autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Výtvarné akce a speciální výstavy Evropské slavnosti Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Květinové slavnosti Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům
Pro Vás, kteří milujete zahrádky, stále hledáte nové inspirace, zajímá Vás zahradní architektura a není Vám lhostejná budoucnost naší země a zeleň našich měst. Holandsko i jeho metropole jste již navštívili a máte málo času, ale chcete vidět dvě nej v této zemi, která se umí prát o své životní prostředí. Největším kulturním zážitkem je největší holandský národní park De Hoge Veluwe, jedna z nejznámějších galerií uprostřed přírody, krásný skanzen a největší světová zahradnická výstava Floriade 2022, která se koná jednou za 10 let.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 1x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 1x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, fakultativní služby, vstupné (80 euro;) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.400 Kč za 1lůžkový pokoj
890 Kč záloha na vstupenku na Floriade
140 Kč za komplexní pojištění
120 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
národní park De Hoge Veluwe – Kröller-Müller Museum a 1. Podzemní muzeum na světě - skanzen Netherlands Open Air Museum - největší světová zahradnická výstava Floriade EXPO 2022
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-652
11.8 - 14.8.2022
3
Praha a další níže
5 990,-
Po termínu

Program

1. den: odjezd z Prahy ve 22 hod. (Ústí nad Labem a po trase; svoz od 6 osob: Hradec Králové, Pardubice; Brno za 400 Kč, Plzeň za 200 Kč), transfer přes SRN do Nizozemska

2. den: nejkrásnější zážitkový národní park Holandska - NP De Hoge Veluwe, unikátní písečné duny, až 42 km cest, které můžete projet na zdarma zapůjčeném kole nebo projít pěšky, 3 nej tratě: okruhy „Sochy v krajině“ (10 km), „Vznik krajiny“ (16 km), „Cyklistická rallye“ (14 km), jedinečná flóra a fauna, další zajímavosti, které jsou součástí parku a dostupné i pěšky: Kröller-Müller Museum, jedna z nejvýznamnějších uměleckých galerií v Nizozemsku (2. největší sbírka obrazů Gogha, G. Seurat, P. Picasso, F. Leger nebo P. Mondrian), park se 160 sochami (Moor a Rodin), Museonder – první podzemní muzeum na světě (přírodovědecké muzeum), lovecký zámeček Sv. Huberta relax v jedinečné krajině,
návštěva nedalekého lidového skanzenu Netherlands Open Air Museum, zaměřeného na lidové stavby a řemesla nebo kouzlo městečka ARNHEM v oblasti Gelderland s unikátním trolejbusovým systémem, odjezd na ubytování

3. den: návštěva největší světové zahradnické výstavy Floriade EXPO 2022 ALMERE - největší světová zahradnická výstava, která se koná jen jedenkrát za 10let. Letošní téma Floriade 2022 je "Rostoucí město", kde se představí souhra vodního a ekologického systému spolu s lidskou činností, úžasná přehlídka květin a parkových úprav z celého světa. Světová přehlídka současných trendů v zahradnictví a zahradní architektuře má být inspirací pro budoucnost a po skončení výstavy bude celý areál, restaurace, vyhlídková lanovka i park složit k bydlení, kulturním účelům, koncertům i rekreaci občanům Amsterdamu. Celý areál je jakousi „knihovnou rostlin“a obdivovat můžete pavilony a zahradní formace po pěšinkách po kanálech i lanovkou.
Česká republika bude i v tomto ročníku zastoupena unikátní expozicí s názvem ORBIS FUTURI, (Svět budoucnosti). České expozice se i letos namísto profesních spolků ujal spolek Cestami proměn, ústředním bodem expozice mohutná socha Václava Fialy - tentokrát dílo nazvané UNIVERSUM. Je osazena do květnaté louky, která symbolizuje udržitelnost a pestrost krajiny a snahu efektivněji hospodařit s vodou v městském prostření. Prostor odkáže na filozofii a dílo Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského, od jehož narození letos uplynulo 430 let. Z jehož díla reflektuje myšlenku: Žádné nové pravidlo ani nařízení nemůže změnit svět, dokud jej člověk sám nepřijme ve svém srdci. Za tímto účelem expozice představí řadu citátů k zamyšlení. Jsou zavěšené ve větvích stromů – zelených dominant městského prostředí.
Odjezd do ČR pozdě večer

4. den: cesta přes SRN, návrat do ČR dopoledne

CK si vyhrazuje právo drobných záměn programů vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.
Podrobné informace najdete na https://www.cestamipromen.cz/floriade

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.
Svoz z Brna, Hradce Králové, Pardubic a Plzně, může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Ubytování

1x ubytování v hotelu 2-3*, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím.

Stravování

V ceně zájezdu je 1x snídaně formou bufetu na hotelu. 

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Park De Hoge Veluwe: dospělá osoba 9 €, dítě do12 let 4,50 €,
ostrov Texel: 9 €,
De orchideeen Hoeve: dospělá osoba: 12 €, dítě do12 let 8 €

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Netherlands Open Air Museum

Nizozemský lidový skanzen je romantiským muzeum pod širým nebem, které se nachází ve městečku Arnhem. Na ploše 44 ha se nachází starodávné domy, farmy a továrny z různých částí Nizozemska. Jedná se o národní muzeum zaměřené na kulturu spojenou s každodenním životem obyčejných lidí.

Národní park De Hoge Veluwe je nizozemský národní park v provincii Gelderland poblíž měst Ede, Wageningen, Arnhem a Apeldoorn. Má rozlohu přibližně 55 km² a skládá se z vřesovišť, písečných dun a lesů. Nachází se ve Veluwe, oblasti největší terminální morény v Nizozemsku.

Floriade EXPO 2022
Největší světová výstava zahradní architektury a zahradnictví na světě tradičně jen jedenkrát za 10let. Každých deset let ožívá světová výstava Floriade na jiném místě v Holandsku. Holanďané jsou báječní zahradníci, a tak se ani v rámci výstavy nenechají zahanbit. První ročník se světové zahradnické výstavy se konal roku 1960 v Rotterdamu. Následně se přesouvala do Amsterdamu, kde byla dvakrát, Zoetermeeru, Haarlemmermeeru a Venlo. V roce 2022 dostalo příležitost ostrovní město Almere, výstava se koná od dubna do října. Poslední ročníky zabraly plochu cca 65 hektarů. Následující ročník bude zaměřen na Rostoucí zelené město, kde představí souhru vodního a ekologického systému spolu s lidskou činností. Veškeré prostory, výstavní pavilony i parkové úpravy budou po skončení akce v říjnu 2022 sloužit k bydlení, kulturním akcí a jako odpočinkové parky pro občany Amsterdamu.
3. den ráno zájemci s průvodcem vlakem do ALMERE, celodenní návštěva FLORIADE EXPO 2022, jedinečná mezinárodní zahradnická výstava, největší svátek zahrádkářů, pěstitelů a milovníků přírody, konaná jednou za 10 let. (projekty zahradnických a ekologických vystavovatelů ve více jak 40 pavilonech. Užijete si vůni a barvy květin, rostlin, zeleniny a ovoce, zahradní architektury na téma „Rostoucí zelené město“ – podrobnosti níže.

Národní park De Hoge Veluwe - Almere

Vincent van Gogh, Hvědná noc nad Rhonou, 1888

Vincent van Gogh - proslulý malíř velice svérázného stylu, jehož obrazy se u současníků nedočkaly uznání a dnes jsou vysoce ceněné (např. Slunečnice, Autoportréty, Statek v Provenci, Malířova ložnice, Zvedací most u Arles).

zobrazit celý článek
Holandsko - Amsterdam - Rijksmuzeum, Pokušení svatého Antonína, H.Bosch, mezi 1550 až 1600

Amsterdam je mezinárodně uznávané město na poli umění. Umělci jako Rembrandt, van Gogh a Vermeer vytvořili nadčasová díla, která zdobí jak muzea amsterdamská, tak muzea po celém světě. Celkový počet muzeí a galerií je kolem 50, z nichž třicet vám představím blíže. Pro poznávání amsterdamských sbírek je dobré si vybrat eurovíkendy a poznávací zájezdy, které jsou v Amsterdamu alespoň dva dny.

zobrazit celý článek
Holandsko - Amsterdam - Rijksmuzeum, Rembrandt van Rijn, Židovská nevěsta

Malebné město na řece Amstel proslulé kanály, galeriemi s obrazy nejslavnějších mistrů a kosmopolitní atmosférou. Je jednou z nejnavštěvovanějších evropských metropolí. Turisté z celého světa sem přijíždějí na poznávací zájezdy a eurovíkendy, aby viděli díla Vincenta van Gogha, aby si prohlédli paláce na kanálech nebo aby ochutnali herynky a nizozemské sýry.

zobrazit celý článek

Každoročně se v holandském hlavním městě slaví Den královny, svátek s karnevalovou veselicí a muzikou.

zobrazit celý článek
Holandsko - Amsterdam - Rijksmuzeum, Pokušení svatého Antonína, H.Bosch, mezi 1550 až 1600

..aneb střípky z toho, co může takhle země nabídnout. Velkoměsta Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, ulice s typickými kupeckými domy a grachty, barevné květinové trhy, muzea a galerie s klenoty evropského malířství, chutné sýry a barvité sýrové trhy, větrné mlýny a překrásné zahrady a parky. Poznávací zájezdy do Holandska rozhodně stojí za to!

zobrazit celý článek

Holandské sýry jsou ve světě pojmem, i když musejí soupeřit se sýry francouzskými nebo švýcarskými. Ale když vezmeme v úvahu objem produkce, který se každoročně prodá a množství atrakcí a slavností spojených s holandskými sýry, nezbývá nám než před holandskými sýry smeknout. Nejznámější druhy jsou gouda, leerdammer, maasdammer a edam (eidam).

zobrazit celý článek

Pokud patříte k milovníkům přírody, určitě vás vezme za srdce divoká krása Severního moře na holandském pobřeží. Dlouhé pláže, mohutné písečné duny, zvláště směrem na sever také borové lesy, poldery. A podél severního pobřeží Holandska se táhne řada ostrovů v mělkém Waddenském moři.

zobrazit celý článek
Holandsko  - Keukenhof

Základní informace a zajímavosti o zemi Nizozemsko ("Holandsko") pro turisty, kteří mají zájem o poznávací zájezdy do Holandska a zemí Beneluxu.

zobrazit celý článek

Pokud vás láká neporušená příroda, jeďte na sever Holandska. Zdejší pobřeží je sice drsnější, ale také klidnější než zbytek země. Divoká krása pobřeží a ostrovů Severního moře vás uchvátí a vezme vám dech.

zobrazit celý článek

Jestliže střed Holandska patří v zemi k nejnavštěvovanějším oblastem, o jihu (Zeeland, Limburg, Severní Brabant) platí pravý opak – je nejklidnější.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Holandsko, Velikonoce v zemi tulipánů 2023

Holandsko Cena zahrnuje:
doprava autobusem, 2x hotel, 2x snídani, průvodce, pojištění CK
06.04 - 10.04 9 390,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu