Jižní Holandsko

Země v moři
Nejznámější jižní provincií je Zeeland, jež se výrazně odlišuje od ostatních částí země. Kdysi doslova „země v moři“ sestává z množství malých ostrůvků, přičemž velká část území je pod hladinou moře. Katastrofální záplavy v roce 1953 si vynutily realizaci Plánu Delta – přehrazení rozlehlé delty třemi pevnými a jednou průtokovou hrází, přičemž volné zůstalo pouze rameno Westerschelde, které je lodní cestou do belgických Antverp. Hrázemi došlo ke zkrácení pobřeží o stovky kilometrů, vznikly zde však výborné podmínky pro rekreaci a vodní sporty – 70 kilometrů pláží a 22 kilometrů dlouhé jezero Verse meer.
Waterland Neeltje Jans byl původně pracovní ostrov při budování průtokové hráze Oosterschelde. Zachoval se však a slouží jako tematická expozice boje Holandska s vodním živlem za posledních dva tisíce let. Najdete zde např. miniaturní staveniště, na němž si můžete vyzkoušet technologické postupy vodohospodářských prací.
Správním střediskem Zeelandu je Middelburg s tisíciletou historií. Ve středověku byl významným střediskem obchodu s anglickým suknem. Radnice z 15. století s bohatě zdobeným průčelím na náměstí Markt bývá označována za nejkrásnější pozdně gotickou stavbu v celém Holandsku. U Vilsingenu jsou pak vidět zbytky německého Atlantického valu, opevnění z druhé světové války. Ještě je třeba připomenout, že pro gurmány je oblast Zeelandu spjata s výbornými mušlemi a dalšími mořskými plody. Není bez zajímavosti, že s Flandry je Zeeland spojen 6,6 kilometrů dlouhým tunelem Westerschelde.

Limburg a Brabant
Provincie Limburg leží v podstatě mezi Německem a Belgií. Její historie byla silně ovlivněna děním ve Flandrech, zjevný byl i vliv Burgundska. Lidé tu nejsou tak uzavření jako na severu, mají rádi společnost, stejně jako dobré jídlo a pití. Krajina je zvlněná, na slunečných svazích se pěstuje i vinná réva. De Vaalserberg se svými 322,5 metry nad mořskou hladinou je nejvýše položeným místem v Holandsku. Zde se nachází rozhraní tří státních hranic – Nizozemska, Německa a Belgie. Správním střediskem je Maastricht, jedno z nejstarších holandských měst, o čemž se přesvědčíte takřka na každém kroku. Pyšní se totiž 1450 zákonem chráněnými památkami. Patří mezi ně především bazilika, katedrály a řada kostelů z 10. až 19. století s bohatými sbírkami církevních předmětů. Nezapomeňte také navštívit rozsáhlé bludiště podzemních chodeb (přes dvě stě kilometrů), v nichž byla za války uschována slavná Rembrandtova Noční hlídka. Odpočinek pak nabízejí desítky kavárniček, které v historickém centru kolem náměstí Vrijtho okupují téměř celý chodník.
Správním střediskem provincie Noord Brabant je s´Hertogenbosch, kdysi pevnostní městečko obtékané vodou, které si doposud zachovalo svůj starobylý ráz. Jeho nejslavnějším rodákem byl v patnáctém století Hieronymus Bosch, předchůdce novodobých surrealistů. Pozdně gotická katedrála sv. Jana patří k nejkrásnějším v Holandsku. Za viděnou stojí rovněž Muzeum bojů a hnutí odporu v městě Overloon, kde jsou shromážděné materiály o druhé světové válce. V budově bývalého koncentračního tábora uvidíte výstavu věnovanou obětem těchto táborů v Evropě a Asii v letech 1940 až 1945, v parku poblíž muzea je vystavena bojová technika.

převzato ze stránek holandsko.cz

Související destinace

Holandsko

Holandsko

Holandsko, to je pro turisty především země grachtů a polderů, tulipánů a větrných mlýnů. K hlavním atrakcím patří nepochybně hlavní město Amsterdam s řadou pěkných kupeckým domů, brusírnami diamantů, významnými muzei umění, barevným květinovým trhem, unikátním dvorem bekyní a jedinečnou atmosférou. Dále je tu řada dalších přístavů, malebných a starobylých i moderních jako velkoměsto Rotterdam, města spjatá s tvorbou slavných malířů a významná muzea umění, a také místa proslulá výrobou výborných sýrů (gouda, eidam, leerdamer) a se sýrovými trhy. A samozřejmě zahrady i celá pole tulipánů a dalších cibulovin, které se na jaře rozsvítí všemi barvami.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu