Opatství Cluny

K burgundskému nebi se stále tyčí poslední elegantní a současně mohutná zvonice, impozantní svědek slávy a úpadku největšího, nejvlivnějšího a nejprestižnějšího středověkého opatství. Opatství v Cluny, založené roku 910, vděčilo za svou moc přísnému dodržování benediktinských řeholních zvyklostí. Na vrcholu své slávy se mu tak podařilo podmanit si více než 10 000 mnichů v ne méně než tisíci klášterů táhnoucích se od Anglie po Itálii a od Pyrenejského poloostrova až do srdce Německa.
Opatství také prokázaly službu silné osobnosti v jeho čele a dlouhověkost šesti prvních opatů. Šestý z nich, Hugues, pocházející ze Semur-en-Brionnais, nechal klášter zrekonstruovat, a ten díky tomu zůstal největším křesťanským klášterem až do 16. století. Pravidelnými hosty tohoto duchovního a uměleckého střediska, ale také centra myšlení a politické myšlenky, byli papeži, králové a císaři. Stěží desetina – ale jaká desetina! – chrámu spolu s četnými klášterními budovami ještě stále připomíná slávu tohoto "Středověkého majáku", který zhasl s nástupem řádu cisterciánů a nových žebravých řádů. Jeho úpadek byl tak rozsáhlý, že velká část kamenného opevnění mohla být zničena po Francouzské revoluci, v době, kdy slovní spojení "historická památka" bylo téměř neznámým pojmem.
Navzdory tomu připraví důkladná prohlídka opatství a poznávací okruh po četných stavbách vybudovaných v typickém clunyjském stylu příjemné překvapení pro ty z vás, kteří se sem vypraví na výlet. Budete okouzleni! Při prohlídce opatství v Cluny nezapomeňte navštívit bývalý sklad mouky Farinier de l’abbaye, ve kterém jsou vystaveny sloupové hlavice z clunyjského presbytáře, ani městské muzeum s obrovským kamenným puzzle tvořeným mnoha chrámovými sochami a nesčetnými sochařskými díly z městských domů, vystavěných v románském slohu. Výstava obrazů znázorňujících klášter v Cluny v jeho původní podobě, vám pomůže lépe pochopit někdejší význam tohoto opatství a jeho zmizelého kláštera.

Další informace na stránkách: www.cluny-tourisme.com

Vše o Burgundsku na stránkách: www.burgundsko-turistika.com a www.bourgogne.cz.

Související destinace

Burgundsko

Burgundsko

Burgundsko - oblast Francie, kde se dobře jí a pije, vznikají tu světově proslulá červená i bílá vína, Kraj, který patříval ke kulturním centrům Evropy a nacházely se tu nejvýznamnější kláštery i skvělý knížecí dvůr. kláštery Cluny či Fontenay, poutní kostel ve Vézelay, zapsaný na seznam UNESCO, města jako Dijon, Auxerre či Beaune, to všechno jsou cíle dobře známé turistům, stejně jako oblasti Mersault, Chablis či Chardonnay. Burgundsko má ale i starší historii - ve starověku tu žili Keltové a poblíž Bibracte utrpěli rozhodující porážku od Římanů, kteří tu pak vystavěli svá města - zejména v Autunu se dochovaly římské památky.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu