autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Výtvarné akce a speciální výstavy Evropské slavnosti Historické slavnosti a průvody Divadelní a hudební představení Zájezdy na hudební představení a festivaly Relaxační víkendy Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Benátky - pohádkové lagunové město s kanály, mosty, gondolami, muzikanty na náměstí San Marco, skvostnými paláci a chrámy a slávou benátských dóžat. Přilehlé ostrovy Murano a Burano či Torcelo uchvátí romantikou, četné galerie a kostely s významnými uměleckými díly nadchnou každého milovníka umění. Navštivte světoznámý festival výtvarného umění - La Biennale di Venezia (Benátské Bienále). Vzdejte poctu společné expozici Česka a Slovenska. Využijte volna státních svátků.
Tento zájezd má další varianty: A41, A41a, viz též podobné zájezdy
Poznejte naše Italské cestovatelské puzzle.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 3 * (2lůžkový pokoj), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobyt. taxu, vstupní poplatek do Benátek, vstupné (60 €) a cesty lodí (třídenní 45€), a vše co není uvedení v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.500 Kč za 1lůžkový pokoj
590 Kč záloha za vstupenku na La Biennale
175 Kč za komplexní pojištění
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Slevy
V Benátkách a na přilehlých ostrovech lze zajistit slevu pro seniory nebo skupinu nad 15 osob na výstavu La Biennale i další výstavy lze zajistit slevu pro umělecké školy (na základě seznamu potvrzeného školou) a nebo pro skupinu nad 10 osob. Uveďte prosím svůj zájem na poptávce rezervace.
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
památky Benátek - Dóžecí palác - Accademia - plavba po Canalu Grande - ostrov Murano, dóm, sklářské dílny a obchůdky, muzeum skla - ostrov Burano s kanály a pastelovými domky, muzeum benátské krajky - ostrov Torcello, památky na první osídlení Benátek, dva chrámy, mozaiky. Světová výstava umění La Biennale di Venezia
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-812
26.9 - 30.9.2024
4
Praha a další níže
6 990,-
041-062
25.10 - 29.10.2024
4
Praha a další níže
6 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 19 hod, dále cesta v září přes Beroun, Plzeň, v říjnu přes České Budějovice a po trase, noční přejezd do Itálie

2. den: cesta lodí/vlakem do BenátekBENÁTKY - památky, prohlídka historického města, Piazza San Marco s byzantskou bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, Torre dell´Orologio, cihlová basilika San Giovanni e Paolo (náhrobky a pomníky dóžat, křídlový oltářní obraz G. Belliniho...), jezdecká socha kondotiera Bartolomea Colleoniho na náměstí před kostelem, basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari ze 14. století s uměleckými poklady (Belliniho Trůnící Madonna, sochy, náhrobky...), tradiční světová výstava moderní umění La Biennale di Venezia (Benátské Bienále) - viz níže, doporučujeme jako první pavilony jednotlivých států v Giardini, event. volný program s návštěvou historických objektů nebo galerií, Galleria dell´Academia (Tintoretto, Veronese, Tiepolo, Bellini...) nebo atmosféra benátských uliček, odjezd večer zpět do Lido di Jesola/Cavallina/ Mestre na ubytování

3. den: BENÁTKY, dle zájmu Evropské centrum kultury (volně přístupná část světové výstavy v benátských palácích), pro klienty se zájmem o výstavu Bienále doporučujeme tento den Arsenal - 2. část výstavy La Biennale a s průvodcem dokončení prohlídky historického centra, židovská čtvrť, individuálně návštěva muzeí a galerií, muzeum Peggy Guggenheimové (doporučujeme), lodí po Velkém kanále (okázalé paláce – Casa d´Oro, Casa Foscari, Palazzo Dario...) k Ponte Rialto, dle počasí možnost večerních Benátek nebo večeře v některé klidné uličce, pozdní lodí na Punte Sabbioni/pozdním vlakem do Mestre

4. den: den pro ostrovy s průvodcem: Murano (ostrov sklářů, sklářské dílny a muzeum, Dóm St. Maria e Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami), Burano (krajky, krajkářské muzeum, rybářské domky s barevnými fasádami), popř. i Torcello, kdysi hlavní sídlo biskupa, nejstarší benátská katedrála Santa Maria dell´Assunta (7.-9. století), základy baptistéria ze 7. století, kostel Santa Fosca (11.-12. století), kampanila – výhled na lagunu, Museo dell´Estuario, Attilův trůn, atmosféra uliček s kanály a mostky, návrat lodí do Benátek a návštěva klidných čtvrtí, kavárničky a parky, anebo výstavy a akce v rámci benátského bienále, odjezd večer zpět do Lido di Jesola, v případě příznivého počasí možnost pozdějšího návratu z Benátek a odjezd busem do ČR, noční přejezd

5. den: návrat do Prahy ráno


CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu během 2. – 4. dne vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám probíhajících akcí a otvíracím dobám. Zájemci o La Biennale di Venezia se mohou individuálně věnovat akci, která probíhá v Arsenale a v Giardini a v Evropském centru kultury a některých palácích a nádvořích v historickém centru a 4. den programu se připojí ke skupině. Průvodce zajistí vstupné a jinak se věnuje účastníkům s běžnou prohlídkou Benátek. Pro skupinu se stejným zájmem je možné zajistit soukromou loď , jinak využíváme MHD vapporeto nebo vlakové spojení Mestre-Benátky
Upozorňujeme, že je možné, že bude již podzimní termín zařazen mezi ty dny, kdy bude zaveden poplatek za vstup do Benátek od 8:00 do 16"00. Sledujte info.

Doprava

autobusem s klimatizací, vybaveným barem a DVD.

Do Benátek se dopravujete lodí, autobus každý den dojede do Punta Sabbioni k přístavišti, dále cesta lodí do Benátek, po kanálech, lagunou nebo na ostrovy. Celodenní jízdenka bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy je za 25 €, na 48 h za 35 € a třídenní bez omezení pak 45 €.
V případě větší skupiny min. 40 osob zajistí CK soukromou loď na smluvní cenu dle programu, cca 40 - 45€
V případě ubytování v Mestre se dopravujete do centra historických Benátek vlakem

Ubytování

2x hotel *** v oblasti Lido di Jesolo/ Cavallino/Mestre, 2 lůž. pokoje s vlastním příslušenstvím.
Do Punta Sabbioni vás odveze autobus, lze též využít místní autobus nebo taxi při pozdní cestě zpět. Dle zájmu případné skupiny je možné ubytování v Mestre a doprava do centra Benátek velice výhodně vlakem.
Ubytování 2. dne zájezdu je možné až k večeru po návratu z programu po Benátkách vzhledem k úspoře času a možnostem hotelu. 3. den programu lze zůstat v Benátkách do pozdních večerních hodin. V případě hotelu v Mestre v blízkosti vlak. nádraží je možnost individ. návratu.

UPOZORNĚNÍ – POBYTOVÁ TAXA ITÁLIE
V Itálii se postupně zavádí turistické poplatky v souvislosti s přenocováním v ubytovacích zařízeních v Itálii .
Poplatky jsou průběžně zaváděny ve všech turistických lokalitách. Výše poplatku se pohybují od 1 do 2 € os/noc v 3* hotelích, dle lokality. Při příjezdu budete proto pravděpodobně vyzváni k úhradě pobytové taxy na recepci ubytovacího zařízení.
Doporučujeme mít tedy připravený drobný obnos ve výši několika € (dle počtu nocí) na úhradu.

Stravování

2x kontinentální snídaně (upozorňujeme, že v Itálii bývají snídaně obvykle skromnější). Další stravování se řeší individuálně, průvodce doporučí možnost večeří v blízkosti hotelu.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

BENÁTKY: Dóžecí palác 30 €, muzeum baziliky San Marco 7 €, Kampanila 10 €, scuola San Rocco 12 €, kostel dei Frari 5 €, Galleria dell´ Accademia 12 €, San Sebastiano 3 €, kostel San Giovanni e Paolo 3 €, muzeum Peggy Guggenheimové 16 €, San Salvatore 3 €, zvonice San Giorgio 6 €
Ostrov Murano: muzeum skla 11 €
Ostrov Torcello: vstupné do kostela 6 €, věž na Torcellu 6 €.
Po Benátkách, po kanálech, laguně a ostrovech se dopravujete soukromou lodí na všechny 3 dny dle programu - 45 €. Jednotlivá jízda místní lodí 9,50 € traghetti (přívozy na Canal Grande) - 2€.

Lodě v Benátkách: celodenní jízdenka bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy je za 28 €, na 48 h za 38 € a třídenní bez omezení pak 45 €.

Kapesné

min. kapesné: 60 € na vstupné, 40 € na lodě a dále dle vlastního uvážení.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Murano, Burano, Torcello
Ostrov Murano vlastně tvoří skupina menších ostrůvků propojených mosty. Proslul jako místo, kde se vyrábí ušlechtilé benátské sklo. Jeho sláva počíná rokem 1291 - tehdy bylo rozhodnuto, že všechny sklářské dílny a pece musejí být vystěhovány z centra Benátek kvůli nebezpečí požáru i nepříjemnému kouři. Ostrov sklářů získal autonomii, dokonce razil vlastní mince a sklářští mistři se těšili privilegovanému postavení, měli však přísně zakázáno se stěhovat - mohli být trestáni i smrtí. O někdejším bohatství a sebevědomí svědčí dodnes výstavný dóm Santa Maria e Donato, klenot, který by návštěvníci Benátek neměli minout. V Palazzu Giustiniani je muzeum skla s úžasnou sbírkou historických i moderních výrobků. Na ostrově je dodnes celá řada sklářských dílen a obchodů.
Burano, ostrov rybářů, je hustě obydlený. Podél kanálů jsou vystavěny uličky s malými, velice pestrými domky. Burano se proslavilo výrobou přepychových krajek. Zejména v 18. století se místní paličkované a šité krajky staly významným vývozním zbožím. S nástupem průmyslu krajkářství skomíralo, ale v roce 1872 byla k jeho podpoře založená škola krajkářek. Některé krásné výtvory buranských žen si lze prohlédnout v muzeu krajky, především šité krajky, které byly nesmírně náročné, jejich výroba trvala celé týdny. Ostrov protkaný kanály je nesmírně malebný
Torcello, třetí ostrov benátské laguny, je nyní opuštěný. Přitom právě tady žili první obyvatelé Benátek, kteří sem uprchli v polovině 5. století před nájezdy Hunů z pobřežního města Altinum. Kolonie se stala významným centrem obchodu a sídlili tu biskup z Altina. Údajně tu žilo až 20 000 lidí, postupně se však osídlení přesouvalo dál na západ. Zůstal tu jen překrásný byzantský kostel, někdejší katedrála Santa Maria Assunta z roku 639 a sousedící kostel Santa Fosca z 11.-12. století s překrásnými mozaikami - nejstarší památky Benátek. Proti nim se nachází poněkud bizarní památka - kamenný stolec nazvaný Attilův trůn, ačkoliv patříval spíše místními podestovi nebo biskupovi. Ve dvou palácích ze 14. století se nachází místní muzeum.

60. LA BIENNALE DI VENEZIA
60. mezinárodní výstava umění a nejnovější trendy výtvarného umění z celého světa. Kurátorem letošního ročníku je Adriano Pedrosa. Výstava se koná 20. dubna do 24. listopadu 2024.Jsem poctěn a vděčný - prohlásil Pedrosa - za tuto prestižní roli, zejména jako první Latinoameričan, který je kurátorem Mezinárodní výstavy umění bienále, a ve skutečnosti první, kdo pobývá na jižní polokouli světa."
Adriano Pedrosa (Brazílie) je od roku 2014 uměleckým ředitelem Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP, kde je kurátorem řady výstav, včetně Historie tance (2020) a Brazilian Historis (2022). V roce 2023 mu byla udělena cena Audrey Irmas za kurátorskou excelenci, kterou uděluje Central for Curatorial Studies na Bard College v New Yorku.

Z Portálu proti šedi: O české expozici v obnoveném pavilónu Československo, cituji:
Multimediální umělkyně Eva Koťátková se do Benátek vrátí po jedenácti letech, kdy v roce 2013 prezentovala v hlavním pavilonu rámci projektu Azyl. Koťátkové námět pro bienále 2024 zkoumá československou historii ze současných ekologických a dekoloniálních perspektiv na příběhu skutečné žirafy pojmenované Lenka. Pohled na dovoz zvířat ze zemí globálního Jihu tu ožívá skrze imaginaci a vyprávění jako způsoby promýšlení vztahu k přírodnímu světu.

Porotu přesvědčilo zejména zvolené téma, které - podle svého vyjádření - vyhodnotila jako velmi aktuální a rezonující v kontextu bienále jako celku. Výstava pracuje s tématy diskutovanými na současné mezinárodní scéně, která jsou ale pevně zakotvena v českém lokálním kontextu, a která jsou srozumitelným jazykem komunikována návštěvníkovi. V neposlední řadě pak ocenila porota zkušenost autorského týmu s mezinárodními projekty a očekává, že přednesené téma bude rezonovat na globální scéně.
Srdce žirafy v zajetí je o dvanáct kilogramů lehčí také zapadá do dnes zveřejněného motivu chystaného bienále: Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere, tedy Všudypřítomní cizinci. Přehlídka se zaměří na různé pocity a polohy jinakosti, cizosti, které prožíváme nejen ve světě, ale i v rámci svého prostředí. Motto je odvozeno od aktivistické skupiny, která kolem roku 2000 v italském Turíně bojovala proti rasismu a xenofobii.

 

 

 

 

 


Zobrazit místo Benátky a ostrovy na větší mapě

Benátky - Burano - Murano - Torcello

Itálie - Benátky - festival plný masek a exotiky

Karneval v Benátkách patří k nejproslulejším slavnostem Evropy a každoročně přitahuje tisíce turistů. Poznávací zájezdy do Benátek v čase karnevalu proto patří k těm nejoblíbenějším.

zobrazit celý článek

Benátsko je nejen rájem pro milovníky kultury, ale i pro gurmány. Benátsko je po staletí typickým zemědělským regionem a místní pokrmy si stále zachovávají chuť a vůní přírodních přísad. Benátská vína soave, bardolino, valpolicella a prosecco si získala renomé po celém světě. Na poznávacích zájezdech a eurovíkendech se určitě najde čas na to, seznámit se s některými lahůdkami Benátska.

zobrazit celý článek
Itálie - Benátky - 55.Bienále

Benátské Bienále je v obecném povědomí natolik spjato s tím nejaktuálnějším a naprosto současným uměním, že si málokdy připouštíme, o jak starou a tradiční instituci se vlastně jedná.

zobrazit celý článek
Itálie - Benátky - dóžecí palác

Přehled hlavních benátských památek a zajímavých míst aneb co byste v Benátkách rozhodně neměli minout. město na Laguně si zasluhuje delší návštěvu, aby byl čas skutečně na všechno - ideální je eurovíkend.

zobrazit celý článek
Itálie - Benátky - slavnost gondol na Grand Canale v Rialtu

Neodmyslitelnou součástí Benátek jsou gondoly. Zářijová slavnost gondol - Regata storica - patří k nejproslulejším slavnostem města na Laguně. Pro diváky je zajímavé především oficiální zahájení - velká přehlídka vyzdobených plavidel, které připomínají námořní slávu Benátek. Proto směřují některé poznávací zájezdy do Benátek právě v tuto dobu.

zobrazit celý článek
Itálie - Benátky - Scuola San Rocco, Vraždění Neviňátek, 1582-7, J.Tintoretto

Do umělecké historie Benátek se zapsali zlatým písmem malíři tzv. benátské školy. Stejně jako Řím a Florencie i Benátky patří mezi největší skvosty světové pokladnice architektury a výtvarného a sochařského umění a působili zde významní italští umělci. Na poznávacích zájezdech a eurovíkendech do Benátek a Benátska je jejich dílům právem věnovaná velká pozornost.

zobrazit celý článek
Itálie - Benátky - Sensa, slavnost moře je spojena se svátkem Kristova nanebevstoupení

Sensa (benátský výraz pro křesťanský svátek Nanebevstoupení)  je historická slavnost, která připomíná moc a slávu benátské republiky Serenissima. Vrcholem jsou symbolické zásnuby někdejší námořní velmoci s mořem. V závislosti na velikonočním cyklu se tahle slavnost odehrává v květnu nebo v červnu.

zobrazit celý článek
Itálie - Benátky - Burano s jeho pestrými rybářskými domky

Poznávací zájezd do Benátek by neměl vynechat ostrovy. Utíkají se sem turisté za pohodovou romantičtější atmosférou, za památkami a uměleckými řemesly. Největšími benátskými ostrovy jsou Murano - proslulý ostrov sklářů, Burano, Torcello, Giudecca a San Giorgio Maggiore.

zobrazit celý článek

Benátsko (Veneto) je kraj na severovýchodě Itálie u zálivu Jaderského moře (tzv. Benátké laguně). Zahrnuje v sobě Benátskou nížinu, na severu zasahuje až k jezeru Lago di Garda a pohoří Dolomity. Vznikl z území, které ovládala až do konce 18. století mocná benátská republika a vedle samotných Benátek se tu nachází velká města Padova, Verona, Vicenza a Treviso. Nachází se tu množství měst a městeček s historickými památkami a krásné vily (zejm. od architekta Palladia). Poznávací zájezdy do Benátska se zdaleka neomezují jen na Benátky.

zobrazit celý článek

Benátsko je nejen rájem pro milovníky kultury, ale i pro gurmány. Benátsko je po staletí typickým zemědělským regionem a místní pokrmy si stále zachovávají chuť a vůní přírodních přísad. Benátská vína soave, bardolino, valpolicella a prosecco si získala renomé po celém světě. Na poznávacích zájezdech a eurovíkendech se určitě najde čas na to, seznámit se s některými lahůdkami Benátska.

zobrazit celý článek
Itálie - Siena - Duomo, na průčelí použit bílý a růžový mramor, doplněný černým čedičem

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek
Itálie - Benátky - dóžecí palác

Přehled hlavních benátských památek a zajímavých míst aneb co byste v Benátkách rozhodně neměli minout. město na Laguně si zasluhuje delší návštěvu, aby byl čas skutečně na všechno - ideální je eurovíkend.

zobrazit celý článek
Itálie - Benátky - Scuola San Rocco, Vraždění Neviňátek, 1582-7, J.Tintoretto

Do umělecké historie Benátek se zapsali zlatým písmem malíři tzv. benátské školy. Stejně jako Řím a Florencie i Benátky patří mezi největší skvosty světové pokladnice architektury a výtvarného a sochařského umění a působili zde významní italští umělci. Na poznávacích zájezdech a eurovíkendech do Benátek a Benátska je jejich dílům právem věnovaná velká pozornost.

zobrazit celý článek
Itálie - Benátky - Burano s jeho pestrými rybářskými domky

Poznávací zájezd do Benátek by neměl vynechat ostrovy. Utíkají se sem turisté za pohodovou romantičtější atmosférou, za památkami a uměleckými řemesly. Největšími benátskými ostrovy jsou Murano - proslulý ostrov sklářů, Burano, Torcello, Giudecca a San Giorgio Maggiore.

zobrazit celý článek

Benátsko (Veneto) je kraj na severovýchodě Itálie u zálivu Jaderského moře (tzv. Benátké laguně). Zahrnuje v sobě Benátskou nížinu, na severu zasahuje až k jezeru Lago di Garda a pohoří Dolomity. Vznikl z území, které ovládala až do konce 18. století mocná benátská republika a vedle samotných Benátek se tu nachází velká města Padova, Verona, Vicenza a Treviso. Nachází se tu množství měst a městeček s historickými památkami a krásné vily (zejm. od architekta Palladia). Poznávací zájezdy do Benátska se zdaleka neomezují jen na Benátky.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (2):

Benátky a ostrovy na Velikonoce 2024

Itálie | Benátky a okolí Cena zahrnuje:
doprava autobusem, 2x hotel 3* se snídaní, průvodce, pojištění CK
28.03 - 01.04 6 990,-

Benátky, ostrovy, slavnost gondol a Bienále s koupáním 2024

Itálie | Benátky a okolí Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x hotel 3*, 2x snídani, průvodce, pojištění CK
29.08 - 02.09 6 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu