Typy zájezdů

Destinace

Vyhledat zájezd

Výpis zájezdů dle nástupního místa

| Zpět |

DOPRAVA

Hlavním odjezdovým místem zájezdů je Praha.
Další odjezdová místa naleznete v podrobných informacích k zájezdům a jsou možná po dohodě, někdy za příplatek (viz konkrétní informace u zájezdů).
Pozn.: CK si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících může cestovní kancelář změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou hromadnou dopravou (meziměstské autobusy, vlak, metro). V tomto případě bude navrácen případný příplatek za tzv. „svoz“ a dále bude klientovi přiznána kompenzace za změnu charakteru služby svoz a to ve výši 50% ceny předmětné služby (svozu) z místa potvrzeného na přihlášce do nejbližšího místa odjezdu. O neuskutečnění svozu bude klient informován v pokynech na zájezd a může volit mezi individuálním transferem a využitím nabídky CK. Změna služby svozu nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného stornopoplatku.
CK si vyhrazuje právo na změny programu v případě výskytu nepředvídatelných okolností a na zrušení zájezdu při nedosažení minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků zájezdu je 32 osob. Veškeré fakultativní a příplatkové služby budou CK realizovány při minimálním počtu 20 účastníků, pokud není stanoveno, nebo dohodnuto jinak.

U většiny zájezdů jsou další odjezdy* z: Kolína (Ko), Pardubic (Pa), H. Králové (HK), Brna (Br), Plzně (Pl) či Č. Budějovic (ČB).

Další odjezdová místa naleznete v podrobných informacích k zájezdům a jsou možná po dohodě, někdy za příplatek (viz konkrétní informace u zájezdů): Kladno (Kl), Slaný (Sl), Písek (Pí), Tábor (Tá), Trutnov (Tr), Jihlava (Ji), Olomouc (Ol), Ostrava (Os), Hodonín (Ho), Bratislava (Bra).

Svozy a rozvozy do jednotlivých míst mohou být v některých případech zajištěny doplňkovou dopravou, zpravidla taxi/osobním autem nebo mikrobusy. V nutných případech má CK právo na změnu trasy autobusové dopravy na území ČR. Při takové změně trasy přebírá na sebe CK náklady na autobusovou či vlakovou jízdenku (II. třída) do nejbližšího možného místa nástupu, které CK obratem klientovi oznámí při vzniku změny.

*Pozn.: svoz z/do míst zajišťuje CK GEOPS od 6 osob, při menším počtu osob uhradí klientovi jízdné autobusem/vlakem (350 Kč/os. cesta tam i zpět z Brna, ostatní odjezdová místa 250 Kč/os. Jedná se pouze o místa uvedená u jednotlivých zájezdů jako možnost odjezdu a současně jsou uvedena u klienta na přihlášce.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu