Dijon, město vévodů burgundských

Skutečné srdce tohoto bývalého hlavního města vévodství a v současné době hlavního města regionu naleznete v někdejším paláci vévodů a Burgundských stavů, v němž se dnes kromě radnice (Hôtel de Ville) nachází také Muzeum krásných umění (Musée des Beaux-Arts). Toto muzeum proslavilo nejen nesporné bohatství místních sbírek, ale zejména vrcholná díla středověkého malířství a sochařství, zvláště pak hrobky burgundských vévodů.

Palác obklopuje zcela neporušené historické jádro města, které je chráněnou památkovou rezervací. Jeho kouzelná náměstí a uličky lákají k procházkám mezi hrázděnými a měšťanskými domy ve stínu kostelních věží: skutečný kamenný skvost, kostel Notre-Dame, s hodinami Jacquemart vévodícími ojedinělému průčelí, na němž řady chrličů střídají řady štíhlých sloupů; katedrála Saint-Bénigne, jejíž okázalost vzešla z věhlasu bývalého na tomto místě stávajícího opatství; současné divadlo Saint-Jean; kostel Saint-Michel, který v bělostném burgundském kameni podává zprávu o vývoji renesančního slohu. S poklidem těchto staveb kontrastuje rušný život trhů, třikrát týdně pořádaných kolem tržiště Halles z 19. století.

Dijon je ale také městem zeleně s četnými parky a zahradami a přístavem nazvaným Burgundský kanál (Canal de Bourgogne), z něhož se po "Zelené pěšině" (Coulée Verte) můžete pěšky, na kole, na kolečkových bruslích nebo na vozítku segway vypravit do přírody. Segway představuje svérázný způsob, jak si prohlédnout město, méně únavný než jízda na kole a zábavnější než cestování autobusem. Na hodinovou nebo delší vyjížďku s průvodcem si ho můžete zapůjčit v místní turistické centrále.

Vydejte se na okruh po historickém jádru města, tzn. "Soví okruh" (Parcours de la Chouette), vyznačený v dláždění prostřednictvím zapuštěných bronzových desek s vyobrazením dijonského maskota – sovy, jehož sochu naleznete na katedrále Notre-Dame. Jestliže tuto sovu pohladíte levou rukou a v duchu vyslovíte přání, určitě se vám splní.

Další informace o Dijonu naleznete na: www.dijon-tourism.com

Vše o poznávacích zájezdech CK GEOPS DO Burgundsku na stránkách: www.francie.geops.cz/burgundsko.

 

Související destinace

Burgundsko

Burgundsko

Burgundsko - oblast Francie, kde se dobře jí a pije, vznikají tu světově proslulá červená i bílá vína, Kraj, který patříval ke kulturním centrům Evropy a nacházely se tu nejvýznamnější kláštery i skvělý knížecí dvůr. kláštery Cluny či Fontenay, poutní kostel ve Vézelay, zapsaný na seznam UNESCO, města jako Dijon, Auxerre či Beaune, to všechno jsou cíle dobře známé turistům, stejně jako oblasti Mersault, Chablis či Chardonnay. Burgundsko má ale i starší historii - ve starověku tu žili Keltové a poblíž Bibracte utrpěli rozhodující porážku od Římanů, kteří tu pak vystavěli svá města - zejména v Autunu se dochovaly římské památky.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu