Zahrada Villa Medici (Villa di Castello)

Roku 1538 byla navržena Niccolò Pericolim (Il Tribolo) Villa Medici a zahrada v Castellu pro velkovévodu Cosima I. Dvě fontány vybudované ve vyšší části zahrady symbolizují hory, kde pramení řeky Arno a Mugnone a na skalním ostrůvku se choulí Ammantiho socha Zimy. Od ní stéká voda dolů Jeskyní pramenů řek k Venušině fontáně, kde si Venuše ždímá dlouhé vlasy. Fontánu původně korunovala socha od Giambologni, symbolizující jak Venuši, tak město Florencii (je dnes uložena ve vile Petraia). Dále voda pokračovala k nejspodnější fontáně, kde Herakles rdousí Antaia, z jehož úst tryská voda. Celý tento vodní systém je symbolickou oslavou Cosima, který nechal zbudovat nový vodovodní systém ve Florencii a akvaduktem přivedl vodu i do zahrady. Samotná vila je poměrně jednoduchá stavba. Za ní leží parterová zahrada, původně osázená cypřišky a s labyrintem. Nahoře uzavírá prostor opěrná zeď v níž je jeskyně Zvířat  zdobená korály, tufem a mušlemi. Ve výklencích jsou sochy zvířat, které jako by vystupovaly ze skály. Bohužel zahrada byla dosti poničena, roku 1780 renovována v klasicistním stylu a později ještě byly založeny cesty v anglickém stylu. V dobách její slávy však oprávněně mohl prohlásit G. Vasari: „Nejbohatší, nejnádhernější a nejdekorativnější zahrada v Evropě“.

Související zájezdy

Související destinace

Toskánsko

Toskánsko

Líbezná krajina pahorků s obilnými lány, olivovými hájky nebo vinicemi, osamělé statky obklopené cypřiši, vesnice a města z kamenných domů na kopcích - tak vypadá Toskánsko. Jeho hlavní město Florencie je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Evropě, láká jak svou skvělou architekturou, doplněnou i malířskou a sochařskou výzdobou, tak svými sbírkami umění, významnými kulturními městy jsou také Siena, Arezzo, Pisa, Lucca, velmi pozoruhodné je město věží San Gimignano. Památky se však v Toskánsku nacházejí doslova na každém roku. A velmi lákavá je také zdejší gastronomie a kvalitní vína.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu