Nejkrásnější městečka Itálie

Klub sdružující malá italská městečka nebo vesničky zajímavá svou historií a uměleckými památkami. Založen v březnu 2001 se záměrem přispět k záchraně, uchování a oživení malých center nebo jednotlivých částí obcí, které pro svou polohu mimo hlavní turistické cíle jsou ohroženy (přes svoji velkou hodnotu) zapomenutím, opuštěním (odlidněním) a úpadkem.
Zakladatelé klubu byli vedeni přesvědčením, že právě tato malá centra, která zůstala stranou rozvoje a modernizace nejlépe dokládají tisíciletou historii Itálie. Klub nenabízí „ráj na zemi“, ale chce, aby se stále více lidí vracelo k trvalému životu v malých historických centrech a aby návštěvníci našli atmosféru dávných časů, vůně a chutě, které jsou typické pro určitý způsob života, který stojí za to „ochutnat všemi smysly“.

Kriteria k přijetí do klubu jsou: Integrita urbanistická, architektonická harmonie, život (životnost), umělecko –historická kvalita dědictví veřejných i soukromých budov, služby obyvatelstvu. Asociace organizuje v těchto obcích různé festivaly, výstavy, trhy, koncerty a konference, které vyzdvihují umělecké a architektonické dědictví. Tradice, gastronomii…účast obyvatel, místních úřadů, škol, kulturních spolků. místních hudebníků…
V lednu 2010 již 197 členů, zájemců přibývá.


Klub vydává stejnojmennou publikaci informující podrobně o historii, pamětihodnostech, tradicích, typických produktech a jídlech… každé členské obce.

Mnohá z těchto městeček můžete navštívit na poznávacích zájezdech cestovní kanceláře do Itálie. Více informací na www.italie.geops.cz. 

Související destinace

Itálie

Itálie

Itálie, odedávna oblíbená země turistů, tak bohatá na všechno, co stojí za vidění. Místa, která byla odpradávna středisky kultury, památky etruské, řecké, římské, langobardské, románské, renesanční a barokní, nechybí ani moderní architektura. Řada památek je zapsaná na seznam UNESCO. Galerie s proslulými uměleckými díly. Rozmanitá příroda, vysoké hory, toskánské a umbrijské pahorky, překrásné pobřeží Ligurie i Amalfi, lesy s prastarými stromy v Kalábrii. průzračné moře a lákavé pláže. A ovšem i gastronomie, která slibuje příjemné zážitky, a řada výborných vín.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu