Slavnosti gondol v Benátkách

Gondoly patří odedávna k Benátkám. Tyto štíhlé protáhlé lodě brázdí benátské vody již déle než tisíc let a jsou ideální pro plavbu úzkými kanály. Původně zajišťovaly přepravu zásob do paláců. Povolání gondoliéra se dodnes předává z otce na syna. Lodě se původně natíraly černou smolou nebo dehtem, aby byly vodovzdorné. V průběhu času se začaly zdobit zářivými barvami a koberci, v roce 1 562 však byly jakékoli projevy přepychu zakázány a v současnosti mají opět všechny gondoly černou barvu. Vyrábějí se stále ručně, tradiční technikou, která se ustálila koncem 19. století. Používá se devět druhů dřeva – bukové, třešňové, jilmové, jedlové, modřínové, lipové, mahagonové, dubové a ořechové.

Výjimku představují slavnostní reprezentativní gondoly, které se objevují na vodě o svátcích; ty mohou být barevné a přepychově zdobené a jsou doplněny baldachýnem.

Proslulá benátská slavnost gondol – Regata storica – se koná každoročně první týden v září na Velkém kanálu. Jedná se o tradiční závod lodí, kterému předchází velkolepá slavnostní přehlídka s nádhernými gondolami a stovkami lidí v historických kostýmech.

Závody veslařů v Benátkách jsou písemně doloženy od 2. poloviny 13. století a pravděpodobně byly odedávna populární – republika Serenissima potřebovala vždy především vynikající lodníky. Slovo regata je nejasného původu, snad odvozené od slovesa aurigare, které se používalo od 16. století a znamenalo závodit. Závody bývaly financovány zprvu republikou, později soukromými osobami, často i cizími panovníky. Benátská regata přežila zánik slavné republiky v napoleonských válkách r. 1797. Současná podoba regaty se odvíjí od roku 1841, kdy byly Benátky pod rakouskou nadvládou; slavnost se stala opět veřejnou záležitostí pořádanou a financovanou městem. Od roku 1866, kdy byly Benátky připojeny k italskému království, je regata nejen závodem veslařů, ale především slavností upomínající na někdejší nádheru republiky Serenissima. Od roku 1899 pak nese oficiální název Historická regata - Regata storica.

Historická přehlídka připomíná slavnost, která se konala roku 1489 na počest kyperské královny Kateřiny Cornarové. Tato benátská šlechtična byla provdaná za kyperského krále, a když ovdověla, nechala se posléze přesvědčit, aby vládu nad Kyprem přenechala Benátčanům. Na přehlídce se objevují gondoly ve stylu 16. století a vévodí jim model slavné lodi „Bucintoro“, symbolu benátské republiky.  

V rámci zářijové regaty se konají soutěže posádek různých typů lodí – vedle závodu gondol lze spatřit též lodi „gondolino“, „caorlina“, "mascareta" či "pupparin". V závodu „mascarete“ soupeří tradičně ženská družstva.

Gondolino je loďka, která byla vyvinuta roku 1825, a to ryze pro benátskou regatu. Měl to být co nejvýkonnější, konkurenceschopný typ závodní lodi. Má podobný tvar jako gondola, je však lehčí.

Pupparino je jeden z typů tradiční benátské bárky používaný zejména na noční plavby. Je velice rychlá, elegantní a rafinovaná. Má název podle slova puppa - lodní záď.

Caorlina je tradiční pracovní bárka, v minulosti využívaná k rybolovu a zejména k přepravě ovoce a zeleniny na městský trh. Jméno má podle městečka Caorle.

Mascareta je lehká bárka používaná k rybolovu, pro regaty a pro plavby po lagunách. Bývá o něco menší než gondola nebo pupparino. Udává se, že jméno dostala podle toho, že se v ní často vozívaly prostitutky s obličeji zakrytými maskami.

V Benátkách se konají i další slavnosti gondol, především o tradičním jarním svátku „Sensa“ - Nanebevstoupení Krista, kdy představitelé města, stejně jako kdysi dóžata republiky Serenissima, každoročně obnovují symbolické zásnuby Benátek s mořem. Po slavnostní plavbě od San Marca k Lidu, jíž se účastní též hlavní veslařské kluby, následují závody gondol.

Zájezd na benátské slavnosti gondol naleznete zde

Související destinace

Benátky a okolí

Benátky a okolí

Jedinečné severoitalské město Benátky snad ani není třeba blíže představovat. Starobylé elegantní město na laguně s kanály, výstavnými paláci, dómem San Marco i dalšími vznosnými chrámy, ale také malebnými zadumanými zákoutími v uličkách u menších kanálů. Ostrov Murano, na kterém stávaly a dodnes stojí světoznámé sklářské dílny, a také Burano s pestrobarevnými domky nad kanály a konečně opuštěný ostrov Torcello s prastarou bazilikou. V regionu Benátsko se nachází i další významná kulturní města, především Verona a Vincenza, zapsané na seznam UNESCO, Padova a také krásné venkovské vily benátské šlechty. Do kraje zasahuje i pohoří Dolomity.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu