Typy zájezdů

Destinace

Vyhledat zájezd

| Zpět |

Informace - Přírodní park Camargue

Camargue je kraj v deltě Rhôny, kde se potkává pobřeží s mořem. Řeka se rozlévá v četná ramena, moře vytváří zálivy a laguny. Je to krajina stále ve stavu zrodu, jako většina velkých delt. Přírodní národní park byl založen roku 1970 a zahrnul několik starších rezervací. Žije tu mnoho vzácných živočišných druhů, zejména mořských ptáků (270 druhů), najdeme tu i plameňáky a také pověstné bílé koně. Tato evropsky významná lokalita je nenahraditelná pro tažné ptáky. Svérázná a bohatá je také místní flóra, typické jsou husté rákosové porosty, tamaryšky, divoké kosatce, rozmarýn a také početné mohutné jalovce, vysoké až 6 metrů.
Bílí koně z Camargue jsou zvláštního plemene nejasného původu, připouští se i možnost, že pocházejí přímo z divokých koní, anebo možná z koní, které původně chovali Galové. O jejich přítomnosti v ústí Rhôny se zmiňovali již Římané. Koně se chovají ve volné přírodě, nikdy nejsou ustájení. Jejich honáci většinou stále bydlí tradičním způsobem v chatách s doškovou střechou. Místní skot je původní galské plemeno, které se nezměnilo celých 2.000 let a je geneticky blízké zubrům.
Značná část půdy byla ve druhé polovině 20. století odvodněna a zavlažena sladkou vodou, což umožnilo pěstování rýže (jedinečná červená rýže), vinné révy a četných druhů ovoce. Další zdroj obživy typický pro tento kraj je výroba soli. | Zpět |
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu