Typy zájezdů

Destinace

Vyhledat zájezd

| Zpět |

Informace - Zahrada Villandry

V letech 1533 až 1545 byl postaven Château Villandry. Roku 1906 jej zchátralý koupil J.Carvallo a po úpravě zámku přistoupil k renovaci a vytvoření nové zahrady ve stylu renesančních zahrad Loiry a benediktinských klášterních zahrad. Anglická zahrada byla rozčleněna do 4 částí s letohrádkem v místě dřívější bašty. Jednu z os tvoří ústřední kanál a celý elegantní půdorys je tvořen zdánlivě čtverci, ve skutečnosti však lichoběžníky. Ornamentální zahrada (jardin d´amour nebo jardin d´ornament) ovlivněná arabsko-andalusky symbolizuje záhony se zimostrázovými stromky čtyři stadia lásky – něžnou, bouřlivou, váhavou a tragickou. Vedle východního křídla zámku se rozkládá dolní zeleninová zahrada (jardin potager) tvořená zeleninovými záhony v tradičním stylu s patrným nádechem moderny. Devět zdánlivě čtvercových na 4 části dělených útvarů je tvořeno záhony s různými druhy zeleniny a asymetricky vysázenými růžovými keři. Každý čtverec je lemován pnoucí révou, nízkými hrušněmi a pestrými barvami květin. Vše je soustředné se 16 loubími ve skupinách po čtyřech v rozích centrálního čtverce. Vodní dílo napájí příkopy a vodní efekty, citrusové aleje tvoří kontrast k přilehlým loukám a jabloňovým sadům. Z celých zahrad na vás dýchá klid a mír – krajina prosycená nekonečnou něhou.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na zahrady či národní parky najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady. 

| Zpět |
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu