autokarem hotel Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Kuchyně a gastronomie světa Specializované zájezdy za vínem a gastronomií Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávací zájezd spojený se skvosty architektury stejně jako s turistikou, gastronomickými lahůdkami a vínem... Poznáte kouzlo historického vinařského kraje, hradů a zámků, památky dávných keltských tradic, četných památek UNESCO, půvab rozlehlých vinic, nádheru klášterů, katedrál a přírodních krás. Vychutnáte si dva druhy proslulých francouzských vín - burgundské víno, které chutnalo už Keltům a Římanům a šumivé šampaňské víno, které vzniklo v benediktýnském klášteře. Na své si přijdou i gurmáni i milovníci umění.
Jak vinařská krajina v Burgundsku, tak vinice a vinné sklepy v Champagne jsou nově zapsány na seznam světového dědictví UNESCO.
Poznejte naše Francouzské puzzle. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 4x hotel 2*-3* (2lůžkové pokoje), průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, ochutnávky vín a vstupné (140 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.500 Kč za 1lůžkový pokoj
960 Kč za 4x snídani
700 Kč za 1x večeři
245 Kč za komplexní pojištění
210 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Le Corbusierova kaple v Ronchamp (UNESCO) - tradiční udírna - turistika v Juře a vyvěračka Loue - královský solivar Arc-et-Senans (UNESCO) - Dijon (UNESCO) - Beaune, historický špitál - Tournus - klášter Cluny - keltské muzeum u oppida Bibracte - opatství Vézelay (UNESCO) - středověké Troyes - město šampaňského Épernay - Remeš
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-028
8.7 - 14.7.2024
6
Praha a další níže
13 590,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd ve 22 h z Prahy (Be, Pl a po trase), transfer přes SRN do Francie

2. den: město BELFORT s citadelou, mistrovské dílo vojenského architekta Vaubana, symbolická socha lva z růžového vogézského pískovce od autora sochy Svobody Fréderika Bartholdiho, kraj Franche-Comté: RONCHAMP, La Corbusierova kaple (UNESCO), originální moderní svatyně, poutavé výhledy na Vogézy, turistika, možnost ochutnávky místních vyhlášených klobás, město BESANÇON, centrum Franche-Comté, paláce, katedrála, orloj, možnost cesty vláčkem na Vaubanovu citadelu (UNESCO) s muzeji (Etnografické regionu Franche Comté, Museum pevností maršála Vaubana, přírodovědné museum i se zážitkovou expozicí)

3. den: kout nedotčené přírody Jury, cesta údolím Vallée-de-la-Loue, turistika k prameni řeky, vyvěračky, vodopády, lehká turistika, královský solivar v ARC-ET-SENANS, architektonický unikát v přírodě (na seznamu UNESCO), muzeum architekta Clauda Nicolase Ledouxe s modely jeho velkolepého urbanistického projektu, Burgundsko: DIJON, palác burgundských vévodů s uměleckými sbírkami, katedrála chrám sv. Michala, kostel Panny Marie s ozdobnými chrliči, romantické ulice s hrázděnými domy a barevnými burgundskými střechami, speciality burgundské gastronomie - perníčky, paštiky, šneci, hořčice, možná i žabí stehýnka, večeře za příplatek

4. den: vinařskou oblastí Burgundska Côte-d´Or: malebnou krajinou mezi vinohrady (UNESCO) do BEAUNE, město burgundského vína, možnost ochutnávky, slavný špitál s burgundskými glazovanými střechami Hôtel Dieu, perla burgundské architektury, TOURNUS, benediktýnský románský klášter s opevněním, jeden z nejvýznamnějších románských kostelů Francie, CLUNY (UNESCO), benediktinské opatství založené r. 910, zbytky kolosální románské baziliky, kdysi největší v křesťanském světě, kouzelná horská ves BRANCION (na seznamu 148 nejkrásnějších vesnic Francie)

5. den: Burgundsko Galů a Římanů: AUTUN, římské opevnění a divadlo, románská bazilika St-Lazare, zvl. tympanon hlavního portálu patří mezi nejznamenitější díla románské architektury, turistika v přírodním parku Morvan, oblast řek a lesů, na vrcholu hory Mont Beavray (821 m) zbytky galského oppida Bibracte, kam svolával Vercingetorix válečnou radu v době bojů s Caesarem, opatství VÉZELAY (UNESCO), románská bazilika sv. Magdalény - skvostná románská architektura, počátek jedné z větví Svatojakubské cesty, ostatky Máří Magdalény, ochutnávka burgundských vín, ubytování, dle času večerní město TROYES, fakultativně možnost individuální večeře

6. den: TROYES, historické centrum kraje Champagne, severofrancouzská gotická architektura - katedrála a několik chrámů, hrázděné domy, kouzelná atmosféra, vyhlášená tržnice s místními produkty včetně "klasických tichých vín" z oblasti Champagne (všechny hrozny se nestanou šampaňským), ÉPERNAY, exkurze a ochutnávka šampaňského (Mercier nebo u rodiny Castellanů), historické vinice a sklepy Champagne jsou na seznamu UNESCO, dále REMEŠ, korunovační katedrála francouzských králů a opatský kostel svatého Remigia (obojí společně na seznamu UNESCO), v katedrále jsou Chagallovy vitráže, poutní kostelík sv. Jakuba s vitrážemi Josefa Šímy, individuálně možnost ochutnat šampaňské víno, které se tu pije běžně, nebo se jen tak se těšit z atmosféry města, anebo návštěva galerie nebo katedrálního muzea v Arcibiskupském paláci, odjezd pozdě večer do ČR

7. den: návrat ráno


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, vybavené přehrávačem DVD a WC, o přestávkách možnost občerstvení - prodej studených i teplých nápojů za české koruny.

Ubytování

4x v hotelích typu Première Classe (2lůžkové pokoje a palanda, příslušenství na pokoji, TV; jedná se většinou o francouzskou postel pro 2 osoby a někde bývá nad ní palanda pro ev. přistýlku, při obsazení 3 osobami - doporučujeme pouze pro děti nebo rodinu, pokoje jsou poměrně malé). 
Hotely jsou v blízkosti měst Besançon, Dijon, Chalôns-sur-Saône a Troyes.

Upozorňujeme, že ve všech evropských zemích EU se postupně zavádí pobytové taxy na hotelích, činí cca 1 - 2 € na noc a nejsou zahrnuté v ceně zájezdu. Platí se po příjezdu na hotel, přičemž provedení platby při ubytováni zajišťuje průvodce a zařazuje při vyúčtování ke vstupnému.

Stravování

není zahrnuto v ceně zájezdu.
Snídaně v hotelu za příplatek předem v českých korunách formou kontinentálního bufetu.
Velmi doporučujeme mít zajištěné snídaně (na hotelích je velmi přísně pod pokutou zakázáno užívání jakýchkoli varných konvic a vařičů a hotely jsou situovány na okrajích měst a ráno se ve Francii nedá snídaně sehnat ani v blízkosti těch, které jsou blízko centra a program je bohatý - ráno nemají řidiči možnost podávání teplých nápojů).

Večeře:
fakultativně 1x večeři, organizovaná společně, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Průvodce doporučí na jednotlivých místech, kde je možné si zajistit večeři v supermarketu nebo v jiném hotelu.
V případě zájmu je možná společná ochutnávka místních produktů a vín při večerním posezení.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

RONCHAMP: moderní kaple 9€
BESANCON: Vaubanova citadela 12€, vláček na citadelu 5€
exkurze do sýrárny s ochutnávkou 7€
Arc-et-Senans 13€
DIJON: palác burgundských vévodů 6€
BEAUNE:, špitál Hôtel Dieu 11€¨
ochutnávka burgundských vín v historickém sklepě 14€
ochutnávka hořčice 4€
CLUNY: 9,50 €
ochutnávka vín a místní gastornomie u hotelu 12€
Bibracte, areál a muzeum 7,5 € nebo 15€
exkurze a ochutnávka šampaňského Castellane 15€ (v základní ceně je možné ochutnat 1 šampaňské, na místě je v případě zájmu možné si připlatit ochutnávku dalších druhů)
REMEŠ: Arcibiskupský palác s gotickými sklepy, královskými komnatami a lapidáriem 8€

Kapesné

Doporučujeme min. 200 €, z toho min. 140 € na vstupné. Uvedené ceny jsou orientační, lze získat skupinovou slevu (min. 20 osob). Slevu lze získat někdy také na legitimace ISIC, IYTC či ITIC a průkaz novináře.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Burgundsko, vinařská oblast Côte-d´Or
Oblast Côte-d´Or v Burgundsku představuje jednu z předních vinařských oblastí Francie. Táhne se po svahu úzkého hřbetu od Dijonu přes Nuit st. George a Beaune po Santenay. Název dostala podle zlatočervené půdy na vinicích. Pěstuje se tu jen několik druhů rév, ale právě z nich pocházejí vyhlášená vína: z Pinot Noir (odrůda známá též jako rulandské modré) vzniká červené burgundské, z Gamay se vyrábí oblíbené Beaujolais, z Chardonnay pochází slavná bílá burgundská vína a Chablis

Burgundské vinice - světové dědictví UNESCO
Mezi památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO jako přírodní dědictví patří vinohrady v Burgundsku kvůli unikátnímu terroiru (klimatu a podloží).

Vinařství v Burgundsku má skutečně dlouhou tradici – některé vinice, které tu přetrvaly až do současnosti (např. u Aloxe – Corton), nechal založit císař Karel Veliký (jsou tedy starší než 1000 let). Velký podíl měly také zdejší významné kláštery včetně slavného Cluny a Cîteaux. Krajina vinohradů jižně od Dijonu - Côte de Nuits a Côte de Beaune - získala potom v průběhu vrcholného středověku svůj jedinečný ráz – svahy pokryté vinicemi, z nichž ani jedna není stejná jako ostatní, každá má svůj zvláštní ráz podle terroiru (klimatu a podloží)

Pohoří Francouzská Jura
Francouzská Jura je nižší pohoří s hustými zelenými lesy, svěžími pastvinami, vápencovými svahy a hojností vod. Jeho přitažlivost není v nebetyčných výškách a hloubkách, ale především v malebném rázu krajiny, jejím klidu a relativní opuštěnosti. Pozoruhodné jsou zdejší krasové jevy - nacházejí se tu jeskyně, propasti, škrapy, prahy na řekách a potocích a také mohutné vyvěračky řek Loue a Lison, Velmi působivá je série vodopádů a peřejí zvaná Cascade du Herisson. Zajímavé památky najdeme zejména v historickém městě Dole, krajském hlavním městě Besançon či hezkém vápencovém městečku Ornans, odkud pocházel známý malíř Gustave Courbet. V Salins-les-Bains lze navštívit historické solné doly a vznikly tu také termální lázně. Další zajímavostí je budova královského solivaru z 18. století v nedalekém Arc-et-Senans s modelem neuskutečněného projektu města v salinách od architekta Ledouxe. V podhůří se daří rovněž vínům, např. v okolí Arbois, kde se také vyrábějí specifická místní žlutá vína. Oblíbené jsou místní uzeniny (uzená masa i klobásy) a také sýry Comté, Morbier a Vacherin.

Belfort - Ronchamp - Besançon - Arc-et-Senans - Dijon - Beaune - Tournus - Cluny - Brancion - Autun - Vézelay - Troyes - Épernay - Remeš

Burgundsko - kraj malých vinařství, kde můžete narazit na vynikající vína zcela neznámé značky, ale i kraj proslulých vín z odrůd Pinot Noir nebo Gamay z Beaune, Aloxe-Corton (dlouhověká červená vína grand cru bohaté chuti i tříslovin, mj. i z vinice údajně založené Karlem Velikým), lehká vína Beaujolais, suchá bílá vína z Chablis, slámová vína z Volnay či bílá vína plné chutí z Chassagne-Montrachet. Toulat se na poznávacích zájezdech po památkách jako jsou Cluny, Autun, Beaune či Dijon a pít burgundské víno ....

zobrazit celý článek
Francie - Beaujolais - Dijon, Palais des Ducs, původně palác burg.vévodů, základ gotický po 1433 Filip Dobrý

Hlavní město Burgunska tvoří výstavné paláce, vznešené gotické kostely, ale i malebné uličky z tmavobílých a červenobílých hrázděných domků a zelené parky. Na poznávacích zájezdech do Burgundska ho nelze vynechat.

zobrazit celý článek
Francie, Burgundsko, Cluny, klášter

Proslulé burgundské opatství, odkud vzešel koncem 10. století duchovní a kulturní proud známý jako clunyjské hnutí, který se rozšířil do všech zemí západoevropské kulturní oblasti, bylo sice během francouzské revoluce a po ní z velké části zničeno, přesto z něj zůstávají budovy, které svědčí o dřívější nádheře a slávě. Mnohá skvostná kamenická díla jsou také uchovaná v místním muzeu. Cluny patří rozhodně k nejvýznamnějším zastávkám na poznávacích zájezdech do Burgundska.

zobrazit celý článek
Francie - Vézelay - Ste.Madeleine, raně gotický chór

"Věčný pahorek" ve Vézelay byl význačným poutním místem: výchozí bod a shromažďovací místo Křižáků, poutníků na cestě do Santiaga de Compostela, ale také a především završení cesty, a tedy konečná stanice těch, kteří putovali za ostatky Svaté Máří Magdalény. Tento klášter, který byl založen v polovině 9. století Girartem z Roussillonu ve vesničce Saint-Père v údolí Vallée de la Cure, byl již v roce 887 na ochranu před vpádem Normanů přemístěn na pahorek. Tak ho můžete vidět na poznávacích zájezdech do Burgundska.

zobrazit celý článek

Burgundsko byla vždy bohatá oblast a na slavném burgundském dvoře vzniklo mnoho francouzských gurmánských lahůdek. Typická burgundská jídla vždy obsahují víno, ať už červené pinot noir (rulandské modré) nebo třeba slavné bílé chardonnay z Chablis. Ve víně se tu marinuje, dusí, peče, ale vínem se i omývají sýry. Chová se tu vysoce kvalitní skot známý jako Charollais a také šneci. K poznávacím zájezdům do Burgunska jistě patří i ochutnávky zdejší gastronomie

zobrazit celý článek

Když se řekne východ Francie, znamená to jak vinice a vína proslaveného Burgundska, o něco méně známého Alsaska, ale i Čechy dosud neobjeveného Franche-Comté, a jejich jedinečnou a specifickou gastronomii.

zobrazit celý článek

Champagne - Šampaňské je vždy spojováno se slavnostní příležitostí, s noblesou, s oslavou. Je suché i sladké, osvěžující i bohaté, delikátní i plné chuti. Podle tradice vyrobil v Champagni v 17. století první šampaňské mnich Dom Perignon, ve skutečnosti však jen zdokonalil umění míchání vín. Na poznávacích zájezdech do kraje Champagne nemůže chybět návštěva vinného sklepa a ochutnávka pravého šampaňského.

zobrazit celý článek
Francie - Languedoc - Villefranche, posezení u vína, zvlášť růžové je vynikající

Chablis, Saint-Emilion, Bergerac, Sancerre… tato známá francouzská vína jsou pojmenována podle zajímavých měst a vesnic. Tyto oblasti nejsou spjaty jen s produkcí a prodejem vína, ale skrývá se zde také bohatá historie reprezentovaná mnohými památkami a dalšími turistickými zajímavostmi. Na poznávacích zájezdech do Francie si proto vychutnáte nejen víno, ale i souznění historie měst s vínařskou tradicí, krajinou a místními zvyky.

zobrazit celý článek
Francie - Beaujolais - Dijon, Palais des Ducs, původně palác burg.vévodů, základ gotický po 1433 Filip Dobrý

Hlavní město Burgunska tvoří výstavné paláce, vznešené gotické kostely, ale i malebné uličky z tmavobílých a červenobílých hrázděných domků a zelené parky. Na poznávacích zájezdech do Burgundska ho nelze vynechat.

zobrazit celý článek
Francie, Burgundsko, Cluny, klášter

Proslulé burgundské opatství, odkud vzešel koncem 10. století duchovní a kulturní proud známý jako clunyjské hnutí, který se rozšířil do všech zemí západoevropské kulturní oblasti, bylo sice během francouzské revoluce a po ní z velké části zničeno, přesto z něj zůstávají budovy, které svědčí o dřívější nádheře a slávě. Mnohá skvostná kamenická díla jsou také uchovaná v místním muzeu. Cluny patří rozhodně k nejvýznamnějším zastávkám na poznávacích zájezdech do Burgundska.

zobrazit celý článek
Francie - Vézelay - Ste.Madeleine, raně gotický chór

"Věčný pahorek" ve Vézelay byl význačným poutním místem: výchozí bod a shromažďovací místo Křižáků, poutníků na cestě do Santiaga de Compostela, ale také a především završení cesty, a tedy konečná stanice těch, kteří putovali za ostatky Svaté Máří Magdalény. Tento klášter, který byl založen v polovině 9. století Girartem z Roussillonu ve vesničce Saint-Père v údolí Vallée de la Cure, byl již v roce 887 na ochranu před vpádem Normanů přemístěn na pahorek. Tak ho můžete vidět na poznávacích zájezdech do Burgundska.

zobrazit celý článek

Tato oblast dokáže se svou bohatou historií, mnoha hrady a malebnými městečky, rafinovanou gastronomií, sýry a výjimečnými víny rychle okouzlit každého návštěvníka. Jakmile člověk tato místní velice zvláštní a jedinečná vína objeví, nikdy na ně nezapomene. V tomto idylickém kraji se rodí bezpočet gurmánských klenotů. Poznávací zájezdy do Franche-Comté proto nabízejí i vynikající gastronomické zážitky.

zobrazit celý článek

Burgundsko byla vždy bohatá oblast a na slavném burgundském dvoře vzniklo mnoho francouzských gurmánských lahůdek. Typická burgundská jídla vždy obsahují víno, ať už červené pinot noir (rulandské modré) nebo třeba slavné bílé chardonnay z Chablis. Ve víně se tu marinuje, dusí, peče, ale vínem se i omývají sýry. Chová se tu vysoce kvalitní skot známý jako Charollais a také šneci. K poznávacím zájezdům do Burgunska jistě patří i ochutnávky zdejší gastronomie

zobrazit celý článek
Francie - Provence - Arles, kostel sv.Trofima, křížová románsko-gotická chodba

Přehled všech lokalit na území Francie (vč. Korsiky a zámořských departementů) zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek
Francie - Champagne - Lentilles, kostel sv.Jakuba a Filipa, první polovina 16.stol.

Kraj Champagne tvoří dvě výrazně odlišné oblasti: na severu lesnaté kopce Arden, na jihu roviny, jezera a bažinaté louky. Sever chrání pohraniční pevnosti. V kraji Champagne se nachází několik měst s působivými historickými centry - hl. Troyes, v krajině jsou časté dřevěné venkovské kostelíky. Oblast vymezenou městy Épernay, Remeš a Châlons-en-Champagne proslavilo skvělé šumivé šampaňské víno. To vše vám nabídnou poznávací zájezdy do Champagne.

zobrazit celý článek

Už v názvu regionu najdeme jeden z nejznámějších francouzských sýrů, sýr Comté. Pohoří Jura tyčící se v regionu Franche Comté připomíná tak trochu nižší Alpy a odnedávna se tu na horských loukách pásly krávy a jejich mléko a sýry byly obzvláště ceněné.

zobrazit celý článek

Oblast Bresse a hlavně okolí města Bourg-en- Bresse byla již od 17. století známá svými slavnými trhy s drůbeží a hlavně kuřaty. Dodnes je kuře z Bresse (poulet de Bresse) všem znalcům francouzské gastronomie synonymem pro nejkvalitnější kuře. A od roku 1957 je chráněné ochrannou známkou původu AOC. Ročně se jich tu vyprodukuje více jako 1 milion.

zobrazit celý článek

Franche-Comté - východní francouzský region v oblasti Francouzské Jury, kraj s krásnou a malebnou přírodou, s lesy, propastmi, jeskyněmi, říčními vyvěračkami a nádhernými vodopády, ale také se zajímavými městy a památkami. Ráj turistiky, kde si přijdou na své i příznivci gastronomie (sýry comté, kvalitní vína včetně zajímavých žlutých a slámových vín, pochoutky s tmavými třešněmi vč. griotky, kuře se smrži...).

zobrazit celý článek
Francie - Champagne - Provins, slavnost Medievales, na rok 2017 se chystá již 34.ročník slavností (foto D.Vavrušková)

Francouzský region Champagne je u nás známý především jako kraj, kde se vyrábí světoznámá šampaňská vína. A určitě stojí za to navštívit tuto vinařskou oblast a zajít si na prohlídku a ochutnávku do některého tradičního vinného sklepa. Champagne však nabízí i mnoho dalšího - překrásnou gotickou architekturu, středověká městečka z vápence a hrázděných domů, chutnou gastronomii a také krásné růže z Provins. Seznamte se s Champagne na zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu