Typy zájezdů

Destinace

Vyhledat zájezd

| Zpět |

Informace - Opatství Cluny

K burgundskému nebi se stále tyčí poslední elegantní a současně mohutná zvonice, impozantní svědek slávy a úpadku největšího, nejvlivnějšího a nejprestižnějšího středověkého opatství. Opatství v Cluny, založené roku 910, vděčilo za svou moc přísnému dodržování benediktinských řeholních zvyklostí. Na vrcholu své slávy se mu tak podařilo podmanit si více než 10 000 mnichů v ne méně než tisíci klášterů táhnoucích se od Anglie po Itálii a od Pyrenejského poloostrova až do srdce Německa.
Opatství také prokázaly službu silné osobnosti v jeho čele a dlouhověkost šesti prvních opatů. Šestý z nich, Hugues, pocházející ze Semur-en-Brionnais, nechal klášter zrekonstruovat, a ten díky tomu zůstal největším křesťanským klášterem až do 16. století. Pravidelnými hosty tohoto duchovního a uměleckého střediska, ale také centra myšlení a politické myšlenky, byli papeži, králové a císaři. Stěží desetina – ale jaká desetina! – chrámu spolu s četnými klášterními budovami ještě stále připomíná slávu tohoto "Středověkého majáku", který zhasl s nástupem řádu cisterciánů a nových žebravých řádů. Jeho úpadek byl tak rozsáhlý, že velká část kamenného opevnění mohla být zničena po Francouzské revoluci, v době, kdy slovní spojení "historická památka" bylo téměř neznámým pojmem.
Navzdory tomu připraví důkladná prohlídka opatství a poznávací okruh po četných stavbách vybudovaných v typickém clunyjském stylu příjemné překvapení pro ty z vás, kteří se sem vypraví na výlet. Budete okouzleni! Při prohlídce opatství v Cluny nezapomeňte navštívit bývalý sklad mouky Farinier de l’abbaye, ve kterém jsou vystaveny sloupové hlavice z clunyjského presbytáře, ani městské muzeum s obrovským kamenným puzzle tvořeným mnoha chrámovými sochami a nesčetnými sochařskými díly z městských domů, vystavěných v románském slohu. Výstava obrazů znázorňujících klášter v Cluny v jeho původní podobě, vám pomůže lépe pochopit někdejší význam tohoto opatství a jeho zmizelého kláštera.

Další informace na stránkách: www.cluny-tourisme.com

Vše o Burgundsku na stránkách: www.burgundsko-turistika.com a www.bourgogne.cz.

| Zpět |
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu