autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Toskánsko i Umbrie patří mezi nejnavštěvovanější oblasti Itálie a vyskytuje se tu řada památek UNESCO. Malebná krajina, kultura a umění tajemného národa Etrusků, jejich hrobky, pozůstatky římských památek, románská a renesanční architektura, lahodná chuť toskánských vín Chianti či Montepulciano, kvalitní olivový olej, chutná toskánská i umbrijská gastronomie, to všechno tvoří neopakovatelnou atmosféru těchto italských krajů. Cestu korunuje perla Toskánska Florencie a významná galerie Uffizi, nejznámější poutní místo Itálie Assisi a tajemné etruské město Orvieto. Poznávací zájezd za uměním a gastronomií Itálie. Ubytování na jednom místě umocňuje zážitky.
Poznejte naše Italské puzzle. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 4x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 4x snídani, 2x večeři, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu, místního průvodce a dopravu ve Florencii a Sieně, pobytové taxy, ochutnávky, vstupné do objektů (80€) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.990 Kč za 1lůžkový pokoj
700 Kč za galerii Uffizi (záloha za vstup, nutná rezervace)
450 Kč záloha na ochutnávku vína a specialit
245 Kč za komplexní pojištění
210 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
SIENA, vynikající architektura - etruské muzeum v Chusi - ORVIETO, město Etrusků - AREZZO, památky a fresky Piera della Francesca - PIENZE, renesanční město na seznamu UNESCO - ochutnávka ušlechtilých vín Montepulciano, - PERUGIA - ASSISI, město sv. Františka a Kláry, úchvatné fresky (Giotto) - pohoda u Trasimenského jezera - FLORENCIE, renesanční památky a galerie Uffizi
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
031-053
25.9 - 1.10.2023
6
Praha a další níže
11 890,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 17, dále České Budějovice, transfer přes Rakousko do Itálie

2. den: dle času ráno středověké opevněné městečko MONTERIGGIONI, dále toskánský drahokam SIENA (UNESCO), město patronky Toskánska Kateřiny Sienské a také Bernardina Sienského, prohlídka s místním průvodcem, dóm s jedinečnými mozaikami na podlaze, kazatelna rodiny Pisanů z 13. stol., vitráže malíře Duccia, sochy Michelangela, sochy Berniniho), baptisterium s unikátní křtitelnicí Donatella, Ghibertiho a Jacopa della Quercia, nejkrásnější náměstí světa s věží a renesanční kašnou, dále cesta „toskánskou pouští“ - kouzelnou krajinou Crete Senesi do lázeňského městečka CHIANCIANO TERME, večerní městečko

3. den: etruské muzeum v CHIUSI, ORVIETO, původem etruské město na tufovém ostrohu, cesta lanovkou, nádherná katedrála Panny Marie, jedna z nejkrásnějších staveb italské gotiky ze 13. stol., postavená na paměť tzv. bolsenského zázraku, vystavěna ze střídavých vrstev travertinu a čediče (mistři od 13. – 16. stol., fresky Fra Angelico a Luca Signorelli), studna sv. Patrika s jedinečným dvojitým schodištěm až k hladině vody, individuálně etruské muzeum nebo návštěva některé hospůdky nebo kavárny, atmosféra středověkých uliček, večeře

4. den: AREZZO, romantické historické město, rodiště významného satirika Pietra Aretina a římského podporovatele umělců Gaia Mæcenase, římský amfiteátr a krásná architektura, kostel San Francesco s freskami Piera della Francesca zobrazujícími Legendu o sv. kříži - klenoty malířství, Pieve di Santa Maria, Piazza Grande, dóm, vily Vasariho (unikátní památka evropského manýrismu) a Petrarky, pevnost Medicejských, cesta za Etrusky do města CORTONA, rodiště Lucy Signorelliho a Pietra da Cortony, romantické křivolaké uličky, Palazzo Comunale, etruské hradby a muzeum, výhledy do kraje Val di Chiana, PIENZA (UNESCO), renesanční město vystavěné na přání papeže Pia II. podle plánů jakožto ideální urbanistický celek, Palazzo Piccolomini, nebo malebné MONTEPULCIANO, slavný poutní chrám, jeden z prvních italské vrcholné renesance, dílo architekta Antonio da Sangallo, město proslavené vynikajícím červeným vínem DOCG, možnost ochutnávky vína a zajímavostí místní gastronomie v původním šlechtickém sídle za příplatek

5. den: etruská hrobka Ipogeo dei Volumni dále PERUGIE, hlavní město Umbrie založené už Etrusky, Palazzo dei Priori s Národní galerií (historie umbrijského malířství, díla malíře Duccia, Piera della Francesca, Fra Angelica...), krásná fontána ze 13. stol.- dílo rodiny Pisanů. středověké uličky a průchody, Archeologické muzeum s etruskými náhrobky, ASSISI (UNESCO), rodiště sv. Františka a sv. Kláry, významné poutní místo, skvosty architektury i mistrovská díla malířství - Giottovy a Lorenzettiho fresky v bazilice San Francesco, podvečerní pohoda u Trasimenského jezera nebo nedaleké městečko CASTIGLIONE del LAGO, večeře

6. den: toskánská perla FLORENCIE (UNESCO): prohlídka hlavních památek s místním průvodcem, chrámy a paláce, Piazza S. Firenze, monumentální katedrála Santa Maria, kupole, Campanila, Piazza della Signoria, radnice Palazzo Vecchio, most Ponte Vecchio), kostel Santa Croce, možnost návštěvy baptisteria, galerie Pitti, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky nebo kaple Brancacciů v kostele Santa Maria del Carmine, návštěva galerie Uffizi (nutno rezervovat dopředu), Bargello nebo Accademia, odpočinek v zahradách Boboli, atmosféra podvečerního města, individuálně možnost večeře, odjezd do ČR

7. den: návrat dopoledne


CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí, popř. dopravní situace.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD .
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.
Svoz z Brna, Hradce Králové a Pardubic může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Upozorňujeme, že do Sieny a Florencie je zákaz vjezdu cizích autobusů celých 9h odstaveny na parkovišti. Do historického centra se dopravujete s průvodcem místní dopravou (není zahrnuto v ceně) nebo pěšky.

Ubytování

4x hotel 3* v Chianciano Terme (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

UPOZORNĚNÍ – POBYTOVÁ TAXA ITÁLIE
Po legislativní změně se v Itálii postupně zavádí turistické poplatky v souvislosti s přenocováním v ubytovacích zařízeních v Itálii .
Poplatky jsou průběžně zaváděny ve všech turistických lokalitách. Výše poplatku se pohybují od 1 do 2 € os/noc v 3* hotelích, dle lokality. Při příjezdu proto budete s velkou pravděpodobností vyzváni k úhradě pobytové taxy na recepci ubytovacího zařízení.
Doporučujeme mít tedy připravený drobný obnos ve výši několika € (dle počtu nocí) na úhradu.

Stravování

4x snídaně (kontinentální italského typu, poměrně skromné), 2x večeře servírované v hotelu (v ceně večeře nejsou nápoje). 1x zajišťujeme večeři fakultativně za příplatek a ve Florencii poslední den pobytu doporučí průvodkyně
.
Orientační ceny potravin:
Chléb 1,50 €, káva od 1,50 €, víno láhev od 3-5 €, minerální voda 1,5 l : 1 €, pivo/limo od 2/1 €, pizza čtvrtka/celá v rest. 4 €/od 10 €, saláty velké nebo těstoviny od 8 €, 1 kg ovoce v průměru od 2,50 €, zmrzlina od 2 €, hlavní jídlo od 8 €, menu o dvou chodech od 15 €

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

FLORENCIE (výběr záleží na zájmu klienta): Medicejská kaple 8 €, kostel Santa Croce 6 €, kostel San Lorenzo + biblioteca Laurenziana 7 €, Dómské muzeum: souhrnná vstupenka - kupole + zvonice Campanila + baptisterium – muzeum – 15 €, Palazzo Vecchio 6 €, Galleria Palatina + moderní galerie 12 €, Muzeum San Marco 4 €, Galleria dell´Accademia 10 - 11 €, Galerie Ufizzi - nutná rezervace předem, záloha za vstup a rezervaci 480 Kč (v případě slev - studenti - vrací průvodce na místě; v případě konání příležitostné výstavy může být vstupné navýšeno)
SIENA: katedrála + knihovna Piccolominiů 7 €, baptisterium 4 €, krypta 6 €, společné vstupné Dóm + baptisterium + Dómské muzeum + krypta 12 €, věž 10 €
AREZZO: kostel San Francesco 8 €
ORVIETO: dóm a kaple San Brizio 3 €, společné vstupné dóm, kaple San Brizio, papežský palác a kostel sv. Augustýna 5 €, jízdenka lanovkou - 2 x 1 €, Pozzo della Cava 3 €, Pozzo San Patrizio 4,50 €, Torre del Moro 2,80 €
PERUGIA: Ipogeo dei Volumni a nekropole 3 €
CHIUSI: Etruské muzeum 6 €

Kapesné

doporučujeme min kapesné 110 €, z toho na vstupné 80 €. Ceny jsou orientační.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Za malířstvím do Toskánska a Umbrie
Toskánsko představuje srdce historické Itálie a především v pozdním středověku a renesanci vznikaly právě tady ty největší skvosty, malířství, sochařství a architektury. Platí to samozřejmě především o Florencii, ale v menší míře také o dalších zdejších městech – Sieně, Arezzu a jiných. Nejvíc uměleckých děl je soustředěno ve florentské galerii Uffizi a také ve sbírkách paláce Pitti a Accademie, další sbírky jsou např. v Sieně a San Gimignanu. Ale i města samotná, především jejich kostely a chrámy, jsou živými galeriemi.
Za nejstaršími malířskými památkami můžeme jet do Chiusi, původně etruského města. V místním Muzeo Nazionale jsou spolu se spoustou dalších exponátů vystaveny i krásné malby z etruských hrobek. Raně křesťanské malířství reprezentuje především výzdoba baptisteria ve Florencii a vrcholný středověk např. fresky v kapli Strozziů florentského kostela Santa Maria Novella, v kostele Santa Croce či výzdoba paláce Davanzati ze 14. století, v Sieně lze spatřit v Palazzo Publico fresky Martiniho a Lorenzettiho a v domě svaté Kateřiny malby věnované této světici. Za skvělou přehlídku středověkého malířství je ovšem potřeba se rozjet do Umbrie – kostel svatého Františka v Assisi je vyzdoben cykly fresek ze života tohoto charismatického světce – od Cimbaua, Martiniho, Lorenzettiho a především mistrovského Giotta, jehož dílo už předznamenává renesanční malířství. Ve Florencii najdeme Giottovy fresky v Capelle Bardi v Santa Croce a podílel se na výzdobě věže Dómu.
Raně a vrcholně renesanční malby a fresky z 15. a počátku 16. století jsou zastoupeny v Toskánsku nesčetnými díly. Ve Florencii ukrývají největší poklady kostely Santa Maria Novella (Masaccio, Ghirlandaio, kaple Brancacciů v Santa Maria del Carmine (Masolino, Masaccio, Filippo Lippi), ale také třeba kostel a klášter Ognissanti (Boticelli, který je zde i pohřben, Ghirlandaio). V nedalekém Pratu je nádherně vyzdobený chrám a mezi malbami vyniká především cyklus Filippa Lippiho Život sv. Jana Křtitele. V Arezzu je především skvělý cyklus Legenda o svatém kříži v kostele sv. Františka (Piero della Francesca), v Sieně skvělá Pinturicchiova knihovna v Dómu a cyklus maleb k poctě svaté Kateřiny v kostele San Domenico. Z pozdnější renesance a manýrismu 16. století uveďme alespoň kapli Capponiů v kostele San Felicita ve Florencii, výzdobu Palazza Vecchia od různých mistrů vč. Bronzina a Bronzinovu fresku Umučení svatého Vavřince v chrámu San Lorenzo.

Cortona je město v jižním Toskánsku proslavené filmem Pod toskánským sluncem. Ale historie města sahá až před příchod Etrusků do Toskánska. Malebné středověké uličky s vinotékami a výbornými místními restauracemi sem lákají turisty stejně jako diecézní muzeum s poklady středověkého malířství a archeologické muzeum zaměřené na etruské památky.
Vernaccia je bílá odrůda, která se tradičně pěstuje jen kolem známého středověkého městečka San Gimignano. Je to víno světlé barvy, zraje až do zlatavé, ve vůni elegantní, svěží až subtilní. Vyrábí se i ve variantě riserva, která musí zrát min. o 1 rok déle.
Chianti je vinný region v Toskánsku. Vína jsou tu založená na červené odrůdě Sangiovese a pochází z jedné ze 7 přesně vymezených podoblastí Toskánska zhruba mezi Florencií a Sienou. Vína z regionu Chianti patří mezi nejznámější vína Itálie. Mladá Chianti se servírují při teplotě kolem 14 °C často s bílým masem nebo těstovinami, naopak Chianti reserva, která musela zrát min. 3 roky, se podávají při teplotě 16-17 °C často k oblíbeným zvěřinovým jídlům. Chianti classico pochází z centrální přesně vymezené oblasti Chianti. Bílé Chianti neexistuje.

Poznámky

Důležitá upozornění:
V Itálii je přísný zákaz provázení bez italské licence specializované na město. Ve Florencii a Sieně řešíme situaci najmutím místního průvodce za příplatek přibližně 4,50 €/os. pro skupinu 40 osob, který ale zároveň umožňuje vstup i do jinak nepřístupných prostor a váš průvodce překládá. Tak zároveň umožníme skupině větší slevy na vstupné do některých objektů a návštěvu paláců, které bez místního průvodce nejsou přístupné. V ostatních městech omluvte prosím průvodce, nemá dovoleno hovořit podrobně v chrámech, na náměstí a před stěžejními památkami. Vynahradí vám výklad v autobuse a v postranních ulicích a náměstích.
Florencie je uzavřena pro cizí turistické autobusy. Na dopravu do centra lze využít místní autobus.
V Galerie Uffizi umožňujeme vstup na časovou rezervaci od 10 osob na předběžnou platbu (proto nutná rezervace 5 € navíc na osobu předem), vyvarujete se tak až 3 hodinovým frontám nebo nebezpečí, že se do galerie vůbec nedostanete. Případné slevy (studenti) se řeší na základě předložení dokladu či ISIC karty při vstupu, přeplatek nad rezervné vrací průvodce v průběhu zájezdu v €. Pozor, v prostorách galerie bývají často příležitostné výstavy, v takovém případě bývá vstupné automaticky navýšeno ještě o 2-5 € v závislosti na aktuální situaci.
V případě zájmu o návštěvu galerie Academie doporučujeme zajistit si vstup přes internet samostatně. Ostatní galerie a muzea jsou přístupná normálně.
Slevy pro lidi nad 65 let byly bohužel v Itálii zrušeny.

Siena - Chianciano Terme - Monteriggioni - Chiusi - Orvieto - Arezzo - Cortona – Pienza - Montepulciano - Perugia - Assisi - Castiglione del Lago - Florencie

Itálie - Elba - pláž Scaglieri nedaleko Portoferraia

Toskánské souostroví tvoří 7 hlavních ostrovů (Elba, Capraia, Pianosa, Montecristo, Gorgona, Giglio a Giannutri) a další malé ostrůvky. Jde většinou o pozůstatky pozůstatkem staré pevniny Tyrrhenis, potopené do moře. Je zde typické středomořské klima, ale na vrcholu nejvyšší hory ostrova Elba – Monte Cappane ( 1.018 m), můžeme zažít i sníh.

zobrazit celý článek
Itálie - Florencie z vrcholu kopule dómu

Přehled nejvýznamnějších a nejkrásnějších architektonických památek Florencie, klenotnice italské renesance, aneb co si na poznávacích zájezdech rozhodně nenechte ujít.

zobrazit celý článek
Itálie - Řím - Sixtinská kaple, Poslední soud, Michelangelo, 1535-41

Proslulý renesanční sochař, jehož dílo výrazně přispělo ke kráse současné Florencie i Říma. Seznamte se s jeho vynikajícími výtvory z oboru sochařství, malířství i architektury na poznávacích zájezdech za uměním a eurovíkendech do italských měst.

zobrazit celý článek
Itálie - Florencie - Vila Medici di Castello

Roku 1538 byla navržena Niccolò Pericolim (Il Tribolo) Villa Medici a zahrada v Castellu pro velkovévodu Cosima I. Dvě fontány vybudované ve vyšší části zahrady symbolizují hory, kde pramení řeky Arno a Mugnone a na skalním ostrůvku se choulí Ammantiho socha Zimy. Tuto krásnou zahradu na poznávacích zájezdech a eurovíkendech do Florencie rozhodně doporučujeme navštívit.

zobrazit celý článek
tálie - Toskánsko - Montepulciano, zdejší vynikají vína oblasti Chianti mají chuť slunce i nebe

Toskánská vína patří k nejznámějším vínům na světě a pro většinu lidí jsou synonymem pro Chianti a kvalitní červené víno. Ale v Toskánsku se pěstují v menší míře i vína bílá jako doprovod pro pokrmy z ryb a plodů moře, tak i pro výrobu dezertního vína vin santo, obdobu našeho slámového vina. A stále oblíbenější je i vinná pálenka grappa.

zobrazit celý článek
Itálie - Toskánsko - ovčí sýry typu pecorino jsou vhodné do salátů, k jídlu s hruškami či medem nebo na srouhání

Toskánská gastronomie je pojme sahajícím až za hranice Evropy. Čím dále tím více cizinců, hlavně Američanů, v poslední době přijíždí do Toskánska nejen ochutnat toskánské tradiční pokrmy, ale účastní se i kurzů vaření toskánské kuchyně a obdivují barevné toskánské trhy.

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Siena, Duomo, kazatelna, Arnolf di Cambio, 1265-8 podle návrhu Nicoly Pisano, jedno z velkých děl světového umění

Siena je město renesančních paláců a románských a gotických kostelů, město svaté Kateřiny Sienské i rodu Piccolomini a papeže Pia II. Patří k tomu nejkrásnějšímu, co mohou nabídnout poznávací zájezdy do Toskánska.

zobrazit celý článek
Itálie, Toskánsko, Pisa, Campo dei Miracoli, baptistérium, vzadu dóm a šikmá věž

Toskánsko - kraj střední Itálie, kde se doslova prolíná minulost s přítomností. Není divu, že mnohé poznávací zájezdy do Itálie směřují právě sem. Toskánsko turisticky proslulo uměním, historií a kouzelnou krajinou. V Toskánsku najdeme stopy Etrusků, Římanů, stalo se kolébkou renesance. Návštěvníky na poznávacích zájezdech lákají skvělé památky, chutná gastronomie, vynikající vína (Chianti, Montepulciano, Montalcino), půvabné pobřeží i proslulé termální lázně.

zobrazit celý článek
Itálie - Arezzo - kostel Santa Maria della Pieve na Piazza Grande, dokončen 1449

Arezzo je jedním z nejstarších měst Toskánska a rozhodně stojí za návštěvu a podrobnou prohlídku. Proslavili ho Etruskové, Petrarka, Vasari a šperkařství. Jeho architektura patří ke klenotům poznávacích zájezdů do Toskánska.

zobrazit celý článek
Itálie - San Gimignano, nabídka místních sýrů

Toskánsko se může pochlubit skutečně pestrou a výbornou gastronomií, jíž dominují pochopitelně těstoviny, ale také různá zelenina - např. fazole a rajčata, ryby a plody moře aj, důležitou součástí je olivový olej a česnek. Mnohá typická toskánská jídla jsou vlastně jednoduchá, avšak chutná a hlavně připravovaná velmi pečlivě. A místní vína (Chianti, Montepulciano, Montalcino, Vernaccia) patří k nejlepším v Itálii. Seznamte se s toskánskou gastronomií na poznávacích zájezdech do tohoto okouzlujícího kraje.

zobrazit celý článek

Klub sdružující malá italská městečka nebo vesničky zajímavá svou historií a uměleckými památkami. Kriteria k přijetí: Integrita urbanistická, architektonická harmonie, život (životnost), umělecko –historická kvalita dědictví veřejných i soukromých budov, služby obyvatelstvu. Půvabná městečka postupně objevují turisté a dostávají se na program stále více poznávacích zájezdů do Itálie.

zobrazit celý článek
Itálie - Florencie z vrcholu kopule dómu

Přehled nejvýznamnějších a nejkrásnějších architektonických památek Florencie, klenotnice italské renesance, aneb co si na poznávacích zájezdech rozhodně nenechte ujít.

zobrazit celý článek
Itálie - Řím - Sixtinská kaple, Poslední soud, Michelangelo, 1535-41

Proslulý renesanční sochař, jehož dílo výrazně přispělo ke kráse současné Florencie i Říma. Seznamte se s jeho vynikajícími výtvory z oboru sochařství, malířství i architektury na poznávacích zájezdech za uměním a eurovíkendech do italských měst.

zobrazit celý článek
Itálie - Florencie - zahrady Boboli - Giardino del cavaliere

Zahradu Boboli najdeme ve Florencii, na návrší za palácem Pitti. Je dílem vládnoucího rodu ve městě – Medicejských. Byla budována od roku 1549, kdy palác získala Eleonora de Medici postupně několika architekty. Základy položil N.Pericoli neboli Il Tribolo, pokračovali B.Buontalenti, B.Ammanati, G.Parigi a A.Parigi.

zobrazit celý článek
tálie - Toskánsko - Montepulciano, zdejší vynikají vína oblasti Chianti mají chuť slunce i nebe

Toskánská vína patří k nejznámějším vínům na světě a pro většinu lidí jsou synonymem pro Chianti a kvalitní červené víno. Ale v Toskánsku se pěstují v menší míře i vína bílá jako doprovod pro pokrmy z ryb a plodů moře, tak i pro výrobu dezertního vína vin santo, obdobu našeho slámového vina. A stále oblíbenější je i vinná pálenka grappa.

zobrazit celý článek
Itálie - Toskánsko - ovčí sýry typu pecorino jsou vhodné do salátů, k jídlu s hruškami či medem nebo na srouhání

Toskánská gastronomie je pojme sahajícím až za hranice Evropy. Čím dále tím více cizinců, hlavně Američanů, v poslední době přijíždí do Toskánska nejen ochutnat toskánské tradiční pokrmy, ale účastní se i kurzů vaření toskánské kuchyně a obdivují barevné toskánské trhy.

zobrazit celý článek
Itálie - Siena - Duomo, na průčelí použit bílý a růžový mramor, doplněný černým čedičem

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek
Itálie - Lazio - Siena, Duomo, kazatelna, Arnolf di Cambio, 1265-8 podle návrhu Nicoly Pisano, jedno z velkých děl světového umění

Siena je město renesančních paláců a románských a gotických kostelů, město svaté Kateřiny Sienské i rodu Piccolomini a papeže Pia II. Patří k tomu nejkrásnějšímu, co mohou nabídnout poznávací zájezdy do Toskánska.

zobrazit celý článek
Itálie - Arezzo - kostel Santa Maria della Pieve na Piazza Grande, dokončen 1449

Arezzo je jedním z nejstarších měst Toskánska a rozhodně stojí za návštěvu a podrobnou prohlídku. Proslavili ho Etruskové, Petrarka, Vasari a šperkařství. Jeho architektura patří ke klenotům poznávacích zájezdů do Toskánska.

zobrazit celý článek
Itálie - Florencie - zahrady Boboli - socha Neptuna

Palác Pitti ve Florencii byl původně sídlem toskánských velkovévodů. Jsou v něm přístupné jak zařízené komnaty, tak rozsáhlé sbírky, soustředěné do několika muzeí: Palácová galerie s díly slavných malířů, Galerie moderního umění, muzeua šperků, oděvů, porcelánu a kočárů. Palácové zahrady Boboli patří k nejcennějším nejen v Itálii.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu