Památky Florencie a galerie Uffizi

Hlavním florentským náměstím je Piazza della Signoria, centrum městského ruchu. Náměstí v minulosti sloužilo jako centrum veřejného života. Bylo svědkem mnoha významných politických událostí, včetně popravy vyšinutého reformátora Savonaroly. Stojí zde radnice Palazzo della Signoria, ze 14. století. V této takřka sto metrů vysoké, velkolepé stavbě dříve zasedala městská rada. Před radnicí uvidíme kopie Michelangellova Davida a Donatellova lva, právě tihle dva střežili původní domov rodu Medici, než se přestěhovali do paláce Pitti. Dnes je tato budova tradiční sídlo florentské vlády.
Nedaleko od náměstí Pizza della Signoria můžete navštívit jednu z nejznámějších a nejslavnějších obrazáren světa – Galleria Degli Uffizzi, vůbec nejvýznamnější italská sbírka a nesmírný odkaz rodu Medici. Byla postavena v letech 1560-80 pro velkovévodu Cosima I. Medicejského a je dílem architekta Vasariho. Rozsáhlé sbírky Medicejských, které poslední členka tohoto rodu odkázala městu, byly v 19. století rozděleny; v Ufiizi zbyla malířská díla. Chronologicky řazené malby představují směs italského a evropského umění od 13. do 18. století a vytvářejí soubor, který nemá na světě obdoby. Převažují díla malířů, kteří působili v Toskánsku, nechybí však malby jak benátských, severoitalských či umbrijských mistrů, tak díla vlámské a německé školy. Nacházejí se tu díla Giottova, Ducciova, nejslavnější obrazy od Piera della Francesca, Fra Filippa Lippiho, Botticelliho (Zrození Venuše, Primavera), některé obrazy Mantegni, Corregia, Bronzina, Parmigianina, Michelangelova Svatá rodina a Tizianova Venuše Urbiská, je tu zastoupen Caravaggio, Rembrandt a díla velkých malířů 18. století - Canaletto, Tiepolo a Goya.
Průchod Vasari je jakýmsi svéhlavým architektonickým odkazem rodu Medici. Zhruba kilometr dlouhá spojnice Palazza Vecchio a Palazza Pitti zahrnuje také nejslavnější florentský most Ponte Vecchio, jež je přes řeku Arno. Ponte Vecchio, odvěké sídlo zlatníků a stánkových prodejců, zde stojí od 15. století a přežil četné záplavy i války.
Neopomenutelný je Palazzo Pitti, ohromná a majestátní stavba, kterou si v polovině 15. století nechal postavit Ludovík Pitti – velký bankéř, rival rodiny Medici. Marii Medicejské právě palác Pitti a přilehlé zahrady Boboli posloužily jako vzor pro Lucemburský palác a zahrady, které si tato francouzská královna s italskými kořeny nechala vybudovat v Paříži.
Zlatým hřebem Florencie je Dóm Santa Maria del Fiore, třetí největší kostel v Itálii. Kupoli této monumentální stavby v gotickém stylu navrhl proslulý renesanční architekt Brunelleschi.

Máte zájem o zájezdy do Florencie? Najdete je na stránkách cestovní kanceláře GEOPS www.italie.geops.cz/florencie.

Související destinace

Florencie

Florencie

Jedno z nejkrásnějších měst Evropy, renesanční perla Florencie. město Medicejských, Danteho, Giotta, Bocaccia, Bruneleschiho, Boticelliho, Michelangela i Machiavelliho. Pokladnice umění, a to jak svými sbírkami, tak architekturou a výzdobou interiérů. Působili tu nejslavnější umělci a zanechali po sobě nesmrtelné dílo. Náměstí s radnicí, sochou Davida a lodžií a dalšími sochami, veliký dóm, kostely Santa Croce, Santa Maria del Carmine s kaplí Brancacciů, Medicejská kaple, most Ponte Vecchio, zahrady Boboli, světoznámé galerie a muzea.

Toskánsko

Toskánsko

Líbezná krajina pahorků s obilnými lány, olivovými hájky nebo vinicemi, osamělé statky obklopené cypřiši, vesnice a města z kamenných domů na kopcích - tak vypadá Toskánsko. Jeho hlavní město Florencie je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Evropě, láká jak svou skvělou architekturou, doplněnou i malířskou a sochařskou výzdobou, tak svými sbírkami umění, významnými kulturními městy jsou také Siena, Arezzo, Pisa, Lucca, velmi pozoruhodné je město věží San Gimignano. Památky se však v Toskánsku nacházejí doslova na každém roku. A velmi lákavá je také zdejší gastronomie a kvalitní vína.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu