← Zpět

Tarquinia - sezóna 2022, 2023

Ve starověku patřívala Tarquinia k významným etruským městům. Byla založena v 10. století př. n. l. a počet obyvatel prý v době její největší slávy dosahoval 100 000. Po dobytí Tarquinie Římany ve 4. st. př. n. l. však nálednoval rychlý úpadek. Zachovala se pouze nekropole s více než 6 000 hrobkami. Archeologové dosud neodkryli úplně všechny. Nejstarší pocházejí z 8-7,. století př. n. l., nejmladší ze 2. století př. n. l. Hrobky bohatých Etrusků jsou zdobeny pestrými, pozoruhodně dochovanými malbami. Na starších jsou zobrazovány mystické a náboženské motivy, na pozdějších, zvl. z římského období, převažují výjevy ze života vznešené společnosti (např. hostina, lov) a projevují se na nich zřetelně řecké vlivy. Návštěvníkům je přístupná vždycky jen část areálu (obvykle kolem 12 hrobek). Nálezy z pohřebiště i repliky nejkrásnějších pohřebních komor jsou k vidění v muzeu ve městě.

zobrazit seznam již odjetých termínů zájezdů 2022

Využijte slevy na zájezdy 2022.

Tarquinia - výpis zájezdů 2022:

Jižní Toskánsko a kraj Etrusků Lazio 2022 (A53-22)

7denní zájezd, doprava autokarem | Itálie
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 4x hotel 3*, 4x snídani, průvodce, pojištění CK

Kód
Termín
Cena
 
 
021-075
15.8.22 - 21.8.22
10 990,-

Tarquinia - výpis zájezdů 2023:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Tarquinia - výpis odejetých termínů 2022:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu