Typy zájezdů

Destinace

Vyhledat zájezd

| Zpět |

Informace - Maďarsko, památky UNESCO

UNESCO je anglická zkratka názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, což znamená Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu.

UNESCO je jednou ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN. Sídlí v Paříži. Podnětem ke vzniku organizace byly hrůzy právě skončené druhé světové války. Hlavním úkolem UNESCO je proto usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. UNESCO bylo založeno podepsáním Ústavy v Londýně na ustavující diplomatické konferenci 4. listopadu 1945. Ratifikace Ústavy se zúčastnilo dvacet zakládajících států: Austrálie, Brazílie, Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Francie, Indie, Jižní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko, Norsko, Nový Zéland, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené království, Turecko a USA. V současné době má UNESCO 191 členů. Zabývá se činností v pěti hlavních oborech: Vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace. Projekty podporované UNESCO zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií ve světě.

Památky na seznamu UNESCO na maďarském území:

Budapešť, břehy Dunaje a čtvrť Budínského hradu: pozůstatky římského města Aquincum a gotický hrad Buda, jež měly značný vliv na architekturu v dalších obdobích (1987, 2002)

Hollókö: skanzen tradiční vesnice v Palócké vrchovině (1987)

Maďarský kras, krápníkové jeskyně Baradla a Slovenský kras: rozsáhlý krasový systém zahrnující na 712 objevených jeskyň na maďarské i slovenské straně hranice – zápis společně se Slovenskem

Pannonhalma: benediktinské opatství staré tisíc let, kde vznikly první dokumenty psané v maďarštině (1996)

Národní park Hortobagy: maďarská puszta, rozlehlá oblast plání a mokřin ve východním Maďarsku, svérázná pastevecká kultura, zvláštní plemena domácích zvířat (1999)

Raně křesťanský hřbitov v městě Pécs (Pětikostelí): ve 4. století byly v římském provinčním městě Sopianae (nynější Pécs) postaveny zdobené hrobky s nástěnnými malbami (2000)

Kulturní krajina Neziderské jezero (Fertörákos): pozoruhodná vesnická architektura v osadách obklopujících jezero na hranicích Maďarska a Rakouska (2001)

Vinařská kulturní krajina v oblasti Tokaje: kulturní krajina Tokaje představuje dlouhou tradici pěstování vína v tomto kraji nízkých pahorků a říčních údolí (2002)

Převzato ze seznamů památek UNESCO na wikipedii. 

| Zpět |
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu