Typy zájezdů

Destinace

Vyhledat zájezd

| Zpět |

Informace - Významná místa Normandie

Rouen
Město na Seině s říčním přístavem bylo založeno už Kelty a odedávna patřilo k významným obchodním a kulturním centrům. V roce 911 se stalo hlavním městem Normandie a od 12. do 15. st. představovalo jablko sváru mezi Francií a Anglií. V roce 1431 zde Angličané nechali na tržišti upálit Johanku z Arku. Její památku připomíná velký moderní kostel zasvěcený přímo jí. Přestože byl Rouen za 2. světové války silně poškozen, zachovala se velká část jeho jádra s hrázděnými domy a paláci i významné památky: gotické kostely St. Ouen, St. Maclou a překrásná katedrála Notre Dame, kterou Claude Monet zobrazoval v různých denních dobách a ročních obdobích, justiční palác z 15. století, věž s orlojem aj. Musée des Beaux Arts obsahuje významná malířská díla. Ve městě je též muzeum keramiky a muzeum spisovatele Gustava Flauberta, místního rodáka.
Jihovýchodně od Rouenu tvoří řeka Seina množství meandrů. Velmi malebné jsou scenérie u městečka Les Andelys, kde se tyčí mohutná zřícenina hradu Richarda II. Château Gaillard.
Giverny
Ve vesnici Giverny u městečka Vernon si v roce 1883 pronajal dům Claude Monet a žil tu až do své smrti. Zřídil si tu úchvatné zahrady – květinovou zahradu plnou barev a japonskou zahradu, kde se nachází jezírko s lekníny, které s oblibou maloval v posledních letech svého života. V domku se nachází Fondation Claude Monet; dochovalo se původní vybavení interiérů a v místnostech jsou vystaveny kopie různých Monetových obrazů.
Jumièges
Benediktinské opatství poblíž řeky Seiny bylo založeno v roce 654 a za časů Viléma Dobyvatele dosáhlo nevídaného rozkvětu – žilo tu přes 900 mnichů. V průběhu staletí však ztrácelo na významu, za francouzské revoluce bylo poničeno a zůstalo v ruinách. Rozlehlé zříceniny nicméně dávají tušit velikost původního kláštera, zachovaly se zbytky hlavních budov i zdi a věž románského kostela, kterému schází jen strop.
Dieppe
Historický přístav s pevností zažil svůj zlatý věk v 16.-17. století díky aktivitám místních korzárů. Kostel sv. Jakuba představoval významnou zastávku na Svatojakubské cestě – směřovali sem poutníci z Anglie. V 19. století město objevili Pařížané, kteří propadli zálibě v mořských koupelích, a od té doby patří k oblíbeným přímořským letoviskům.
Côte d´Albâtre – Alabastrové pobřeží
Vysoké bělostné útesy mezi Le Havre a Le Tréporte patří k nejoblíbenějším scenériím celé Francie. Jediným větším městem této oblasti je přístav Fécamp, založený kolem benediktinského opatství ze 7. století, které bylo bohužel zcela zničeno. Na jeho místě nyní stojí okázalý novorenesanční Palais Bénedictine, který nechal založit obchodník Alexandre Le Grand. Ten zde obnovil výrobu tradičního likéru – benediktýnky. Palírna je veřejně přístupná pro exkurze. V paláci je rovněž muzeum Le Grandových sbírek. Ve Fécampu se zachoval opatský kostel La Trinitéa v okolí města lze vidět bunkry z 2. sv. války.
Nejkrásnější místa Alabastrového pobřeží jsou u městečka Étretat – útesy Falais d´Aval se skalním oknem a jehlovitou skálou.
Honfleur
Honfleur patříval k významným obranným přístavům. V 19. století se stal městem umělců. Narodil se tu malíř Eugène Boudin, který je považován za otce impresinonismu, a pobývali tu mnozí další malíři - Courbet, Sisley, Pissaro, Renior a Cézanne. Ve městě se zachoval velice malebný starý přístav ajádro s uličkami z hrázděných domů. Dřevěný kostel sv. Kateřiny je pozoruhodný tím, že má krov vytvořený z lodního trupu. S díly místních umělců se lze seznámit v Musée Eugène Boudin, námořní minulost připomíná Musée de la Marine.
Côte Fleurie – Květinové pobřeží
Pás pobřeží mezi Villerville a Cabourgem s vyhledávanými letovisky. Trouville, dříve malá rybářská vesnice, začala turisty přitahovat v polovině 19. století (mj. A. Dumas, G. Flaubert) a vznikly tu grandhotely a přepychové vily. Později ji zastínilo obzvlášť okázalé Deauville. V Cabourgu pobýval Marcel Proust a místo se stalo předlohou pro Balbec v Hledání ztraceného času.
Côte de Nacre – Perleťové pobřeží a pláže vylodění 
Pobřežní oblast mezi řekami Orne a Vire získala své jméno v 19. století. V roce 1945 se tu odehrála operace Overlord – vylodění spojenců. Tuto událost připomínají hřbitovy, památníky a muzea, např. v Arromanches-les-Bains, kde se nachází pozůstatky přístavu Mulberry. Perleťové pobřeží je však také oblíbeným cílem rekreantů, zvl. pláže u letovisek Courselles-sur Mer a Luc-sur-Mer.
Bayeux
Bayeux je starobylé město, známé především díky věhlasné tapisérii, která zachycuje invazi Viléma Dobyvatele do Anglie. Vznikla patrně v roce 1077 na objednávku biskupa Odona. Lze ji vidět v Centre Guillaume-Conquérant , historickém muzeu věnovaném dobytí Anglie. Město má zachovalé jádro s domy a ulicemi převážně ze 17.-19. století a nachází se tu mohutná gotická katedrála.
Caen
Caen byl v 11. století oblíbeným sídelním městem krále Viléma Dobyvatele. Ve městě se zachoval velký královský hrad a dvě opatství, mužské sv. Štěpána a ženské Nejsvětější trojice, založená Vilémem a královnou Matyldou. Přestože bylo město za druhé světové války značně poškozeno, zachovala se velká část historického jádra vč. gotického kostela sv. Petra ze 13.-14. století.
Mont St. Michel
Ostrov sv. Michala na pomezí Normandie a Bretaně, u ústí řeky Couesnon, tvoří skála, která se osaměle tyčí nad mořem. S pevninou ho spojuje hráz, ale za přílivu je zcela obklopen mořem. Ostrovu vévodí klášter, který pochází z 8. století, a největší slávy dosáhl ve 12.-13. století. Stal se centrem vzdělanosti a přitahoval poutníky uctívající archanděla Michaela. Díky nedobytné pozici se za stoleté války ubránil Angličanům jako jediné místo v celé Normandii. Po Francouzské revoluci sloužil jako vězení. V současnosti patří Mont St. Michel k nejnavštěvovanějším památkám Francie. Zachovalý románsko-gotický areál kláštera, obklopený vysokými zdmi, obývá dodnes malá komunita mnichů.

Zájezdy cestovní kanceláře GEOPS do Normandie najdete na www.francie.geops.cz/normandie.  

| Zpět |
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu