Sensa - slavnost moře

Jarní slavnost moře je už po staletí neodmyslitelně spjatá s Benátkami a po staletí patřívala k vrcholům společenského a politického života města na laguně. Snad nejlépe vystihuje slávu a moc někdejší benátské republiky.

Počátek tohoto svátku spadá do 12. století. Roku 1177 se ve městě setkali dosavadní protivníci papež Alexandr III. a císař Fridrich Barbarossa, dva nejmocnější muži křesťanského světa, a podepsali mírovou smlouvu. Benátský dóže Sebastiano Ziani sehrál úlohu prostředníka mezi nimi, což posílilo sebevědomí republiky Serenissima, která se v této době již mohla pokládat za hlavní námořní velmoc na jaderském pobřeží.

Slavnost se pojí s oslavami dne Kristova nanebevstoupení (svátek závislý na velikonočním cyklu), jemuž se v Benátsku říká Sensa. Ten den se benátský dóže plavil na reprezentativní lodi Bucintoro, která o slavnostech symbolizovala republiku Serenissima, k chrámu San Pietro di Castello. Tam ho očekával biskup na lodi s pozlacenými boky, aby mu udělil požehnání. Následoval rituál, který představoval vrchol slavnosti a symbolizoval úlohu Benátek coby námořní velmoci: dóže se symbolicky zasnuboval s mořem – plavil se k ústí benátské laguny do otevřeného moře a házel do vody zlatý prsten.

V roce 1965 byl tento svátek obnoven. V současnosti je sice již jen připomínkou skvělé minulosti, přesto se znovu slaví se vší nádherou. Reprezentanti města se nalodí u svatého Marka na Bucintoro a stejně jako kdysi dóže se plaví v čele flotily gondol a jiných lodí ven z města k přístavu sv. Mikuláše, kde vhodí do moře zlatý prsten. Následuje slavnostní mše v kostele sv. Mikuláše. Po jejich návratu se pořádá závod veslařů, především v Lidu.. Slavnost je provázená také velkými trhy ve městě. Zároveň jsou při této příležitosti udělovány ceny lidem i organizacím, kteří významně přispěli městu svou činností v oblasti kultury, řemesla a obchodu.

Na slavnosti se nyní podílejí v rámci projektu Gemelaggio Adriatico i města, které mají díky společné historii zvlášť blízký vztah k Benátkám. Některé z nich dodá Benátkám prsten, který figuruje v rituálu – byl přivezen např. až z města Larnaka na Kypru, někdejším benátském panství.

Zájezd na slavnosti moře v Benátkách naleznete zde

Související zájezdy

Související destinace

Benátky a okolí

Benátky a okolí

Jedinečné severoitalské město Benátky snad ani není třeba blíže představovat. Starobylé elegantní město na laguně s kanály, výstavnými paláci, dómem San Marco i dalšími vznosnými chrámy, ale také malebnými zadumanými zákoutími v uličkách u menších kanálů. Ostrov Murano, na kterém stávaly a dodnes stojí světoznámé sklářské dílny, a také Burano s pestrobarevnými domky nad kanály a konečně opuštěný ostrov Torcello s prastarou bazilikou. V regionu Benátsko se nachází i další významná kulturní města, především Verona a Vincenza, zapsané na seznam UNESCO, Padova a také krásné venkovské vily benátské šlechty. Do kraje zasahuje i pohoří Dolomity.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu