autokarem hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Velikonoce a svátky jara Historické slavnosti a průvody Folklórní slavnosti Zájezdy na hudební představení a festivaly Pobyty v termálních lázních s výlety Relaxační víkendy Termální lázně a wellness Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Zájezdy za vínem a gastronomií Slavnosti vína, piva a gastronomie
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávací zájezd do Bratislavi a Budapešti, termální lázně a Velikonoce ve skanzenu Szentendre. Kvetoucí maďarská metropole se slávou uherských králů, římských i habsburských císařů. Budapešť se pyšní největším množstvím městských termálních lázní na světě, muzea a galerie se mohou srovnávat s nejpřednějšími evropskými, maďarské tržnice a gastronomie jsou zážitkem. Szentendre je oslavou lidové architektury i maďarských tradic. Zažijete den plný velikonočního folklóru. Vyjeďte s námi na jarní zájezd do termálů i za poznáním! Využijte volna státních svátků v době Velikonoc.
Termální lázně: lázně Széchenyi a lázně Gellért či Rudas.
K tomuto zájezdu existují varianty: B7, B7b, B7c, B7d. Viz též podobné zájezdy. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 3x hotel 3* (2lůžkový pokoje), 3x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, případnou pobytovou, vstupné do objektů a lázní (cca 30 000 HUF + 20 Eur) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.800 Kč za 1lůžkový pokoj
140 Kč za komplexní pojištění
120 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Bratislava - Budapešť (UNESCO), historická část Pešť - koupání v termálních lázních - velikonoční trhy - moderní Dům maďarské hudby - největší maďarský skanzen Szentendre, velikonoční folklór - hrad Visegrád - Ostřihom
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-337
29.3 - 1.4.2024
3
Praha a další níže
7 590,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 7 h ráno, Brno a po trase, přejezd na Slovensko, BRATISLAVA, město na Dunaji a metropole Slovenska, Michelská věž a korzo, Bratislavský hrad a paláce, galerie, pohledy na vyhlídkovou věž UFO a 3 mrakodrapy z dílny Zahy Hadid, katedrála sv. Martinavelikonoční trhy, ubytování na okraji centra Bratislavy

2. den: BUDAPEŠŤ - UNESCO, historická část Pešť, proslulá tržnice Vásárcsarnok, historická budova s kovovou konstrukcí a střechou pokrytou barevnými taškami z porcelánu, ráj gastronomických suvenýrů a přehlídka úžasných chutí, slavnostní atmosféra velikonočních trhů na Váci útca, kouzlo ulic v centru, veselice na Vöröstmarty tér, slavná cukrárna Gerbeaud a nejslavnější porcelán Maďarska, nákupy, nejstarší metro na evropském kontinentu, fakult. koupel v lázních Széchenyi, variantně Muzeum krásných umění nebo Kunsthale či ZOO, Városliget a náměstí Hrdinů nebo architektonický zážitek jedinečná architektura stavby Dům maďarské hudby (Sou Fujimota)projížďka městem, ubytování a večeře

3. den: BUDAPEŠŤ - BUDA, hradní čtvrť (UNESCO): Rybářská bašta - vyhlídková terasa na místě bývalého rybího trhu z přelomu 18.-19. století, symbol tisíciletého výročí vzniku uherského státu, nádherný výhled na město Pešť a na majestátní novogotickou budovu Parlamentu; gotický Matyášův chrám - dějiště korunovace 2. posledních uherských králů, uvnitř Loretánská kaple z červeného mramoru, Budínský palác (UNESCO), někdejší sídlo uherských králů, nyní rozsáhlý palácový komplex, jezdecká socha Evžena Savojského, jedna z nejkrásnějších královských rezidencích na světě, sídlí zde Maďarské historické muzeum, Národní galerie a knihovna, fakultativně pravá maďarská palačinka, koupání v luxusních termálních lázních hotelu Gellért či individuálně v jiných lázních nebo dle výběru galerie, muzea či jeskynní paulinský kostel a klášter, variantně je možnost návštěvy příležitostné výstavy Brány v existenci - STROM jako motiv od Pierera Bruegela po Alexandra Hollana, návrat na večeři a individuální večerní program.

4. den: cesta k Dunajskému ohybu, SZENTENDRE,velikonoční veselice, památky a zvyky srbské kultury a umělecké městečko, ráj suvenýrů a marcipánu, skanzen Szentendre, největší muzeum pod širým nebem, typické stavby přesunuté z vesnic či městeček z celého Maďarska, gastronomie, tradice a folklór, ukázky řemesel i lidových zvyků, odpoledne odjezd Dunajským ohybem kolem VISEGRADU, bývalé sídlo králů, zastávka v OSTŘIHOMI (Esztergom), největší bazilika v Maďarsku, návrat do půlnoci


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním otvíracím dobám v době svátků. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Doprava

klimatizovaným busem s možností občerstvení (prodej nápojů za Kč), vybaveným DVD.

Ubytování

1x hotel v Bratislavě (2–3lůž. pokoje; příslušenství společné vždy pro 2 pokoje), 2x hotel na okraji Budapešti (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím - sprcha, WC)

Stravování

3x polopenze, snídaně formou bufetu. Večeře servírovaná o 2 chodech 
nezahrnuje nápoje. Obědy lze řešit 1x v tržnici (několik bufetů a restaurace s typickou maďarskou kuchyní) a 1x doporučí průvodce návštěvu palačinkárny s bohatou nabídkou typického rychlého občerstvení v Maďarsku (cca 20 druhů slaných a 20 druhů sladkých palačinek, dortů a pohárů. Na Velikonoční pondělí určitě ochutnáte něco z maďarské gastronomie ve skanzenu při velikonoční veselici.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

BRATISLAVA: Bratislavský hrad, základní okruh 10 EUR, pouze klenotnice 3 EUR,

BUDAPEŠŤ:
1 cesta MHD po Budapešti bez možnosti přestupu 470 HUF, bazilika sv. Štěpána 1 500 HUF, kombinovaná vstupenka kupole + pokladnice: 3 500 HUF, lázně Széchenyi celodenní vstupné 10 900 HUF nebo odpolední koupání od 18h 10 600 HUF, galerie krásných umění 3 500 HUF (senioři a studenti do 26 let 1 800 HUF), zemědělské muzeum 2 600 HUF, Maďarské národní muzeum 3 000 HUF, Dům maďarské hudby 600 HUF vstup do budovy, 3 000 HUF stálá expozice, cesta výtahem na hradní čtvrť a zpět 3 000 HUF, Matyášův chrám 2 200 HUF, Rybářská bašta 1 000 HUF, Zoo 3600 HUF.

SKANZEN SZENTENDRE: 3 000 HUF, senioři a děti 1 500 HUF, vláček mezi jednotlivými vesnicemi za 900 HUF,

OSTŘIHOM: prohlídka pokladnice 1 200 HUF, kombinovaná vstupenka krypta + kupole + zvonice 1 800 HUF

Ceny vstupného jsou orientační a mohou se změnit.

Kapesné

Doporučené minimální kapesné 30 000 HUF a 20 EUR na vstupné. Nenechají vás chladnými typické suvenýry, klobásy a víno na tržnici ani krásné lidové suvenýry ve skanzenu.

Měna

V Maďarsku je možnost výměny eur na forinty, 1 Kč =6.502 Ft k 15.11.2023). Výše uvedené ceny jsou orientační. Cenová hladina v Budapešti je podobná jako v Praze i s územními rozdíly. Ve směnárnách a bankách výjimečně možná i výměna za Kč. V hradní čtvrti funguje směnárna i ve svátek. Doporučujeme vyměnit na tržnici po příjezdu.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Víte o Bratislavě?
BRATISLAVA, neboli Prešporok, Prešpurk, Pressburg, Pozsony, Blava
To vše znamená ctěné jméno hlavního města Slovenska – jednoho z nejmenších metropolí Evropy
Bratislava, Prešporok, Prešpurk, Pressburg, Pozsony, Blava
Bratislavský hrad, symbol slovenské metropole, zdánlivě jednoduchá stavba se čtyřmi věžemi z 15. století, která se tyčí do výšky 85 metrů nad řekou Dunaj. Hrad sloužil coby sídlo panovníka.
Primaciální palác klasicistní reprezentativní stavba, kterou nechal postavit arcibiskup József Batthyány jako sídlo kardinála maďarské církve (symbolem je obrovský kardinálský klobouk na průčelí). V paláci pobývala císařská rodina. V roce 1805 zde byl podepsán Prešpurský mír po bitvě u Slavkova.
Grasalkovičův palác, barokně rokokový palác Antona Grasalkoviče, kam zavítala nejednou na návštěvu Marie Terezie i František I., V současnosti je oficiálním sídlem slovenského prezidenta.
Gotická katedrála sv. Martina, která bývala dříve korunovačním kostelem uherských králů, o čemž dodnes svědčí pozlacená uherská koruna na špičce kostelní věže. Korunováno zde bylo 11 králů a sedm královských manželek včetně Marie Terezie (1741). Sv Martin je odedávna patronem Bratislavy.
.Nemineme ani blízký Františkánský kostel ze 13. století. Stará radnice je historická budova na hlavním náměstí a patří mezi nejstarší budovy Bratislavy,tvoří ji budovy, jako Jakubův dům, Pawerův dům, Ungerův, Aponiho palác a původní budova s věží.
V uličkách Starého města si užijeme spoustu obchůdků, restaurací, slavných cukráren a samozřejmě kouzelné velikonoční trhy. Vyrazit na ně můžeme hned na tři místa – na Hlavní náměstí se Starou radnicí, Primaciální nebo Hviezdoslavovo náměstí.
Bratislavské velikonoční trhy jsou v duchu lidově-uměleckých tradicí a řemesel Slovenska. Jsou k mání tradiční slovenské kraslice a velikonoční vajíčka/dárky a vánoční ozdoby zdobené technikami různých regionů, tradiční pomlázky a karabáče, velikonoční ozdoby z proutí, keramiky, skla, peří, textilu. Ochutnáte tradiční speciality s hrníčkem svařeného vína či horké voňavé medoviny a talířem místních specialit a sladkostí.

Víte o Budapešti?
Budapešťské Západní nádraží dostane novou tvář
Nyugati pályaudvar (Západní nádraží), navržené Gustavem Eiffelem, podstoupí v rámci modernizace železničního systému v Budapešti sérii rekonstrukcí. Projekt, trvající několik let, je podporován Evropskou unií. Plánují se nová nástupiště a úpravy těch stávajících tak, aby vyhovovala kritériím moderních železničních vagónů. Budova bude mít rovněž bezbariérový přístup.
...co je Szóbórpark? Výletním autobusem se dostanete až na industriální okraj Budapešti - před hradbou a mohutnými dráty vás vítají 2 Trabanti, "budovatelská" hudba či Internacionála z amplionu a monumentální sochy Marxe, Engelse a Stalina a uvnitř Memento Park a ohromné množství propagandistických monumentů. Jinde se památníky komunismu ničily a pomalovávaly, zde byl vytvořen recesní památník komunismu.


Stálé sbírky Muzea krásných umění v Budapešti
Základem tohoto ve světě proslulého muzea je bohatá sbírka rodu Esterházyů: zájemci tu najdou umění starého Egypta, antického Řecka a Říma, velmi kvalitní kolekci italského a nizozemského umění od XIII. do XVIII. století, poklady starého španělského malířství se sedmi obrazy El Greca, vynikající díla reprezentují francouzské malířství XIX. - XX. století.
Muzeum Vasarelyho, největší toho druhu na světě (400 děl!), představuje reprezentativní soubor díla slavného zakladatele hnutí op-artu, který byl maďarského původu. Op-art je umění, které využívá geometrických tvarů k vytváření zvláštních prostorových a optických iluzí. Muzeum nabízí úžasný vizuální zážitek. Aktuální výstava 

Výstava Brány v existenci – STROM jako motiv od Pietera Bruegela po Alexandra Hollana (Gateways in Existence) se koná v Galerii krásných umění v Budapešti

Výstava představuje představuje díla současného umělce Alexandra Hollana, narozeného v Maďarsku (Budapešť, 1933) a nyní žijícího ve Francii, ve společnosti vyobrazení stromů a krajin od některých z nejvýznamnějších mistrů v historii evropské kresby a grafiky. Kromě děl Hollana jsou od 9. října v nedávno zrekonstruované výstavní síni Muzea výtvarných umění k vidění kompozice velkých klasiků zobrazování stromů a krajinného umění, včetně Wolfganga Hubera, Pietera Bruegela staršího, Jana Brueghela staršího, Clauda Lorraina , Camille Corot, Rembrandt a Nicolas Poussin.

Výstava je součástí sbírek muzea, není nutné zajišťovat předem.

 

 

 

Poznámky

Termální lázně Széchenyi – léčebné termální lázně s plovárnou v Pešti, v parku Városliget. Byly zřízeny poté, co tu byl roku 1876 objeven termální pramen. Voda o teplotě 76° C tryská z hloubky 1256 metrů a obsahuje síru, vápník a hydrogenuhličitan hořečnatý. Hodí se pro léčení revmatických chorob a poruch pohybového ústrojí, ženských obtíží, pro poúrazovou léčbu, pro léčení artritidy a neuritidy a jako pitná kúru při léčení katarálních poruch dýchacího a zažívacího ústrojí. Lázně Széchenyi představují jedno z největších lázeňských zařízení v Evropě – jsou tu velké venkovní bazény, zážitkový bazén s vodními masážemi, bublinkové a slané koupele aj. Pozoruhodná je také hlavní lázeňská budova zdobená skleněnými mozaikami a sochami (dokončená r. 1913).
Lázně Gellért – přepychové termální lázně s hotelem. Na rozdíl od Széchenyiho lázní patří k nejstarším v Budapešti, jejich termální pramen je známý již 2 000 let. Minerální vápenitá hydrogenuhličitanová, hořečnatá a radioaktivní voda je zvláště účinná v případě léčby revmatických a kloubových onemocnění, neuralgie, neurózy, dny, revmatismu, gynekologických potíží a poruch metabolismu. Lázně tu existovaly už v 15. století, poté tu vznikly turecké lázně, které byly počátkem 20. století přestavěny v jedny z nejelegantnějších lázní Budapešti a byly propojeny s přepychovým hotelem. Skvostná secesní budova byla otevřena roku 1918. Nachází se tu několik termálních bazénů, uprostřed plavecký bazén mezi antickými sloupy a od jara otevřen zážitkový areál na střeše hotelu s vířivkami, rychlou vodou a relaxačními perličkovými lůžky.
UPOZORNĚNÍ: Ve většině maďarských lázních jsou termální bazény přístupny bez pokrývky hlavy, naopak do plaveckých bazénů je obvykle vyžadována koupací čepice.
Upozorňujeme, že silné termální vody nemají dobrý vliv na plavky s umělými vlákny a na stříbrné šperky (zčernají), zlatu minerální vody nevadí. V termálních bazénech je vždy prostor na koupání min. 3h. Lze mít pobyt v lázních i např. celodenní mimo program skupiny (informovat předem průvodce).


Zobrazit místo Velikonoční Budapešť na větší mapě

Bratislava - Budapešť - Szentendre - Visegrád - Ostřihom
Maďarsko - Budapešť - termální lázně Gellért, vládne zde duch secese

Luxusní termální lázně hotelu Gellért v Budapešti s vápnitou slabě radioaktivní hydrogenuhličitanovou vodou bohatou na léčivé minerálie

zobrazit celý článek
Maďarsko, Budapešť, Szechenyiho lázně

Termální lázně v Budapešti, v zeleném parku v centru Pešti s plovárnou i léčebnými a wellness prostorami. Széchenyiho lázně představují jedno z největších lázeňských zařízení v Evropě.

zobrazit celý článek
Maďarsko v- Budapešť - novogotický parlament, postaven na přelomu 19. a 20.století, 691 místností

Spisovatelé a básníci dali Budapešti mnoho přívlastků, jako například Královna Dunaje nebo Paříž na Dunaji. Má podobnou malebnou polohu, jako Praha, jenže ne na Vltavě, ale na Dunaji, harmonický velkoměstský vzhled, obchody, obchůdky, butiky, kavárničky s venkovním posezením i širokou síť kulturních, sportovních a zábavních zařízení, starobylé i zbrusu nové hotely.

zobrazit celý článek

Národní park (603 km2) leží v dunajském ohybu severně od Budapešti a tvoří jej pohoří Pilis, Visegrádské vrchy, Börszönyské vrchy, tok Dunaje od Visegrádu po ostrov sv. Ondřeje a záplavové území řeky Ipel´ od Balassagyarmatu po Hontu. Nejvyšší vrcholy dosahují přes 950 metrů a celé území parku je na maďarské poměry neobyčejně členité. Podloží tvoří buď vápence a dolomity s vyvinutými krasovými jevy a jeskyněmi (Legény či Szemlő-hegyi) nebo lávová pole a sopečné vyvrženiny (Börszönyské vrchy).

zobrazit celý článek
Maďarsko, Budapešť, Szechenyiho lázně

Budapešť je proslulá jako město termálních lázní. Koupání v teplé vodě tu patří ke každodennímu životu a návštěva lázní je pro Maďary společenskou událostí. V Budapešti najdeme celou řadu lázeňských areálů, které stojí za to během poznávacího zájezdu či eurovíkendu navštívit a užít si pohody a pocitu uvolnění.

zobrazit celý článek

Tropicarium, to je unikátní tropická zoologická zahrada, v níž je věrně napodobeno přirozené prostředí exotických zvířat vč. "pravého" deštného pralesa. Její součástí je i největší mořské akvárium ve střední Evropě (Oceanárium). Během víkendového poznávacího zájezdu do Budapešti se najde čas na poznání tohoto kousku tropické exotiky v Maďarsku

zobrazit celý článek

Úchvatná poloha, termální lázně na každém kroku, římské i turecké památky, krásná secesní architektura, výborné restaurace a kavárny, pestrá nabídka kulturních akcí, ale také veliká zoologická i botanická zahrada a zelené vrchy s jeskyněmi v okolí Budína. Eurovíkend v maďarské metropoli skutečně stojí za to!

zobrazit celý článek
Maďarsko - Budapešť - Aquaworld, centrální hala

Budapešťský aquapark je největší krytý vodní park v Evropě, pojme až 1 800 návštěvníků. Nachází se v severní části Budapešti, u pešťského konce Megyerského mostu. Je umístěn uprostřed zeleně, a přesto je odtud blízko do centra města. Po celý rok nabízí nezapomenutelnou zábavu návštěvníkům všech věkových kategorií.

zobrazit celý článek

 Slevová karta v sobě zahrnuje jízdné městskou dopravu, vstupné do tří muzeí zdarma a výhodné slevy do dalších objektů. Na poznávacích zájezdech do Budapešti jistě přijde vhod.

zobrazit celý článek
Maďarsko - Budapešť - kouzlo Vánoc a jesliček

V Budapešti začínají adventní trhy brzy a rozhodně stojí za návštěvu. Jsou pojaty vkusně a tradičně a lze si tu vychutnat různé místní speciality - tradiční klobásy, husí stehna, plněné zelí, paprikáš, nejrůznější sladkosti a pozoruhodný voňavý horký nápoj krampampuli.

zobrazit celý článek
Maďarsko - Budapešť - termální lázně Gellért, vládne zde duch secese

Luxusní termální lázně hotelu Gellért v Budapešti s vápnitou slabě radioaktivní hydrogenuhličitanovou vodou bohatou na léčivé minerálie

zobrazit celý článek
Maďarsko, Budapešť, Szechenyiho lázně

Termální lázně v Budapešti, v zeleném parku v centru Pešti s plovárnou i léčebnými a wellness prostorami. Széchenyiho lázně představují jedno z největších lázeňských zařízení v Evropě.

zobrazit celý článek
Termální lázně - Maďarsko - Eger - městské termální lázně

Severní Maďarsko, to jsou "maďarské velehory" Mátra a národní park Bukové hory, okouzlující město Eger, egerská i tokajská vinařská oblast a oblast  Tokaj a k historickému městu Sárospaták, Pallocké vrchy s vesnicemi (např. Hollókő pod ochranou UNESCO) s pozoruhodným folklórem, Maďarský kras s fascinujícím podzemním světem národního parku Aggtelek. V oblasti se nachází celá řada léčivých termálních lázní: Eger, Egerszalók, Mezőkövesd, jeskynní lázně Miskolc Tapolca, klimatické lázně Lillafüred, Nyíregyháza. To vše můžete vidět na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek

Národní park (603 km2) leží v dunajském ohybu severně od Budapešti a tvoří jej pohoří Pilis, Visegrádské vrchy, Börszönyské vrchy, tok Dunaje od Visegrádu po ostrov sv. Ondřeje a záplavové území řeky Ipel´ od Balassagyarmatu po Hontu. Nejvyšší vrcholy dosahují přes 950 metrů a celé území parku je na maďarské poměry neobyčejně členité. Podloží tvoří buď vápence a dolomity s vyvinutými krasovými jevy a jeskyněmi (Legény či Szemlő-hegyi) nebo lávová pole a sopečné vyvrženiny (Börszönyské vrchy).

zobrazit celý článek
Maďarsko, Budapešť, Szechenyiho lázně

Budapešť je proslulá jako město termálních lázní. Koupání v teplé vodě tu patří ke každodennímu životu a návštěva lázní je pro Maďary společenskou událostí. V Budapešti najdeme celou řadu lázeňských areálů, které stojí za to během poznávacího zájezdu či eurovíkendu navštívit a užít si pohody a pocitu uvolnění.

zobrazit celý článek

Tropicarium, to je unikátní tropická zoologická zahrada, v níž je věrně napodobeno přirozené prostředí exotických zvířat vč. "pravého" deštného pralesa. Její součástí je i největší mořské akvárium ve střední Evropě (Oceanárium). Během víkendového poznávacího zájezdu do Budapešti se najde čas na poznání tohoto kousku tropické exotiky v Maďarsku

zobrazit celý článek

Úchvatná poloha, termální lázně na každém kroku, římské i turecké památky, krásná secesní architektura, výborné restaurace a kavárny, pestrá nabídka kulturních akcí, ale také veliká zoologická i botanická zahrada a zelené vrchy s jeskyněmi v okolí Budína. Eurovíkend v maďarské metropoli skutečně stojí za to!

zobrazit celý článek
Maďarsko - Budapešť - Aquaworld, centrální hala

Budapešťský aquapark je největší krytý vodní park v Evropě, pojme až 1 800 návštěvníků. Nachází se v severní části Budapešti, u pešťského konce Megyerského mostu. Je umístěn uprostřed zeleně, a přesto je odtud blízko do centra města. Po celý rok nabízí nezapomenutelnou zábavu návštěvníkům všech věkových kategorií.

zobrazit celý článek
Maďarsko - Budapešť - Aquincum, zbytky římských lázní, památka UNESCO od 1987

Přehled lokalit v Maďarsku zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek

 Slevová karta v sobě zahrnuje jízdné městskou dopravu, vstupné do tří muzeí zdarma a výhodné slevy do dalších objektů. Na poznávacích zájezdech do Budapešti jistě přijde vhod.

zobrazit celý článek
Maďarsko - Moháč - slavnosti Busójárás, mladí muži oblečení do ovčích roun s maskami

Maďarsko je středoevropskou zemí, kde se slavnosti – zvláště historické, folklórní, hudební a gastronomické - drží snad nejvíce. Na jaře vyhánění zimy a velikonoce, v létě různé festivaly, jezdecké a květinové slavnosti a zejména svátek sv. Štěpána, na podzim oslavy sklizně a vinobraní, v zimě advent a divadelní sezóna. Některé ze slavností můžete poznat na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Maďarsko - Hajdúszobosló - Hortobagy - Kochova pětka

Maďarské slavnosti patří jistě mezi ty nejkrásnější v Evropě a odrážejí bohaté kulturní dědictví uherských zemí. Některé z nich byly dokonce zařazeny mezi nehmotné dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek

V severním Maďarsku, asi 20 km od Budapešti, se nachází u srbského městečka Szentendre největší maďarský skanzen. Lidová architektura z celého Maďarska je tu uspořádaná podle regionů do osmi okruhů, chalupy a hospodářská stavení vytvářejí dohromady statky i zemanské dvorce a ty zase dohromady celé vesnice a dvě městečka. Zařízená obydlí zachycují věrně život na Maďarském venkově mezi 18. a 20. stoletím. Szentendre představuje jednu z perliček na poznávacích zájezdech do Maďarska.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu