Typy zájezdů

Destinace

Vyhledat zájezd

Pojištění, doprava

| Zpět |

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CK

V ceně zájezdů cestovní kanceláře GEOPS je obsaženo pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. CK GEOPS je podle zákona č.159/99 Sb. pojištěna u UNIQA pojšťovny, a.s., pojistná smlouva č. 1357513175

zobrazit certifikát o pojištění pro případ úpadku CK na rok 2024 Certifikát o uzavřené pojistné smlouvě o zajištění záruky pro případ úpadku CK na sezónu 2024 (pdf)

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

| Zpět |

ROZSAH POJIŠTĚNÍ 2023

Cena zájezdů nezahrnuje pojištění na léčebné výlohy, storno zájezdu, odpovědnost za způsobené škody, pojištění zavazadel apod. (pokud cestovní pojištění není součástí ceny zájezdu, uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“). Doporučujeme uzavřít prostřednictvím CK cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny, a.s. (pdf)
Nově lze sjednat i připojištění COVID 19 pro případ karantény v místě destinace.

Pro zajištění pojištění je bezpodmínečně nutné uvést na smlouvu data narození všech účastníků zájezdu. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK uzavřít jejím prostřednictvím pojištění, CK není povinna (nad daný zákonný rámec) cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.

Cestovní pojištění UNIQA pojišťovny není limitováno věkem účastníka. Rozsah a pojistné krytí k základnímu balíčku komplexního pojištění naleznete zde:

- Pojištění léčebných výloh včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV - 5 000 000 Kč
- Pojištění asistenčních služeb - 5 000 000 Kč
- Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 300 000 Kč
- Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150 000 Kč
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300 Kč/den
- Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč
- Pojištění zavazadel – max. 15 000 Kč (max. 5 000 Kč za položku v zavazadle)
- Pojištění stornovacích poplatků včetně pojištění stornovacích poplatků i v případě diagnózy COVID 19
či jiné pandemie (80 %), max. do výše 15 000 Kč Rozšířené připojištění storna zájezdu – možnost přiobjednání, maximální pojistná částka plnění je 30 000 Kč nebo 50 000 Kč (spoluúčast klienta 20 %).

Dále je možné sjednat připojištění na vyšší plnění storno poplatků, speciální pojištění na zimní sporty a vysokohorskou turistiku od 3.000 m n.m. až do 6 500 m n.m. Nově také pojištění COVID 19 pro případ karantény.

Informační dokument o pojistném produktu UCELENÁ NABÍDKA SPECIÁLNÍCH BALÍČKŮ POJIŠTĚNÍ (pdf)

CENÍK JEDNOTLIVÝCH TARIFŮ

CENÍK JEDNOTLIVÝCH TARIFŮ CESTOVNÍHO POJISTĚNÍ UNIQA POJIŠŤOVNY, A.S. (cena na osobu a den)

L5 25,- Kč základní léčebné pojištění
K5 Z1 35,- Kč komplexní cestovní pojištění
K5 Z2 65,- Kč komplexní cestovní pojištění
K5S Z1 55,- Kč komplexní cestovní pojištění na vyšší storno – max. plnění 40 000,- Kč
K5S Z2 110,- Kč komplexní cestovní pojištění na vyšší storno – max. plnění 40 000,- Kč
K5SS Z1 80,- Kč komplexní cestovní pojištění na nejvyšší storno - max. plnění 60 000,- Kč
K5SS Z2 145,- Kč komplexní cestovní pojištění na nejvyšší storno - max. plnění 60 000,- Kč
KS Z1 105,- Kč komplexní cestovní pojištění - s extrémními sporty, např. vysokohorská turistika od 3.000 - 6500 m n.m.
KS Z2 150,- Kč komplexní cestovní pojištění - s extrémními sporty, např. vysokohorská turistika od 3.000 - 6500 m n.m.
K5-Z2 62,- Kč komplexní cestovní pojištění - bez storna
T+ Z3 32,- Kč tuzemské cestovní pojištění
K5+ Z1 45,- Kč komplexní cestovní pojištění - zimní sporty
P Z1 tarif komplexního pojištění+ 30,- Kč připojištění pandemie / epidemie
P Z2 tarif komplexního pojištění+ 60,- Kč připojištění pandemie / epidemie

Vysvětlivky:
Z1 – zóna Evropa včetně ostrovů + Egypt, Turecko, Izrael, Maroko, Tunisko,  Ukrajina, evropská část Ruska;
Z2 – zóna Svět mimo států Z1 a ČR;
Z3 – zóna ČR

Tarif P - Připojištění pandemie / epidemie včetně COVID-19 (Rozšířená ochrana na situace v souvislosti COVID-19 či jiné pandemie): (nelze sjednat samostatně, lze přikoupit pouze jako doplňkové pojištění ke komplexnímu cestovnímu pojištění viz výše)

  •  Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény - V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí - Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza
  • „Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID 19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.“
  • Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
    - Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
    - Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu„
  • Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID 19 či jiné pandemie uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy dále omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.“
  • Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak) - Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby. - Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění. 

Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění stornovací poplatků obsahuje i pojištění stornovacích poplatků z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání. 

DOKUMENTY K POJIŠTĚNÍ KE STAŽENÍ

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění a rámcovou pojistnou smlouvou.

| Zpět |

DOPRAVA

Hlavním odjezdovým místem zájezdů je Praha.
Další odjezdová místa naleznete v podrobných informacích k zájezdům a jsou možná po dohodě, někdy za příplatek (viz konkrétní informace u zájezdů).
Pozn.: CK si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 8 cestujících, může cestovní kancelář službu "Svoz" zrušit. Zrušení služby svoz nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného stornopoplatku.
CK si vyhrazuje právo na změny programu v případě výskytu nepředvídatelných okolností a na zrušení zájezdu při nedosažení minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků zájezdu je 32 osob. Veškeré fakultativní a příplatkové služby budou CK realizovány při minimálním počtu 20 účastníků, pokud není stanoveno, nebo dohodnuto jinak.

U většiny zájezdů jsou další odjezdy* z: Pardubic (Pa), H. Králové (HK), Brna (Br), Plzně (Pl) či Č. Budějovic (ČB).

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu