Památky Benátek

Bazilika sv. Marka

Bazilika sv. Marka na stejnojmenném náměstí je místem uložení ostatků svatého Marka. Mohli bychom ji nazvat společně s dóžecím palácem srdcem Benátské republiky. Jednalo se totiž o centrum náboženského a politického života. Přes zřejmou nejednotnost uměleckých slohů vytváří ucelený celek a dominantu náměstí.

Bazilika vznikla na půdorysu byzantského kříže. Původní projekt vytvořil neznámý řecký architekt jako řecký kříž se čtyřmi domy jako končetinami a pátým uprostřed. Její základ byl položen v 9. století – přesně roku 829, vysvěcena byla v roce 832. Mluvilo se o ní jako o orientální lodi pod křesťanskou vlajkou.

Bazilika sv. Marka má pět hlavních vchodů, nad nimi oblouky zachycující epizody z církevní historie a momenty ze světského života. Mozaika nad středním vchodem zobrazuje poslední soud. Na střeše jsou umístěny kopie čtyř bronzových koní, které byly přivezeny v roce 1204 z Konstantinopole jako válečná kořist, pocházejí ze 4. století před n.l. a představují příklad řecko-alexandrijského umění.

Součástí baziliky je dóžecí kaple, kde probíhaly všechny významné události z historie republiky. Na kráse baziliky se svým uměním a prací podepsala dlouhá řada známých i neznámých umělců. Proti bazilice sv. Marka je postavena zvonice – nejstarší budova na náměstí postavená již v 9. století a úplně dokončená ve století šestnáctém. Dne 14. července 1902 se najednou zřítila. Bylo to považováno za zvláštní úkaz, protože nic nenasvědčovalo tomu, že hrozí její pád, ale stojí dodnes.

Dóžecí palác

Největší světskou stavbou Benátek je dóžecí palác, který byl sídlem benátských dóžat. Vstup je z malého náměstí Piazzetta u Velkého kanálu. Republice během její historie vládlo sto dóžat. Hlavní fasáda je zdobena dvěma řadami lodžií, sám palác je zdoben bílým, šedým a červeným mramorem.

Jeho stavba započala kolem roku 1300 na místě starého hradu. Soudní dvůr paláce je obklopen krásnou vnitřní fasádou, která je bohatě zdobena gotickými, renesančními a klasicistickými prvky. Chloubou sálu Velké rady je obraz od Tintoretta a jeho syna a práce Paola Veronese Triumf Benátek. Palác - dříve sídlo mocných vládců Benátské republiky, je nyní místem konání výstav.

Slavné benátské vězení spojené s dóžecím palácem „mostem vzdechů“ proslavil italský spisovatel a dobrodruh Giacomo Giovanni di Casanova (1725-1798), známý svůdce, který se objevuje v literatuře i ve filmech. Mimo jiné se proslavil svými „Paměťmi“ a knihou „Můj útěk z olověných komor benátských“. Má vztah i k Čechám, protože působil jako knihovník na valdštejnském zámku v Duchcově, kde je i pochován. Zdi zámku se pravděpodobně setkávaly už jen se starým, nemocným mužem ploužícím se chodbami, kterému zbyla pouze vilná jiskra v oku, potvrzující dřívější pověst donchuána.

Kostel Frari (bazilika bratří). Je to kostel, který se hned po bazilice sv. Marka může pyšnit nejbohatší uměleckou sbírkou. Byl založen v polovině 13. století františkánským řádem Minor Frari. Do současné gotické podoby byl přestaven v roce 1330. Červená barva cihel krásně kontrastuje s bílými istrijskými kameny. Interiér je v půdorysu křesťanského kříže s prvky od gotiky po renesanci.

Má tři oltáře. První oltář z roku 1663 je práce Baltassara Longheny, druhý je zdoben nádhernou oltářní malbou Guiseppe Porty a třetí ze 16. století se pyšní sochou sv. Girolama od Victoria. V sakristii je triptych od Belliniho z roku 1488 a ve třetí kapli dřevěná socha sv. Jana Křtitele od Donatella. Vnitřek kostela také ukrývá náhrobek dóžete Francesca Foscariho a dóžete Nicoly Trona, Tizianovu Madonu určenou pro Pesarův palác a již zmiňovaný náhrobek sochaře Antonia Canovy.

Arsenal

Jedná se o komplex loděnic kolem Velkého doku, který byl založen v roce 1104 dóžetem Ordelaffem Falierem a v průběhu dalších století několikrát rozšířen. V loděnici byly zhotovovány moderní válečné a obchodní lodě, které tvořily základ benátské flotily. Hlavní vchod Arsenalu hlídají dva velcí kamenní lvi, se kterými jsme se obě zvěčnily. Objekt dnes již neslouží svému původnímu účelu. V prostorách Arsenalu jsou hlavní výstavní pavilony na La Biennale, starý arsenal má muzeální charakter.

Hotel Danieli

Blízko náměstí sv. Marka čelem ke kanálu je postaven nejznámější a nejdražší pětihvězdičkový hotel Danieli. Kde se odehrává například známá francouzská komedie Dárek, v níž jednu z hlavních rolí, a sice manželku hlavního hrdiny, hrála krásná Claudia Cardinalová. Hotel skrývá nádherné zlatem zdobené interiéry, luxusní pokoje a nabízí atmosféru získanou svojí velmi dlouhou historickou tradicí. Z terasy s restaurací umístěné na vrchu hotelu je nádherný výhled především na noční Benátky.

Guggenheimovo muzeum

Na břehu Velkého kanálu zdobí krásná vila, ve které sídlí Guggenheimovo muzeum. Salomon R. Guggenheim se narodil v roce 1861 ve Philadelphii a zemřel v roce 1949 v New Yorku. Americký průmyslník zbohatl obchodem s mědí. V roce 1937 založil nadaci, která měla podporovat moderní umění a začínající talentované umělce. O dva roky později bylo v New Yorku otevřelo muzeum, jehož základem se stala Guggenheimova soukromá sbírka. Vedle hotelu Giorgione je umístěno Muzeum Peggy Guggenheimové, které shromažďuje nejdůležitější sbírky současného umění 1.poloviny 20. století v Itálii.

Canal Grande (Velký kanál) a jeho mosty

Z náměstí sv. Marka je hezký pohled na moře a zastávku lodní dopravy na Velkém kanálu neboli Canalu Grande, který je hlavní tepnou města dlouhou přes čtyři kilometry. Překlenují ho tři mosty. První dřevěný most přes Velký kanál byl postaven už v roce 1264. Od 16. století jsou oba břehy spojeny kamenným mostem, který má dvacet osm metrů dlouhý oblouk. Je to slavný most Ponte di Rialto postavený sochařem da Pontim.

Ponte di Rialto

Ponte di Rialto původně sloužil jako tržiště s rybami a zeleninou. Vzhledem k tomu, že nepotřebné odpadky byly házeny přímo do kanálu, okolí mostu nevábně zapáchalo, a proto bylo postupně tržiště likvidováno. Nyní je most známým centrem prodeje výrobků, které proslavují Benátky, jako jsou sklo, skleněná bižuterie, krajky a další suvenýry. První neděli v měsíci září se na kanálu pod mostem konají závody gondol – slavná Historická regata – která je zvyklostí již od 18. století. Gondoly jsou zdobeny mořskými bohy, koníky a sirénami.

Máte zájem o zájezdy do Benátek? Najdete je na stránkách cestovní kanceláře GEOPS www.italie.geops.cz/benatky-verona.  

Související destinace

Benátky a okolí

Benátky a okolí

Jedinečné severoitalské město Benátky snad ani není třeba blíže představovat. Starobylé elegantní město na laguně s kanály, výstavnými paláci, dómem San Marco i dalšími vznosnými chrámy, ale také malebnými zadumanými zákoutími v uličkách u menších kanálů. Ostrov Murano, na kterém stávaly a dodnes stojí světoznámé sklářské dílny, a také Burano s pestrobarevnými domky nad kanály a konečně opuštěný ostrov Torcello s prastarou bazilikou. V regionu Benátsko se nachází i další významná kulturní města, především Verona a Vincenza, zapsané na seznam UNESCO, Padova a také krásné venkovské vily benátské šlechty. Do kraje zasahuje i pohoří Dolomity.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu