Nizozemsko - krajina větrných mlýnů, tulipánových polí a sýrů

Na své si přijdou i gurmáni umění
Holandsko je zemí, která láká turisty, nejen z České republiky, čím dál tím víc. Je to dáno hlavně tím, že tato země protikladů nabízí nepřeberné množství aktivit a turistických lákadel. Zavděčí se prostě všem - jak milovníkům krásné přírody, květin, tak i gurmánům díky trhům s výbornými sýry, ale také turistům dychtícím po kulturních památkách nebo milujících výtvarné umění. Mladí si nemohou nechat ujít cykloturistiku v krajině rovné jako dlaň plné krásných větrných mlýnů, polí tulipánů a krásného mořského pobřeží. Velikým lákadlem pro moderní světoběžníky je pak město Amsterdam. Domy bez záclon dávají nahlédnout do soukromí jejich obyvatel stejně jako opiová doupata v místních tavernách nabízející mezi mládeží oblíbenou, leč v ČR zakázanou, marihuanu. Ale i návštěvníkům netoužícím zrovna vyzkoušet zakázané ovoce toho Amsterdam coby výkladní skříň Holandska nabízí opravdu mnoho. Malé uličky s krámy, vodní kanály s hausboty, čluny, výletními loďkami a plachetnicemi přímo svádí ke svezení po vodě. Výhled je opravdu krásný, podobný tomu v Benátkách. Navíc nedat si v takovém hausbotu místní specialitu - palačinky na všechny způsoby včetně pro nás ne tolik typických slaných úprav, by byl rozhodně hřích. I pro ty, kdo do země tulipánů a sýrů zavítají jen krátce třeba na pracovní cestu, bude určitě zážitkem nocleh v jednom z mnoha místních stylových hotýlků a procházka večerním městem. Nejen gurmáni přes jídlo, ale i gurmáni přes umění, si v Holandsku rozhodně přijdou na své. Rozsáhlé sbírky umění od starých holandských mistrů jsou neustále vystavovány v nespočetných galeriích.

Nizozemsko pod drobnohledem
Oficiální název pro Holandsko je Nizozemské království (Koninkrijk der Nederlanden). Na rozloze 41 864 km2 zahrnuje kromě Nizozemska (Nederland) i Nizozemské Antily (Nederlandse Antillen) v karibské oblasti a ostrov Aruba. Úředním jazykem je nizozemština, ale jako v každé vyspělé západoevropské zemi se zde bez problémů domluvíte anglicky i německy, francouzsky a italsky, vyloučeny ovšem nejsou vzhledem ke složení obyvatel ani další jazyky. Holandsko s 16,3 miliony obyvatel je totiž dnes moderním multikulturním národem. Hlavní město Amsterdam má zhruba 736 000 obyvatel. Sídelním městem královny je Den Haag.

Král sídlí v Haagu
Narozdíl od nás si Holanďané více potrpí na tradice. Možná i proto mají jako státní zřízení stále konstituční monarchii s parlamentním systémem vlády. Sídelním městem krále je Den Haag.
Král Vilém Alexandr pochází z oranžsko-nassavské dynastie. Zakladatelem rodu byl Vilém I. Oranžský (1533-1584), který se jako místodržící stal po skončení revoluce proti španělské nadvládě roku 1581 hlavou nově vytvořeného nezávislého státu, tzv. Spojených nizozemských provincií. Ty územně odpovídaly zhruba dnešnímu Nizozemsku a byly prvním státem s republikánskou formou vlády v Evropě. V roce 1917 bylo zavedeno všeobecné volební právo pro muže, o pět let později i pro ženy; aktivní i pasivní volební právo mají občané od 18 let. Zákonodárným sborem je dvoukomorový parlament, senát se 75 a poslanecká sněmovna se 150 členy; všichni jsou voleni na 4 roky. Výkonná moc je v rukou panovníka a vlády v čele s jejím ministerským předsedou. Vláda je odpovědná parlamentu, zvanému Generální stavy. Skutečná moc panovníka je v podstatě minimální, funkce, které vykonává, jsou především ceremoniální.

Nizozemsko nebo-li Nederland
Proč Češi raději používají název Holandsko
Oficiálně schválený český překlad pro Nederland je Nizozemsko, přestože se dosud běžně setkáváme s nesprávným používáním názvu Holandsko či Nizozemí. Termín Holandsko (Holland) se totiž vztahuje pouze na historické území někdejšího hrabství Holland, které se stalo jádrem pozdějšího státu Nederland. Termín Nizozemí (Nederlanden) byl nejprve geografickým pojmem. V minulosti označoval nízko položená území („Neder-landen“) kolem široké delty řeky Rýna, Maasy a Šeldy severozápadně od Kolína nad Rýnem, pro rozlišení od výše položeného území jihovýchodně od tohoto města („Over-landen“). Od 15. století se používal i ve smyslu státně politickém a zahrnoval větší část současného Nizozemska, Belgie, Lucemburska a malou část severní Francie. Proto i pojem nizozemské umění je mnohem širší a nelze jej chápat jen ve vztahu k současnému Nizozemsku. Teprve později se začalo dělit na umění holandské a vlámské a po roce 1830, kdy vznikla Belgie, na novodobé nizozemské a belgické. Ani samotní Nizozemci nejsou v rozlišování termínů Holland a Nederland vždy důslední a především v turistickém ruchu upřednostňují název Holland. Je to dáno i tím, že pojmenování Nederland se používá teprve od první poloviny 19. století. Současné Nizozemsko se administrativně dělí na 12 provincií: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Limburg a Noord-Brabant.

převzato ze stránek holandsko.cz

Máte zájem o zájezdy do Holandska? Nabídku cestovní kanceláře GEOPS najdete na www.geops.cz/zajezdy/holandsko/.  

Související destinace

Holandsko

Holandsko

Holandsko, to je pro turisty především země grachtů a polderů, tulipánů a větrných mlýnů. K hlavním atrakcím patří nepochybně hlavní město Amsterdam s řadou pěkných kupeckým domů, brusírnami diamantů, významnými muzei umění, barevným květinovým trhem, unikátním dvorem bekyní a jedinečnou atmosférou. Dále je tu řada dalších přístavů, malebných a starobylých i moderních jako velkoměsto Rotterdam, města spjatá s tvorbou slavných malířů a významná muzea umění, a také místa proslulá výrobou výborných sýrů (gouda, eidam, leerdamer) a se sýrovými trhy. A samozřejmě zahrady i celá pole tulipánů a dalších cibulovin, které se na jaře rozsvítí všemi barvami.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu