autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Termální lázně a wellness Zájezdy s lehkou turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Kuchyně a gastronomie světa Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznejte zapomenuté kraje Etrusků, středověkých hrabat, papežů a kardinálů. Památky UNESCO, nejkrásnější městečka Itálie, zahrady a paláce, termální lázně i kouzelná až fantastická krajina, etruské nekropole a tajuplné skalní cesty vie cave, sopečná jezera, přírodní termály, idylická krajina toskánského venkova, jedinečná gastronomie, proslulá vína a krásné koupání. Poznávací zájezd za krásami italského vnitrozemí, památkami, kulturou a vínem.
Poznejte naše Italské puzzle. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 4x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu, průvodce po Sieně, ochutnávky, fakult. služby a vstupné (75€) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.990 Kč za 1lůžkový pokoj
1.000 Kč za 2x večeři
245 Kč za komplexní pojištění
210 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Civita di Bagnoregio, okoulující městečko na ostrém skalním hřebeni - středověké Viterbo s papežským palácem - Caprarola, renesanční Palazzo Farnese a zahrady - Tarquinia, etruské hrobky s malbami, koupání v moři - termální jezírka Saturnia, koupání, etruské cesty ve skalách u městeček Pitigliano a Sovana, etruské hrobky, toskánská krajina ve Val d´Orcia, zaposaná na seznam UNESCO - Montepulciano, ochutnávka ušlechtilých vín - města na seznamu UNESCO Pienza a Siena
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
031-075
14.8 - 20.8.2023
6
Praha a další níže
11 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 19 h, dále Beroun a Plzeň, noční přejezd do Itálie

2. den: CIVITA DI BAGNOREGIO, kouzelné středověké kamenné městečko na dvou skalních ostrozích spojené s okolním světem mostem, zajímavé výhledy do kraje s erozními sesuvy, individuálně možnosti ochutnávek místních specialit a vín - třeba i EST!EST! EST! nebo prohlídky místních sklepů hloubených Etrusky, dále nejvýznamnější město severního Lazia VITERBO, ve 13. století sídlo papeže, středověké městečko obehnané hradbami, Papežský palác ze 13. století - zde se poprvé sešlo konkláve, vliv francouzské gotiky, šlechtické paláce, malebná středověká čtvrť San Pellegrino s kašnami, bohatě zdobené paláce, zajímavé fontány a zahrady, večer ochutnávka vína a jiných specialit

3. den: CAPRAROLA v blízkosti malebného sopečného jezera Lago de Vico, pozdně renesanční pětiboká vila Palazzo Farnese (mj. architekt Jacopo Barozzi zv. Vignola) se vzácnou freskovou výzdobou a krásnými zahradami s vodotrysky, TARQUINIA, návštěva etruské nekropole, hrobky s unikátní výzdobou (UNESCO), koupání v moři, TUSCANIA, středověké městečko s hradbami, bývalé biskupské sídlo se dvěma pozoruhodnými románskými kostely (San Pietro z 11. století a Santa Maria Maggiore, první zmínka již v 9. století) v lombardském stylu na místě etruské akropole – exteriéry a reliéfy

4. den: BOLSENA, město u největšího sopečného jezera v Evropě, středověké ulice, hrad, katedrála svaté Kristýny a pohledy na jezero, přejezd k přírodnímu divu jižního Toskánska: Saturnia, přírodní termální lázně, koupání v kaskádových jezírkách se sirnou vodou v travertinové skále, která připomínají zmenšeninu tureckého Pamukkale, cesta za hlubokými chodbovými cestami (vie cave) vytesanými Etrusky ve skalách, za starobylými městečky se slavnou minulostí a výbornými víny, PITIGLIANO "nejkrásnější městečko Itálie" rozkládající se na skalním ostrohu v romantické krajině, středověké uličky s domy ze sopečného tufu, bývalá židovská čtvrť s muzeem a obchůdky s košer vínem a tradičním pečivem, akvadukt, renesanční palác Orsiniů, podvečerní atmosféra uliček, pohledy do kaňonu, ochutnávka místních vín a specialit

5. den: půvabná vesnice SOVANA, kdysi významné centrum hrabství s biskupstvím, zřícenina hradu Aldobrandeschi, paláce, dóm s prvky lombardského, románského a gotického slohu, kostel Santa Maria (12.-13. století) se vzácným ciboriem ze 7. století, v blízkém okolí archeologický areál s monumentálními etruskými skalními hrobkami (Tomba Ildebrando a Tomba Pisa) a fascinujícími cestami hloubenými ve skalách, lehká turistika, SORANO, středověké městečko jako z pohádky, hrad rodů Aldobrandeschi a Orsini, i zde se v okolí nacházejí cesty ve skalách, přejezd do oblasti Val d´Orcia (UNESCO), typická pohlednicová krajina - táhlé pahorky, pole s vlčími máky, řady cypřišů, statky na kopcích,románské opatství Sant´Antimo zasazené do kouzelné scenérie, jedno z nejkrásnějších v Itálii, založené v 9. století, krátká zastávka v renesanční PIENZE, město na seznamu UNESCO, vybudované papežem Piem II. (Eneáš Silvius Piccolomini), Piazza Pio II., dóm, jedinečná architektura, honosný Palazzo Piccolomini, ubytování v Chianciano Terme a možnost večeře

6. den: město vína MONTEPULCIANO, historické centrum, renesanční studna, Palazzo Comunale,ochutnávka ušlechtilého vína (Montepulciano Nobile - jedno z nejlepších italských vín) a gastronomických specialit kraje a možnost nákupu, středověká SIENA (UNESCO), město patronky Itálie - Kateřiny Sienské, fakult. prohlídka památek s místním průvodcem, proslulé náměstí Campo, na kterém se pořádá jezdecká slavnost Palio, kostel San Domenico, klášter svaté Kateřiny Sienské, románsko-gotický dóm z 12.-13. století s bílo červenou mramorovou fasádou a mozaikovou podlahou, bohatě zdobená křestní kaple, nejkrásnější náměstí Itálie Piazza Campo, místo konání světoznámého Palia (slavné koňské dostihy), paláce, kostely, muzea, jedinečná architektura, romantika v úzkých uličkách, fakultativně lze objednat italskou večeři na rozloučenou, večer odjezd

7. den: návrat do Prahy dopoledneCK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních dopravních podmínek.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, WC, přehrávačem DVD.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.
Svoz z Brna, Hradce Králové a Pardubic může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Ubytování

4x hotel 3* (2lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením)- 2x Montefiascone, 1x Pitigliano, 1x Chianciano Terme,  Jednolůžkový pokoj je za příplatek.
UPOZORNĚNÍ – POBYTOVÁ TAXA ITÁLIE
Po legislativní změně platné k 1.1.2012, se v Itálii postupně zavádí turistické poplatky v souvislosti s přenocováním v ubytovacích zařízeních v Itálii .
Poplatky jsou průběžně zaváděny ve všech turistických lokalitách. Výše poplatku se pohybují od 1 do 2 € os/noc v 3* hotelích, dle lokality. Při příjezdu proto budete s velkou pravděpodobností vyzváni k úhradě pobytové taxy na recepci ubytovacího zařízení.
Doporučujeme mít tedy připravený drobný obnos ve výši několika € (dle počtu nocí) na úhradu.

Stravování

4x snídaně (kontinentální, v Itálii bývají poměrně skromné), 2x je možné si zajistit večeři, velmi doporučujeme. Večeře bývají v italském stylu, několikachodové, nápoje nejsou v ceně. Bude také fakultativně zajištěna ochutnávka místních specialit a vín.
Orientační ceny potravin:
Chléb 2€, káva od 1,50 €, 2 dl vína 1,50 €, víno láhev od 3-5 € (některá místní vína mohou být za vyšší ceny), minerální voda 1,5 l : 1-2 €, pivo/limo od 2 €, pizza čtvrtka/celá v rest. 2,70-5€/od 10 €, saláty velké nebo těstoviny od 8 €, zmrzlina od 2 €, hlavní jídlo od 15 €, menu o dvou chodech od 20 €

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

CAPRAROLA: vila Farnese 5,5 € (bez provázení)
TARQUINIA: etruská nekropole 7 €, archeologické muzeum 7 €, kombinovaná vstupenka 10 €
CIVITÁ DI BAGNOREGIO: 5 €
BOLSENA: hrad 5 €, katakomby 5 €
PITIGLIANO: ghetto od 5 €, archeoskanzen 3 €
SOVANA: archeolog. areál s etruskými hrobkami 6 €
SIENA: dóm + knihovna Piccolominiů 10 €, baptistérium 7 €, krypta 8 €, společné vstupné na dóm, muzeum, kryptu, křtitelnicí 17 €

Kapesné

doporučujeme min kapesné 110 €, z toho na vstupné 75 €

Možné slevy

Na většině objektech lze získat slevu na mezinárodní novinářskou legitimaci, senior nad 65let, či studentskou na mez. kartu a skupinovou nad 20 os.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Legendární víno Est!Est!Est!
Příběh, který dal vínu z města Montefiascone a okolí jeho zvláštní jméno, se odehrál v 16. století. Německý biskup Fugger byl velkým milovníkem vín, a když měl podniknout cestu do Itálie, chtěl si tento ušlechtilý nápoj náležitě vychutnat. Poslal tedy napřed sluhu, který měl v každém městě, kde měl biskup přenocovat, navštívit hospody, které by připadaly v úvahu, a vyzkoušet tamější vína. Podnik, který ho uspokojil nejvíc, měl označit nápisem EST! Když však biskupův sluha dorazil do Montefiascone, městečka v kraji Lazio, už nedaleko od Říma, v jedné krčmě ho víno okouzlilo natolik, že na dveře ze samého nadšení napsal: EST! EST! EST!
Byla to největší pocta, jaká se místnímu vínu kdy dostala, proto nyní nese tento název.
A podle pověsti byl biskup s tímto vínem skutečně spokojen - natolik, že se nakonec rozhodl v Montefiascone dožít a je zde pochován. Možná zemřel následkem nestřídmého požívání svého milovaného vína.
Na tomto zájezdě se můžete s vínem Est!Est!Est! setkat v městečku Bagnoregio, popř. ve Viterbu nebo Bolseně.
Zatímco toto víno je známé především díky této legendě, další víno, se kterými se na tomto zájezdu potkáte, je považováno za elitu mezi italskými víny: Vino Nobile di Montepulciano. Pyšní se oceněním DOCG, což je v Itálii záruka nejvyšší kvality. 

Viterbo, město papežů
Polozapomenuté městečko Viterbo v severní části kraje Lazio se ve 13. století (1257-81) stalo načas sídlem papežů. Dodnes se tu zachoval papežský palác, k němuž přiléhá terasa s pěknou kamennou arkádu a fontánou, Ve velkém sále zasedalo konkláve - sbor kardinálů, který má zvolit papeže. Právě ve Viterbu došlo k velmi dlouhé a obtížné volbě, a trvalo déle než rok, než se kardinálové konečně usnesli. Bylo proto zavedeno pravidlo, které platí až do dneška- kardinálové jsou v sále uzavřeni a mohou vyjít, teprve když je papež zvolen.
Další velkolepou památkou je sousedící dóm San Lorenzo z 12. století. Na Piazza Plebiscito se nachází zase několik paláců. Velmi malebná je starobylá čtvrť San Pellegrino s uličkami kamenných domků, průchody a schodišti, často zdobenými zelení a květinami. Na jaře právě tato část Viterba ožije květinovou slavností San Pellegrino in fiore.
Viterbo je známé též jako lázeňské město s léčivými horkými prameny.


Zobrazit místo Jižní Toskánsko a etruský kraj Lazio na větší mapě

Civita di Bagnoregio - Viterbo - Caprarola - Tarquinia - Tuscania - Bolsena - Saturnia - Pitigliano - Sovana - Sorano - Pienza - Montepulciano - Siena

Itálie - Elba - pláž Scaglieri nedaleko Portoferraia

Toskánské souostroví tvoří 7 hlavních ostrovů (Elba, Capraia, Pianosa, Montecristo, Gorgona, Giglio a Giannutri) a další malé ostrůvky. Jde většinou o pozůstatky pozůstatkem staré pevniny Tyrrhenis, potopené do moře. Je zde typické středomořské klima, ale na vrcholu nejvyšší hory ostrova Elba – Monte Cappane ( 1.018 m), můžeme zažít i sníh.

zobrazit celý článek
Itálie - Florencie z vrcholu kopule dómu

Přehled nejvýznamnějších a nejkrásnějších architektonických památek Florencie, klenotnice italské renesance, aneb co si na poznávacích zájezdech rozhodně nenechte ujít.

zobrazit celý článek
Itálie - Řím - Sixtinská kaple, Poslední soud, Michelangelo, 1535-41

Proslulý renesanční sochař, jehož dílo výrazně přispělo ke kráse současné Florencie i Říma. Seznamte se s jeho vynikajícími výtvory z oboru sochařství, malířství i architektury na poznávacích zájezdech za uměním a eurovíkendech do italských měst.

zobrazit celý článek
Itálie - Florencie - Vila Medici di Castello

Roku 1538 byla navržena Niccolò Pericolim (Il Tribolo) Villa Medici a zahrada v Castellu pro velkovévodu Cosima I. Dvě fontány vybudované ve vyšší části zahrady symbolizují hory, kde pramení řeky Arno a Mugnone a na skalním ostrůvku se choulí Ammantiho socha Zimy. Tuto krásnou zahradu na poznávacích zájezdech a eurovíkendech do Florencie rozhodně doporučujeme navštívit.

zobrazit celý článek
tálie - Toskánsko - Montepulciano, zdejší vynikají vína oblasti Chianti mají chuť slunce i nebe

Toskánská vína patří k nejznámějším vínům na světě a pro většinu lidí jsou synonymem pro Chianti a kvalitní červené víno. Ale v Toskánsku se pěstují v menší míře i vína bílá jako doprovod pro pokrmy z ryb a plodů moře, tak i pro výrobu dezertního vína vin santo, obdobu našeho slámového vina. A stále oblíbenější je i vinná pálenka grappa.

zobrazit celý článek
Itálie - Toskánsko - ovčí sýry typu pecorino jsou vhodné do salátů, k jídlu s hruškami či medem nebo na srouhání

Toskánská gastronomie je pojme sahajícím až za hranice Evropy. Čím dále tím více cizinců, hlavně Američanů, v poslední době přijíždí do Toskánska nejen ochutnat toskánské tradiční pokrmy, ale účastní se i kurzů vaření toskánské kuchyně a obdivují barevné toskánské trhy.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Siena, Duomo, kazatelna, Arnolf di Cambio, 1265-8 podle návrhu Nicoly Pisano, jedno z velkých děl světového umění

Siena je město renesančních paláců a románských a gotických kostelů, město svaté Kateřiny Sienské i rodu Piccolomini a papeže Pia II. Patří k tomu nejkrásnějšímu, co mohou nabídnout poznávací zájezdy do Toskánska.

zobrazit celý článek
Itálie, Toskánsko, Pisa, Campo dei Miracoli, baptistérium, vzadu dóm a šikmá věž

Toskánsko - kraj střední Itálie, kde se doslova prolíná minulost s přítomností. Není divu, že mnohé poznávací zájezdy do Itálie směřují právě sem. Toskánsko turisticky proslulo uměním, historií a kouzelnou krajinou. V Toskánsku najdeme stopy Etrusků, Římanů, stalo se kolébkou renesance. Návštěvníky na poznávacích zájezdech lákají skvělé památky, chutná gastronomie, vynikající vína (Chianti, Montepulciano, Montalcino), půvabné pobřeží i proslulé termální lázně.

zobrazit celý článek
Itálie - Arezzo - kostel Santa Maria della Pieve na Piazza Grande, dokončen 1449

Arezzo je jedním z nejstarších měst Toskánska a rozhodně stojí za návštěvu a podrobnou prohlídku. Proslavili ho Etruskové, Petrarka, Vasari a šperkařství. Jeho architektura patří ke klenotům poznávacích zájezdů do Toskánska.

zobrazit celý článek
Itálie - San Gimignano, nabídka místních sýrů

Toskánsko se může pochlubit skutečně pestrou a výbornou gastronomií, jíž dominují pochopitelně těstoviny, ale také různá zelenina - např. fazole a rajčata, ryby a plody moře aj, důležitou součástí je olivový olej a česnek. Mnohá typická toskánská jídla jsou vlastně jednoduchá, avšak chutná a hlavně připravovaná velmi pečlivě. A místní vína (Chianti, Montepulciano, Montalcino, Vernaccia) patří k nejlepším v Itálii. Seznamte se s toskánskou gastronomií na poznávacích zájezdech do tohoto okouzlujícího kraje.

zobrazit celý článek

Klub sdružující malá italská městečka nebo vesničky zajímavá svou historií a uměleckými památkami. Kriteria k přijetí: Integrita urbanistická, architektonická harmonie, život (životnost), umělecko –historická kvalita dědictví veřejných i soukromých budov, služby obyvatelstvu. Půvabná městečka postupně objevují turisté a dostávají se na program stále více poznávacích zájezdů do Itálie.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Caprarola, Palazzo Farnese, zahrady

Roku 1530 se začala v Caprarole pro kardinála A. Farnese stavět pevnost nad městem. O čtyři roky později byl kardinál vysvěcen na papeže Pavla III. a stavební práce utichly. Teprve roku 1556 pověřil papežův vnuk, také kardinál Farnese mladší špičkového architekta G. Barozziho da Vignola přestavbou pevnosti na palác. Masivní zdivo paláce dodnes tvoří výraznou dominantu nad městem. Aby nebyla zahrada potlačena, byla založena poněkud opodál od masivní stavby a nyní je jedním z příjemných zastavení na poznávacích zájezdech do kraje Lazio.

zobrazit celý článek
tálie - Toskánsko - Montepulciano, zdejší vynikají vína oblasti Chianti mají chuť slunce i nebe

Toskánská vína patří k nejznámějším vínům na světě a pro většinu lidí jsou synonymem pro Chianti a kvalitní červené víno. Ale v Toskánsku se pěstují v menší míře i vína bílá jako doprovod pro pokrmy z ryb a plodů moře, tak i pro výrobu dezertního vína vin santo, obdobu našeho slámového vina. A stále oblíbenější je i vinná pálenka grappa.

zobrazit celý článek
Itálie - Toskánsko - ovčí sýry typu pecorino jsou vhodné do salátů, k jídlu s hruškami či medem nebo na srouhání

Toskánská gastronomie je pojme sahajícím až za hranice Evropy. Čím dále tím více cizinců, hlavně Američanů, v poslední době přijíždí do Toskánska nejen ochutnat toskánské tradiční pokrmy, ale účastní se i kurzů vaření toskánské kuchyně a obdivují barevné toskánské trhy.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Montalcino, pikantní pecorino peperoncimo

Přehled jídel, která jsou typická pro italský kraj Lazio (tedy střední Itálii v okolí Říma) a na poznávacích zájezdech do Itálie jim stojí za to věnovat pozornost.

zobrazit celý článek
Itálie - Siena - Duomo, na průčelí použit bílý a růžový mramor, doplněný černým čedičem

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Siena, Duomo, kazatelna, Arnolf di Cambio, 1265-8 podle návrhu Nicoly Pisano, jedno z velkých děl světového umění

Siena je město renesančních paláců a románských a gotických kostelů, město svaté Kateřiny Sienské i rodu Piccolomini a papeže Pia II. Patří k tomu nejkrásnějšímu, co mohou nabídnout poznávací zájezdy do Toskánska.

zobrazit celý článek
Itálie - Viterbo - květinové slavnosti San Pellegrono in Fiore

Viterbo, starobylé kamenné městečko v kraji Lazio, ožívá na jaře překrásným svátkem květin Viterbo (San Pellegrino) in Fiore. Ulice, zejména v gotické čtvrti San Pellegrino, se rozzáří spoustou barvených květů. Nyní můžete tenhle poetický svátek poznat na zájezdu CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Civita di Bagnoregio, za Etrusků žádné problémy s erozí nebyly, pak přišel středověk

Lazio a nejjižnější Toskánsko, kraj střední Itálie, se nenechá zahanbit slávou metropole Řím, který obklopuje od jižního Toskánska až rozsáhlé pláže jižně od Říma. Na své si přijdou milovníci památek od dob Etrusků i koupání v Tyrrhénském moři, turistu nadchne kouzelná sopečná krajina plná jezer a zemních pyramid a gurmány pak úžasné víno a místní speciality.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu