Typy zájezdů

Destinace

Vyhledat zájezd

| Zpět |

Informace - Národní park Port-Cros

Tento nejmenší francouzský národní park (35 km2) byl prvním mořským národním parkem Evropy. Leží na Hyérském souostroví (Iles d´Hyères) asi 15 km od pobřeží Riviéry mezi Toulonem a St.Tropez. Kromě ostrovů Port-Cros a Porquerolles a skalnatých ostrůvků Bagaud, Gabinière a Rascass patří k národnímu parku i moře do vzdálenosti asi 600 m od pobřeží. Okolní moře dosahuje hloubky až 90 metrů. Jižní okraj ostrova Port-Cros tvoří srázné skalnaté útesy.

Na ostrovech roste bujná středozemská vegetace s porosty garrigue a macchie, místy lesy s dubem cesmínovitým a borovicí halepskou a nad nimi jako obří deštníky rozprostírají své koruny pinie. V pobřežní vegetaci převládají slanomilné starčeky, zajímavé jsou i keřovité pryšce dřevnaté a vysoké vřesovce. Na útesech hnízdí kolonie buřňáka šedého a středomořského, vidět lze ostříže skalního nebo skalníka modrého. Mořské dno místy pokrývá až do hloubky 40 metrů koberec posidonie (zvané též Neptunova tráva), která vytváří příbojové valy ve formě plstnatých koulí. Svět pod mořskou hladinou je plný pestrobarevného života a park je ideální pro všechny formy potápění. Vidět lze různé druhy ryb (např. až přes 1 m dlouhé dravé kanice, murény či ropušnice), chobotnice, lilijice, mořské koníky, ostnokožce, langusty, korýše listorožce, spoustu druhů plžů i mlžů s pestrými schránkami nebo barevné „květy“ sasanek. V okolí ostrovů se vyskytují i delfíni.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS do Francie najdete na www.francie.geops.cz.

Přehled zájezdů zaměřených obecně na národní parky či zahrady na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady. 

| Zpět |
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu