Typy zájezdů

Destinace

Vyhledat zájezd

| Zpět |

Informace - Miskolc

Třetí největší město země je kromě své průmyslové tradice známé i historií, kulturou a vysoce hodnotnými uměleckými památkami.
Ortodoxní kostel řeckého obřadu (Deák F. tér 7.) zdobí největší ikonostas střední Evropy vysoký 16 metrů, který znázorňuje v 88 obrazech život Ježíše Krista. Votivní obraz kazaňské Černé Marie je darem ruské carevny Kateřiny II. Nejbohatší sbírku ortodoxního umění uchovává Muzeum maďarské ortodoxní církve v sousedství kostela. Na úpatí vrchu Avas-hegy, jinak známého svými vinnými sklepy, spatříme jednolodní kalvinistický kostel, jednu z nejkrásnějších gotických staveb v Maďarsku, z jehož samostatně stojící zvonice ze 16. století se každou čtvrthodinu rozléhá zvonkohra. Z avašské rozhledny se otevírá panoramatická vyhlídka na celé město. Pěknou barokní památkou z 18. století je kostel a klášter minoritů (Hősök tere), evangelický kostel (Hunyadi u. 8.) a Mindszenthyho kostel (Mindszenthy tér), před kterým stojí kamenná socha Panny Marie se džbánem (1739).
V restaurovaném Rákócziho domě ze 17. století je umístěna Galerie města Miskolc, kde jsou vystavena díla slavných umělců, rodáků města: Bély Kondora, Lajose Szalayho nebo Gyuly Feledyho. Již několik desetiletí se zde také pravidelně pořádá Celostátní grafické bienále.
Obrazárna Muzea Ottó Hermana (Görge y Artur út 28.) představuje výběr z maďarského malířství posledních 200 let. V památkově chráněné budově (Papszer u. 1.) nalezneme sbírku minerálů a v národopisné a vlastivědné expozici pojednávající o historii města spatříme cenné archeologické nálezy a památky na člověka z doby ledové, reprezentující tzv. szeletienskou kulturu.
Muzeum dějin divadla a herectví (Színháztörténeti és Színészmúzeum, Déryné u. 3.) nám ukazuje Miskolc jako město s první stálou divadelní scénou hrající v maďarském jazyce, zároveň ale též jako město, kde dnes působí na pěti scénách vybavených nejmodernější divadelní technikou Národní divadlo Miskolc (Miskolci Nemzeti Színház).
Pýchou Miskolcské univerzity založené před 250 lety je knihovna obsahující 30 tisíc svazků, mimo jiné i dnes už nedostupné publikace sloužící kdysi výuce v technických a přírodovědeckých oborech.

Mnoho pozoruhodností a zvláštností očekává turisty také v obcích, které tvoří součást městské aglomerace Miskolce (Diósgyő, Miskolc-Tapolca a Újmassa). Pouze 6 km vzdálené termální prameny v Miskolc-Tapolca s podzemním jezerem Várhegy a termálními koupelemi přímo v jeskyni patří k světovému unikátu. Voda obsahující jód, brom a vápník je doporučována při chorobách nervového systému, neurotických potížích spojených s funkcí srdce, vysokém krevním tlaku a při neurotických žaludečních potížích a vyčerpání. Vzduch v jeskyních má příznivý vliv na katarové dýchací potíže. Venkovní plážové koupaliště má dva otevřené termální bazény, plavecký bazén a tobogán. Miskolc nabízí i atraktivní okolí - lázně Lillafüred, malebné jezero Hámori, vodopády Szinvy, jeskyně Forrás a István, starou slévárnu v Ómassa.

Máte zájem o zájezdy do Maďarska? Nabídku cestovní kanceláře GEOPS najdete na stránce www.madarsko.geops.cz.  

| Zpět |
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu