Zahrady Palazzo Farnese

Roku 1530 začali v Caprarole pro kardinála A.Farnese stavět pevnost nad městem. O čtyři roky později byl kardinál vysvěcen na papeže Pavla III. A stavební práce utichly. Teprve roku 1556 pověřil papežův vnuk, také kardinál A. Farnese mladší špičkového architekta G. Barozziho da Vignola přestavbou pevnosti na palác. Masivní zdivo paláce dodnes tvoří výraznou dominantu nad městem.
Aby nebyla zahrada potlačena, byla založena poněkud opodál od masivní stavby. Kardinál si nechal zbudovat dva apartmány – jižní pro zimní období a severní pro léto. Každý z nich měl výhled a vlastní zahradu a byl s ní spojen dřevěným mostem přes pevnostní příkop.
V zimní zahradě jsou čtyři parterové záhony lemované živým plotem a jeskyně s dešťovou kašnou. Letní zahrada je osázena ovocnými stromy a květinami a zahrnuje Nymfeum s Venušinou kašnou. K hlavní zahradě se prochází starým lesem. Na mýtině stojí kasino, zřízené roku 1584, které projektoval G. della Luca. Dvoupatrová budova se otvírá ven lodžiemi a vstupuje se do ní plochým schodištěm, jehož středem vedou vodní stupně z objímajících se delfínů. Nahoře je travnaté nádvoří s kašnou ve tvaru urny, která má po stranách dva mohutné tritony s rohy hojnosti. Kolem budovy je terasa ve formě parterové zahrady s 28 sochami satyrů. Podle legendy každý z nich zobrazuje řemeslníka, který se na budování zahrady podílel.
Palác a zahrada jsou ideálním spojením ve stylu vrcholné renesance a má mnoho společných rysů (a stejného autora) s Villou Lante.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na zahrady či národní parky najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady

Související destinace

Lazio

Někdejší jádro římské říše a kolébka Římanů Latium, se nyní ocitlo jaksi ve stínu Říma, snad s výjimkou památek v jeho bezprostředním okolí - římská vila a skvělé zahrady v Tivoli, římský přístav Ostia Antica. Přitom je celé Lazio bohaté na starověké památky - jsou zde etruské hrobky v Cerveteri a Tarquinii a spousta dalších, méně známých vykopávek, renesanční a barokní vily a zahrady šlechty a kardinálů - např. Palazzo Farnese v Caprarole, Vila Lante v Bagnaie, papežovo sídlo Castel Gandolfo, středověké Viterbo. Franscati proslulo kvalitními víny. A za pozornost stojí i zdejší krajina, např. u jezer Vico, Albano, Bolsenské jezero.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu