Typy zájezdů

Destinace

Vyhledat zájezd

| Zpět |

Informace - Nejkrásnější městečka Itálie

Klub sdružující malá italská městečka nebo vesničky zajímavá svou historií a uměleckými památkami. Založen v březnu 2001 se záměrem přispět k záchraně, uchování a oživení malých center nebo jednotlivých částí obcí, které pro svou polohu mimo hlavní turistické cíle jsou ohroženy (přes svoji velkou hodnotu) zapomenutím, opuštěním (odlidněním) a úpadkem.
Zakladatelé klubu byli vedeni přesvědčením, že právě tato malá centra, která zůstala stranou rozvoje a modernizace nejlépe dokládají tisíciletou historii Itálie. Klub nenabízí „ráj na zemi“, ale chce, aby se stále více lidí vracelo k trvalému životu v malých historických centrech a aby návštěvníci našli atmosféru dávných časů, vůně a chutě, které jsou typické pro určitý způsob života, který stojí za to „ochutnat všemi smysly“.

Kriteria k přijetí do klubu jsou: Integrita urbanistická, architektonická harmonie, život (životnost), umělecko –historická kvalita dědictví veřejných i soukromých budov, služby obyvatelstvu. Asociace organizuje v těchto obcích různé festivaly, výstavy, trhy, koncerty a konference, které vyzdvihují umělecké a architektonické dědictví. Tradice, gastronomii…účast obyvatel, místních úřadů, škol, kulturních spolků. místních hudebníků…
V lednu 2010 již 197 členů, zájemců přibývá.


Klub vydává stejnojmennou publikaci informující podrobně o historii, pamětihodnostech, tradicích, typických produktech a jídlech… každé členské obce.

Mnohá z těchto městeček můžete navštívit na poznávacích zájezdech cestovní kanceláře do Itálie. Více informací na www.italie.geops.cz. 

| Zpět |
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu