Slavní malíři Benátek

Do umělecké historie Benátek se zapsali zlatým písmem malíři tzv. benátské školy. Stejně jako Řím a Florencie i Benátky patří mezi největší skvosty světové pokladnice architektury a výtvarného a sochařského umění a působili zde významní italští umělci..

Jacopo Bellini

Zakladatel malířské dynastie téhož jména. V roce 1441 se objevil na panství vévody z Ferrary, kde vytvořil mnoho maleb pro kostely. Hlavním místem jeho působení se ale staly Benátky. Někdy je označován jako předchůdce renesance v severní Itálii. Na jeho „Madonu s dítětem“ zhotovenou temperou na dřevě se i po několika stoletích díváme s obdivem.

Giovanni Bellini

Malíř Giovanni Bellini (Giambellino), jeden ze zakladatelů benátského kolorismu, který je považován za oficiálního malíře Benátské republiky, byl nemanželským synem Jacopa. Úzce spolupracoval se svým otcem i bratrem Gentilem. Řídil výzdobu dóžecího paláce. Bohužel se nezachovala, protože byla zničena požárem v roce 1577. Vedle Benátek působil také v Lombardii a v Bergamu. Jeho žáky byli slavní malíři Tizian a Giorgione. Známé obrazy Nahý Sebastián s šípem v hrudi, portréty apoštolů Petra a Pavla nebo Madony nám dodnes ukazují jeho velké malířské umění.

Tizian Vecelli

Tizian, narozen pravděpodobně mezi roky 1485-90, byl největším malířem benátské školy a představitelem vrcholné italské renesance. Usiloval o vytvoření ideálu krásy člověka a přírody. V letech 1550 až 1576 pracoval na španělském dvoře a portrétoval císaře Karla V. a španělského krále Filipa II. Zemřel v roce 1576 na mor.

Paolo Veronese

Nejvýznačnější představitel pozdní italské renesance. Proslavil se jako autor monumentálních maleb s biblickými a mytologickými náměty. Jeho rozměrné obrazy zdobí palácové interiéry v Benátkách.

Jacopo Robusti Tintoretto

Známý pod jménem Tintoretto (1518-1594). Byl ovlivněn vstupem do bratrstva sv. Rocha, jehož členem se stal v roce 1565. Většina jeho tvorby je proto věnována tomuto bratrstvu, jehož hlavní činností byla dobročinnost. Skromnost a pomoc potřebným přiblížila Tintoretta prostým lidem. Jeho přímým pokračovatelem byl El Greco.

Jacopo Giorgione

Žák Belliniho a spolupracovník Tiziana. Tento známý malíř vrcholné italské renesance se soustředil hlavně na portréty a obrazy s mytologickými a církevními náměty.

Čerpáno z : http://benatky.ihned.info/namesti-svateho-marka

Máte zájem o zájezdy pro milovníky umění? Tady najdete nabídku cestovní kanceláře GEOPS. 

Související destinace

Benátky a okolí

Benátky a okolí

Jedinečné severoitalské město Benátky snad ani není třeba blíže představovat. Starobylé elegantní město na laguně s kanály, výstavnými paláci, dómem San Marco i dalšími vznosnými chrámy, ale také malebnými zadumanými zákoutími v uličkách u menších kanálů. Ostrov Murano, na kterém stávaly a dodnes stojí světoznámé sklářské dílny, a také Burano s pestrobarevnými domky nad kanály a konečně opuštěný ostrov Torcello s prastarou bazilikou. V regionu Benátsko se nachází i další významná kulturní města, především Verona a Vincenza, zapsané na seznam UNESCO, Padova a také krásné venkovské vily benátské šlechty. Do kraje zasahuje i pohoří Dolomity.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu