Památky Sieny

Basilika San Domenico je monumentální kostel připomínající spíše malou pevnost. Stojí nedaleko rodného domu svaté Kateřiny ze Sieny. Kostel byl postaven ve 13. - 15. st. v gotickém stylu. V interiéru se nachází kaple sv. Kateřiny ze Sieny s renesančním tabernáklem z r. 1466 od Giovanniho di Stefana, fresky ze života sv. Kateřiny a Capella delle Volte s jediným autentickým portrétem svaté Kateřiny od sienského umělce Andrey Vanniho. Santuario Cateriniano je místem, kde se narodila svatá Kateřina Sienská, která byla svatořečena r. 1465. Fonte Branda je nejstarší městská fontána z cihel. Pravděpodobně existovala již v r. 1080, ale současná podoba je z r. 1246. Baptisterium leží pod apsidou katedrály. Bylo postaveno na začátku 14. st., mramorová fasáda v gotickém stylu je z r. 1382. Interiér je vyzdoben freskami z 15. st. Uprostřed stojí kašna rovněž z 15. st. Bronzové panely s vyobrazením života sv. Jana Křtitele patří mezi nejvýznamnější díla toskánského sochařství na přechodu mezi gotikou a renesancí.

Piazza del Duomo, náměstí na vršku kopce. Jihozápadní část je ohraničena fasádou nemocnice Santa Maria della Scala cca ze 13. st. Na severozápadní straně stojí novogotický Arcibiskupský palác a na jihovýchodě prefektura ze 16. st. Současné budovy Duomo pocházejí z pol. 12. st., ale úplně nebyly dokončeny ještě na začátku 14. st. Konečné práce podnikli hlavně cisterciáčtí mniši ze San Galgana. Ve 14. st., kdy byla Siena na vrcholu své slávy, se občané rozhodli postavit mnohem větší katedrálu než měli ve Florencii. Stojící budova se stala základem transeptu nové katedrály. Práce začaly v r. 1339 a byly provázeny velkými problémy v době morové epidemie v r. 1348. Siena tehdy ztratila mnoho svých vůdčích představitelů a chtěla od výstavby upustit. V poslední čtvrtině 14. st. se opět začalo pracovat na dokončení katedrály ve skromnější podobě. Západní strana katedrály je zajímavá svým bohatým zdobením barevným mramorem. Dolní část je románská s prvky gotiky (dílo Giovanniho Pisana z l. 1285 – 1296), horní část vznikla o století později a připomíná katedrálu v Orvietu, mozaiky na štítu jsou z konce 14. st., románská kampanila z r. 1313. Nejzajímavější je podlaha, která je tvořena 56 mramorovými panely zobrazujícími postavy z mytologie (Sibyla, alegorie) a scény ze Starého zákona. Byly vytvořeny v l. 1369 - 1547 a jsou dílem asi 40 umělců. Nejstarší panely byly vytvořeny technikou grafitto: jsou tvořeny světlým obrazem na tmavém podkladu a reliéfy jsou na poklad ryty a pak vylévány asfaltem. V Capella della Madonna del Voto jsou sochy sv. Jeronýma a sv. Máří Magdalény ze 17. st. od Berniniho, který rovněž vytvořil oltář a dva anděly nad nimi. Mramorový hlavní oltář ze 16. st. má pěkný bronzový tabernákl z r. 1470 od Vecchietta. Zadní strana chórových lavic je pěkným příkladem dřevořezby. Kazatelna je z mramoru a je mistrovským dílem Nicola Pisana z l. 1266 - 1268. Pracoval na ní šest let po dokončení kazatelny v Pise. Použili sedm panelů se zobrazením Života Krista, na dalších jsou postavy proroků a andělů. Na římse je znak sv. Jana. Kazatelna je podpírána devíti mramorovými, žulovými a porfyrovými sloupy. Bohatě zdobené mramorové dveře vedou do místnosti, která byla postavena v r. 1495 na přání kardinála Francesca Piccolominiho jako knihovna Enea Silvia Piccolominiho, jeho strýce, který se stal papežem Piem II. Na podlaze je erb Piccolominiho.

Via di Cittá je jedna z nejmalebnějších ulic Sieny. Je pouze pro pěší a vede od Campa k Piazza del Duomo. Je to také hlavní nákupní zóna Sieny. Obě strany ulice jsou lemovány paláci. Bývalý Papežský palác je budova ze světlého kamene z 2. pol. 15. st., která byla vystavena pro Kateřinu Piccolomini, sestru papeže Pia II. Dolní část fasády je ve stylu florentské renesance. V Palazzo Chigi-Saracini, přestavěném v 18. st., sídlí dnes Accademia Chigiana, slavná hudební akademie. Loggia dei Mercanti, kde sídlila Obchodní rada, byla vybudována na počátku 15. st. v renesančním stylu. Mramorové lavice s reliéfy představují filosofy a vojevůdce z dob antického Říma.

Piazza del Campo je jedním z nejslavnějších náměstí světa - zde se odehrávala důležitá shromáždění lidu, zde sv. Bernardino kázal proti lehkomyslnosti sienských žen. Na jižní straně náměstí je kamenná a cihlová fasáda Palazzo Publico. Od ní vede osm bílých pruhů, které rozdělují Campo na devět částí, které symbolizují vládu devíti úředníků z řad řemeslníků, obchodníků a bankéřů, kteří přinesli městu období velké prosperity v l. 1287 - 1355.  Na vrcholu náměstí je fontána Gaia z r. 1419, vyzdobená mramorovými panely od Jacopo della Quercia. Palazzo Publico – radnice - je krásným příkladem sienské gotiky a sloužil jako vzor pro mnoho dalších sienských paláců.  Uprostřed budovy je měděný kruh s Kristovým trigramem (IHS - Iesus Hominum Salvator - Ježíš Spasitel lidstva). Na východní straně fasády je elegantní zvonice s výjevy ze života sv. Kateřiny od Lippa Memmiho, vysoká 88 metrů. Na vrchol věže lze vystoupit a je odtud krásný rozhled hlavně na Campo.

U paty věže stojí Cappella di Piazza, kaple ve formě loggie, postavená v r. 1352 jako dík Sieňanů za překonání moru. Dveře vpravo od kaple vedou na malé náměstíčko Cortile del Podestá v Palazzo Publico. Palác byl sídlem vlády Sieny a stále zde sídlí místní správní úřady. Na Via Banchi di Sotto stojí univerzita a proti ní září bílá travertinová fasáda Palazzo Piccolomini. Je pravděpodobně dílem Bernarda Rosseliniho, architekta Palazzo Rucelai ve Florencii. Je to renesanční stavba ve florentském stylu. Mezi konzolami je umístěn znak rodu Piccolomini. Dnes zde sídlí městský archív. Loggia dei Mercanti - Loggia Obchodníků - byla místem zasedání obchodní komory. Byla postavena v 15. st. v renesančním stylu. Některé dekorativní prvky jsou stále ještě ve stylu gotiky, především výklenky se sochami. Mramorové lavice s reliéfy představují filosofy a vojevůdce z doby antického Říma. Horní patro loggie bylo přistavěno v 17. st. Palazzo Tolomei je ze 13. st. a nyní zde sídlí Cassa di Risparmio di Firenze. Je jedním z nejstarších soukromých paláců v Sieně. Kamenná fasáda má dvě řady gotických oken. V r. 1310 zde pobýval Robert z Anjou, král neapolský. Piazza Salimbeni je jedním z nejnoblesnějších sienských náměstí. Stojí zde tři budovy v různých stavebních stylech. Na východní straně je Palazzo Salimbeni ze 14. st. Má světlou kamennou fasádu s gotickými okny. Byl pojmenovaný podle významné sienské rodiny obchodníků a bankéřů. Na jižní straně stojí Palazzo Spannocchi z r. 1470 od florentského architekta Giuliana da Maiana, postavený pro papeže Pia II. Picolominiho. Má renesanční fasádu. Palazzo Tantucci byl postaven o století později sienským architektem Ricciem. Basilica di San Francesco stojí na vršku nad starým městem. Původně byla vybudovaná v gotickém stylu, ale v 19. st. byla restaurována. Na pravé straně kostela stojí malá kaple. Bazilika má jedinou loď, která je vyzdobena černým a bílým mramorem a lemována malými kaplemi. V kaplích jsou zajímavé mozaiky.

Související destinace

Toskánsko

Toskánsko

Líbezná krajina pahorků s obilnými lány, olivovými hájky nebo vinicemi, osamělé statky obklopené cypřiši, vesnice a města z kamenných domů na kopcích - tak vypadá Toskánsko. Jeho hlavní město Florencie je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Evropě, láká jak svou skvělou architekturou, doplněnou i malířskou a sochařskou výzdobou, tak svými sbírkami umění, významnými kulturními městy jsou také Siena, Arezzo, Pisa, Lucca, velmi pozoruhodné je město věží San Gimignano. Památky se však v Toskánsku nacházejí doslova na každém roku. A velmi lákavá je také zdejší gastronomie a kvalitní vína.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu