Krásy severního Maďarska

Nejvyšší maďarské hory se táhnou na severu země mezi Dunajem a Tiszou. Pohoří Cserhát, Mátra, Bükk a Zemplén, vysoká 700-900 metrů, nabízejí jedinečné přírodní a kulturní bohatství. Organizace UNESCO chrání jako světové kulturní dědictví krápníky v jeskyních Baradla, jádro vesničky Hollókő, jakož i fosilie u Ipolytarnóc a biosféru rezervace na vrchovině Bükk.
Lidové umění se v této oblasti rovněž projevilo jedinečnými formami: paloczké výšivky a kroje Matyó. Návštěvník tu nalezne množství hradů, měst a stavebních památek, léčebných lázní a tichých rekreačních míst, jejichž okolí si může projet na koni, úzkokolejkou nebo projít pěšky. Tato krajina nadchne pěší turisty, botaniky, geology stejně jako lovce, rybáře nebo jednoduše pozorovatele světa zvířat.

Hollókő
První vesnička na světě, která byla organizací UNESCO prohlášena za dědictví lidstva, si zachovala uprostřed pohoří Cserhát svoji středověkou strukturu. Od znovuvybudování vesničky po zhoubném požáru začátkem našeho století se v centru této obývané vesničky-muzea s celkem 65 domy a kouzelným bílým kostelíkem nic nezměnilo.
19. století připomíná dětská školka, poštovní úřad, tkalcovna, lázně a hospůdka. Ve většině domů lze ubytovat prázdninové hosty.
Vesnické muzeum umožňuje nahlédnout do kdysi běžného soužití tří generací. Na sousedním kopci stojí nedávno restaurovaný hrad ze 13. století.

Mezőkövesd
Hlavní město kraje Matyó tvoří osady Mezőkövesd, Tard a Szentistván. Pro národnostní skupinu Matyó je typické dvojí: jejich katolická víra, kterou si uchovali i v reformovaném okolí, a jejich nádherné pestré kroje pro ženy i muže: obdivuhodně vyšívané květinové vzory z lesklé příze na černém podkladě. Nejvěhlasnější „ženou mistrovských vzorů“ byla Bori Kis Jankó (1876-1954), jejíž nejhezčí práce jsou vystaveny v Pamětním domě v ulici Kis Jankó Bori 22, zařízeném ve stylu Matyó.
Muzeum Matyó na náměstí Szent László tér 20 představuje život této skupiny lidí: nádeníky na polích, obytný dům se zahradou s pestře vybavenými pokoji, výšivky a kroje.
Léčivá voda v oblíbených lázních Zsóri v ulici Napfürdő 2 na okraji města je vhodná k léčení revmatismu, zánětu kloubů a ženských nemocí. Ke koupališti patří mimo jiné i 33metrový plavecký bazén a bazén s umělým vlnobitím.

Eger
Tisíc let staré biskupské sídlo – dnes arcibiskupství – je jedním z nejhezčích barokních měst Maďarska s věhlasnou minulostí a pozoruhodnými soubory památek. Toto město bylo pojmenováno „městem lásky k vlasti“ díky hradnímu hejtmanovi Istvánu Dobó, který v roce 1552 hájil město společně s několika odvážnými muži celý jeden měsíc proti dvacetinásobné vojenské přesile Turků. O této události pojednává Géza Gárdonyi ve svém nezapomenutelném románu „Hvězdy Egeru“. Eger je také městem lázní, studentů a vína. Výtečná červená a bílá vína lze ochutnat v prastarých sklepích historické vinařské oblasti.
Klasicistní Bazilika na náměstí Esterházy tér, druhý největší kostel Maďarska s největšími varhanami v zemi, byl postaven v roce 1837 za pouhých pět let (30ti minutové varhanní koncerty v době od 15. května do 15. října denně v 11.30 hod, v neděli ve 12.45 hod.).
Arcibiskupský palác rovněž na náměstí Esterházy tér slouží současným biskupům v Egeru již po dobu 250 let jako rezidence. O jeho historii se můžeme dozvědět na výstavě v Arcibiskupském kabinetu.
Pozdně barokní Lyceum na náměstí Esterházy tér 1 vzniklo koncem 18. století původně jako univerzita. Dnes je zde Vysoká škola pedagogická, v jejímž horním poschodí, v místnosti s vyřezávaným dubovým nábytkem a nádhernými stropními malbami, se nachází jedna z nejobsáhlejších knižních sbírek země, Knihovna církevní provincie se 130 000 svazky, starými kodexy a v Maďarsku jediným dopisem Mozartovi.
Ve věži hvězdárny Spekula, v lyceu, je ze špičkové techniky astronomie z roku 1776 mimořádně zajímavý Periskop, který v zatemněné místnosti zobrazuje na bílou stolní desku život města.
Ulici Lajos Kossuth vroubí barokní paláce s balkónky s kovaným zábradlím, malý a velký proboštský palác, foglarianum a františkánský kostel.
Na dvoře Župního domu v ulici Kossuth Lajos 9 s nádhernými kovanými vraty od Henrika Fazoly stojí původní vězení, které ve svém autentickém prostředí prezentuje výstavu o historii města s názvem Župa Heves a Eger v 18. a 19. století.
Součástí areálu je i Muzeum sportu.
Na území starověkého hradu se nacházejí základové zdi Dómu ze 13. století, gotický Biskupský palác z 15. století, Hradní muzeum pojmenované podle Istvána Dobó s obrazárnou (italské, nizozemské, francouzské, rakouské, maďarské obrazy ze 16. –18. stol.), s výstavou o historii hradu, náhrobek Istvána Dobó, lapidárium, muzeum-žalář, razírna mincí a panoptikum. Pod hradem se rozprostírá systém sklepů s kasematy, na hradním nádvoří je pochován Géza Gárdonyi a v domě, ve kterém původně žil, bylo zřízeno jeho Pamětní muzeum v ulici Gárdonyi Géza 28.
Minaret je v Evropě nejseverněji položená stavba z období nadvlády Turků. Minoritní kostel na náměstí Dobó tér 3 zřízený v letech 1758-1773 je jednou z nejkrásnějších sakrálních staveb kontinentu a má rovněž nesrovnatelné umělecké vybavení interiéru.
Lidové umění Palóczů se představuje na náměstí Dobó v domě číslo 6 s podomácku tkanými a vyšívanými textiliemi, keramikou, kožešnickými výrobky a slavnostními kroji.
Na pěší zóně Széchenyi vybízejí pivnice a pouliční kavárny k posezení. Lékárnické muzeum na ulici Széchenyi 14 představuje typický porcelán Habánské fajáns.
Řecko-ortodoxní srbský kostel v ulici Vitkovics 30 se honosí nádhernou ikonostas z roku 1789.
V někdejší faře na ulici Széchenyi 55 je zařízen Pamětní pokoj srbského básníka Mihály Vitkovics a instalována výstava fotografa György Kepes. Turecké lázně v ulici Fürdő 1, které připomínají lázeňskou kulturu doby osmanské v Maďarsku (1526-1686), zmírňují potíže pohybového ústrojí.
Koupaliště na náměstí Petőfi tér 2 se 6 bazény je v provozu po celý rok. Ohnivá červená vína, zejména věhlasnou egerskou Býčí krev, jejichž hrozny rostou v okolí Egeru, lze ochutnat ve starých tufových vinných sklepích v Údolí krásných žen.

 Egerszalók
Termální pramen vyvěrající ve volné přírodě v blízkosti osady nabízí unikátní pohled. Zářivě bílé travertinové usedliny zapříčinily, že je nazýván „Maďarské Pamukkale“. Údajně už za krále Karla IV. byly termální prameny využívány k léčbě pohybového ústrojí. Dnes je vystavěn na místě malého přírodních termálního koupaliště velký moderní termální areál s těmi nejmodernějšími wellness bazény, saunovým světem a zážitkovými lázněmi s možností masáží na které si jenom vzpomenete.

Bukové hory
Rozsáhlá vápencová oblast patří k území Národního parku Bükk.
Velmi zajímavá je náhorní planina Bükk, rozprostírající se ve výšce 900 m mezi skalnatými vrcholky hor Istállóskő, Tarkő, Őrkő, Háromkő, Magoskő a Örvénykő. Dalšími pozoruhodnostmi jsou křišťálově čirý pramen Szalajka, tzv. Závojový vodopád, stinné jezero Hámori a věhlasné jeskyně Szeleta, Istállóskő a Suba-lyuk, známé svými cennými prastarými nálezy.

Szilvásvárad
Oblíbeným výletním místem Národního parku Bükk je idylické údolí Szalajka; protékající potok zde kaskádovitě stéká ze 17-ti metrové výšky a vytváří známý Závojový vodopád.
Lesnické muzeum v údolí Szalajka seznamuje se způsobem života a práce (ukázky starého náčiní) dříve zde usídlených uhlířů.
U Csipkéskút se pasou koně hřebčince lipicánů, který dodával koně také španělské jezdecké škole ve Vídni. Historii tohoto hřebčince lze vysledovat na výstavě lipicánů v ulici Park 8 a nejhezčí hřebce obdivovat v sousední stáji.
V Domě Orbán na ulici Miskolc 58-60 jsou k vidění prastaré medvědí a mamutí kosti z jeskyní pohoří Bükk jakož i zkamenělý kmen stromu. Zvon kulatého klasicistního Reformovaného kostela na ulici Aradi 30 byl odlit v roce 1488. Původní zámek Pallavicini, obklopený hustým lesoparkem, slouží dnes jako hotel. Na podzim se zde koná Mistrovství v jízdě spřežení a jezdecké přehlídky.

Miskolc
Toto třetí největší město Maďarska leží na úpatí pohoří Bükk. Protéká jím říčka Szinva.
Nejvýznamnější stavební památkou Miskolce je Řecko-ortodoxní kostel na náměstí Deák tér 7 s nádhernou 16 metrů vysokou ikonostas, která líčí v 88 obrazech život Ježíšův, a obrazem milosrdné „Černé Panny Marie z Kazán“, kterou darovala carevna Kateřina II.
Sousední Maďarské ortodoxní církevní muzeum uchovává tematicky nejbohatší kolekci země.
Na hoře Avas stojí symbol města: Reformovaný kostel na Avasu, mimořádně krásná gotická síňová stavba se zvonicí ze 16. století (zvonkohra každou čtvrthodinu). V blízkosti se nacházejí vinné sklepy a rozhledna Avas.
Minoritní kostel a klášter na náměstí Hősök tere nesou znaky barokního slohu 18. století.
Evangelický kostel na nádvoří Luthera v ulici Hunyadi 8 krášlí fresky od Bertalana Székely.
V sousedním Diósgyőr se nachází v ulici Vár 20 pozoruhodné Hradní muzeum. Ve středověku byl tento objekt se čtyřmi rohovými věžemi sídlem tehdejší maďarské královny.
Výstavu o historii pevnosti můžeme navštívit v rondelu, zatímco hradní lázně, umístěné v rozsáhlém malebném parku, sauna či bazén v jeskyni nám poslouží k oddechu.

Lillafüred
Úzkokolejkou přijedeme do Lillafüred, malého, velmi oblíbeného prázdninového místa s romantickým hotelem Palota u jezera Hámori (jízda na člunu).
V jeskyni Szent István můžeme na úseku 170 m obdivovat krápníky, jeskyně Anna či Petőfi se zase pyšní jedinečnými vápencovými obrazci: nejjemnějšími usazeninami na rostlinách, které se vyskytovaly před 40 000 lety.
V městské části Miskolc-Tapolca překvapují ve světě ojedinělé přírodní termální a jeskynní lázně na promenádě Pazár István sétány, kde vás masíruje prudký vodní proud, a kde se skalním tunelem lze dostat ke dvěma podzemním prohlubním, jejichž voda léčí klouby, revma, srdce a cévní potíže. I zdejší vzduch velmi prospívá dýchacím cestám. K dalším nabídkám pro volný čas patří koupaliště a jezero vhodné pro jízdu na člunech.

Szerencs
„Brána do oblasti Hegyalja“ se pyšní renesančním Hradním zámkem ze 16. století, který mimo jiné patřil rodině Rákóczi.
Dnes jsou zde soustředěny sbírky Muzea Zemplén: historie hradu, nábytek, ošacení, zbraně, jakož i zlatotepecké práce z doby knížete Zsigmonda Rákóczi. Sbírka 825 000 pohlednic je největší výstavou pohlednic na světě.
Mezinárodní sbírka cukru v druhém největším Muzeu cukru v Evropě na ulici Gyár 1 obsahuje 800 vzorků z 50 zemí.

Tokaj
Město je střediskem historické vinařské oblasti Tokaj-Hegyalja, kde za slunného podzimního počasí na klimaticky příznivých stráních zrají hrozny světoznámého „krále vín a vína králů“, slavného tokajského vína.
O historii vína, které se získává z pozdních hroznů s vysokým obsahem cukru, a kterému se ve středověku dostalo uznání i jako léku, informuje Tokajské muzeum na ulici Bethlen Gábor 7.
Obsáhlá sbírka ikon muzea působí na řecké obchodníky s vínem podobně jako Řecko-ortodoxní kostel v ulici Bethlen Gábor 23, jehož prostory jsou dnes využívány k výstavám a koncertům.
Útulným pohostinským zařízením je Rákócziho sklípek na náměstí Kossuth tér 15. Na břehu Tiszy, po které lze na podzim podnikat veslařské túry či projížďky parníkem do Sárospatak (37 km), mohou návštěvníci nocovat v kempu nebo v hotelu. Pěší stezky vedou krajinou s chráněnými rostlinami až k panoramatu na vulkanické hory Nagy (516 m).

Nyíregyháza
Upravené parky a pestré květinové záhony klidného města nadchnou milovníky procházek, čilý kulturní život zase potěší náročné návštěvníky koncertů. Evangelický kostel na náměstí Luther tér se zvonkohrou v průčelí navrhl italský architekt, zatímco nejvýraznější budovy města jsou dílem maďarského Mistra eklektiky Ignáce Alpára: radnice na náměstí Kossuth tér, před časem renovovaný hotel a Casino Korona v ulici Dózsa György a také Župní dům na náměstí Hősök tere.
Ulička Zrínyi vděčí za svoji důvěrnou atmosféru secesním domům s nádhernými mozaikami.
Tři kilometry za městem se v dubovém lese o rozloze 500 ha nachází již 300 let známé sodné jezero, potažmo mimořádně oblíbená rekreační oblast Nyíregyháza-Sóstófürdő.
V lázních uprostřed parku v ulici Berenát 2-4 se léčí zejména pohybové ústrojí, klouby a ženské potíže.

Sárospatak
Nejznámější městečko země – „Cambridge“ maďarských velikánů ducha – bylo oblíbeným majetkem knížete Rákóczi II., vůdčí osobnosti osvobozeneckého boje proti Habsburkům.
Nejstarší částí hradu Rákóczi na ulici Szent Erzsébet 19 je Červená věž, pozdně renesanční lodžie a knížecí palác s muzeem Rákóczi, jehož sbírky zachycují historii rodiny Rákóczi, průběh osvobozeneckého boje, život oligarchie a vrchnostenskou knihovnu ze 16./17. stol.
Muzeum seznamuje rovněž s kulturou vinařství a vinohradnictví oblasti Hegyalja, vystavuje keramiku a práce kameníků.
Původní hradní kostel s barokními varhanami a největším dřevěným oltářem v zemi je jednou z nejcennějších gotických stavebních památek v Maďarsku. V Muzeu reformované univerzity v Sárospatak na ulici Rákóczi 1 se můžeme seznámit s počínající historií školy (1531), poznat sakrální umělecké klenoty a impozantní Velkou knihovnu s několika prvotisky.
Římsko-katolická církevní sbírka v ulici Szent Erzsébet 15 se nachází v horním patře bývalého jezuitského kláštera.
Ve školní zahradě jsou instalovány sochy významných osobností a při procházce městem se dají objevit výtvory moderní architektury. Z přístavu na Bodrogu vyplouvají pravidelně lodě do Tokaje.

 Aggtelek
Jedny z největších krápníkových jeskyní v Evropě, jeskyně Baradla v Aggtelek, jsou součástí světového kulturního dědictví. Vědci je považují za světový fenomén. Sedmnáctikilometrový úsek na území Maďarska uchovává tajemný pohádkový svět s podzemními potůčky, skalními dvoranami a krápníky udivujících rozměrů. Trasy začínají u třech vstupů: od Jósvafő a Vöröskő, od krátkých a středně dlouhých tras na zpevněných a osvětlených betonových cestách, až po dlouhé a dobrodružné trasy s kapesními svítilnami a po předešlé domluvě.
Muzeum jeskyně hned u vchodu do Aggtelek informuje o zpřístupnění krápníkových prostor veřejnosti a archeologům, upozorňuje na zvláštnosti bohatého světa zvířat a rostlin na 20 000 ha velkém krasovém území v Aggteleku, které bylo v roce 1979 vyhlášeno biosférickou rezervací.

Máte zájem o zájezdy do Maďarska? Nabídku cestovní kanceláře GEOPS najdete na stránce www.madarsko.geops.cz.  

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu