autokarem hotel Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Karnevaly a čarodějnice Historické slavnosti a průvody Divadelní a hudební představení Folklórní slavnosti Zájezdy na hudební představení a festivaly Květinové slavnosti Eurovíkendy s průvodcem a programem Poznávací zájezdy pro seniory Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům
Fantastický prodloužený víkend v čase karnevalu květů a světel na Azurovém pobřeží! V době, kdy se u nás vládne pošmourno a jaro se ještě neprobudilo, se dostanete do míst, kde hezky září slunce a kvetou žluté mimózy. Poznáte jedinečné zahrady Azurového pobřeží a zažijte karneval v Nice se slavností mimóz, která vrcholí květinovou bitvou. Dále okusíte veselý festival citrusů v Mentonu, průvod alegorických vozů s obřími sochami z pomerančů, mandarinek a citrónů, všechno v jasně žluté a oranžové.V Mentonu je také speciální botanická zahrada s místní subtropickou květenou a festival orchidejí. Zážitkový poznávací zájezd za sluncem a teplem a subtropickou vegetací s účastí na barevných slavnostech pro milovníky umění i francouzské gastronomie.
Poznejte naše Francouzské puzzle. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu, fakult. jízdy MHD, snídaně, vstupné (70 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.900 Kč za 1lůžkový pokoj
400 Kč za 2x snídani
650 Kč za 1x večeři
175 Kč za komplexní pojištění
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Azurové pobřeží s modrým mořem a kvetoucími mimózami - poloostrov Cap Ferrat - vila Ephrussi-Rotschild s krásnými zahradami - vila Kerylos se zahradou - muzea umění v Nice - Musée Chagall - karnevalový průvod v Nice s alegorickými vozy ozdobenými květy - večerní karneval světel - Menton, zahrada s výtvory ze stovek citrónů, pomerančů a mandarinek - korzo Zlaté plody - citrusové sochy na vozech
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
011-020
25.2 - 1.3.2021
4
Praha a další níže
6 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: odjezd z Prahy v 18 h, trasa na Plzeň, svozy od 6 osoby  Hradec Králové, Pardubice za 300 Kč , svoz z Brna za 400 Kč, noční přejezd do Francie

2.den: ráno poloostrov Cap Ferrat, exotické prostředí Villy Rothschild: novorenesanční zámek vystavěný pro baronku z rodiny Rothschildů a různé tematické zahrady (provensálská, toskánská, tropická, aj.), zámek je plný skvostů od nábytku po porcelán, vyhlídky na skalnaté pobřeží moře, Villa Kerylos se zahradou pro rodinu Ephrussi ve starořeckém stylu s jedinečnými uměleckými sbírkami, nebo individuální procházka a atmosféra jachtařského přístavu a kavárny (ubytování na okraji Nice), přejezd do města, mondénní i starobylé NICE, katedrála, staré město, malebnými klikatými uličkami plnými malých obchůdků, restaurací a kaváren nebo pobřežní Promenáda Angličanů s plážemi a výhledy na moře a plážovými bary, park Jardin Albert 1er s palmami, návrat k hotelu veřejnou dopravou, fakultativně večeře v restauraci

3.den: NICE, ráno impozantní muzeum Marca Chagalla, jedinečná sbírka maleb a kreseb „Píseň písní“, var. Matissovo muzeum, hradní vrch s vodopádem, výhled na starý přístav s jachtami a plachetnicemi a karneval v Nice, odpoledne vrchol karnevalové podívané - květinový průvod s tanečníky a alegorickými vozy s bohatou květinovou výzdobou, ráj květů mimóz, orchidejí a subtropické vegetace, slavnost bývá nazývána "květinovou válkou", letošní téma je Král zvířat, relax na Anglické promenádě či prohlídka města a indiv. večeře, večerní slavnost a karneval světel - Carnavalesque Illuminé (od 21h), návrat místní dopravou do hotelu

4.den: MENTON, slavné přímořské letovisko na Francouzské riviéře s vesele barevnými fasádami v odstínech žluté a oranžové připomínající italskou minulost, a rozezvučí se festival citrusů; prohlídka botanické zahrady Jardin botanique exotique du Val Rahmeh s citrusovými stromy a místními subtropickými květinami a bylinami, centrální náměstí Place aux Herbes, pěší zóna s kavárnami a restauracemi, tržnice s možností ochutnávky a nákupu čerstvých citrusů, obchůdky s produkty z citrusů jako likérů, marmelád nebo kandované citrusové kůry třeba i v čokoládě, a bazilika Saint-a bazilika Saint-Michel s barokním průčelím, výstava orchidejí v Evropském paláci, individuální návštěva významných muzeí (Galerie moderního umění), možnost oběda s čerstvými rybami nebo jen pohodové posezení se sklenkou vína, volno až do zlatého hřebu dnešního programu - karnevalového pochodu Zlatých plodů městem (od 14.30): alegorické vozy ozdobené tunami citrusových plodů, kavárna nebo návštěva muzea Jeana Cocteaua v pevnosti ze 17.stol., starý přístav s rybářskými loďkami, Staré město se zlatavými domy a vilami z éry belle epoque, výhledy na vrcholy Přímořských Alp (Les Alpes Maritime) v pozadí, zahrada plná soch z citrusů a expozice z květů (park Bioves), odjezd do ČR pozdě večer

5.den: návrat do ČR odpoledne


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám na slavnostech. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Doprava

klimatizovaným autobusem vybaveným přehrávačem DVD, o přestávkách prodej nápojů.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.
Svoz z Brna, Hradce Králové, Pardubic může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Ubytování

2x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) v Nice
Možnost třílůžkových pokojů - individ. v CK .

Stravování

není v ceně zájezdu, snídaně formou studeného bufetu za příplatek předem (croissanty, pečivo, máslo, marmeláda, med, čoko pasta, šunka, sýr, cereálie, káva, čaj, džus, šunka, sýr), podávají se vždy v hotelu. Velmi doporučujeme mít zajištěné snídaně (v hotelích je velmi přísně pod pokutou zakázáno užívání jakýchkoli varných konvic a vařičů.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

vstupné na karneval v Nice: odpolední korzo 12 €, večerní slavnost 12 € (obojí je cena za místo k stání uvnitř areálu průvodu)
NICE: Chagallovo muzeum 8 €, Matissovo muzeum 5 €, Picassovo muzeum 6 €, autobusová jízdenka 1,5 €, turistický vláček 10 €, Le Grand Tour (jízda vyhlídkovým patrovým autobusem) 21 €
vila Ephrussi-Rotschild a zahrady: 13 €, vila Kerylos 11 €
MENTON: botanická zahrada 6,50 €, muzeum Cocteaua 8 €, zahrada Bioves plná soch z citrusů 10 € (denní vstup)
základní vstup na průvod Zlaté plody: 10 €

Kapesné

Doporučujeme na vstupy 75-90 €.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Víte, že?...
...že Festival citrusů v Mentonu (Fête du Citron) je jedinečná událost, kterou navštíví až 230.000 návštěvníků každý rok?
...že festival vyžaduje cca 145 tun citrusových plodů?
...že v Nice na Promenade des Anglais dojde ke květinové bitvě jako součástí karnevalu v Nice?
...že karneval v Nice trvá 15 dnů a že se do Nice sjede na 1000 hudebníků a tanečníků z celého světa?
...že se v Nice narodila Angelika de Peyrac, tedy herečka Michele Mercier - jako dcera váženého majitele největší lékárny na riviéře?
...že z Nice pochází slavný francouzský salát ”la salade Niḉoise” ( čti nisuáz neboli niský ), což je salát s tuňákem, vejcem, zelenými fazolkami, olivami a francouzským dressingem s olivovým olejem a dijonskou hořčicí a zapíjí se samozřejmě místním lehkým růžovým vínem


Karneval v Nice a v Mentonu
Květinová show v Nice (Les Batailles de Fleurs) s květinovou bitvou a průvodem bohatě zdobených pestrobarevných květinových alegorických vozů (a obzvláště žlutými mimózami) doplněná o taneční a hudební vystoupení upoutá nejen svou barevností a hudbou, ale i nádhernou vůní a třeba budete mít štěstí a odnesete si nějaký kousek jara.
Karneval světel (Carnavalesque Illuminé), to je večerní karneval v Nice, průvod v kostýmech se světelnými efekty, exotičtí tanečníci a hudební skupiny, jak na Promenádě Angličanů, tak i na náměstí Place Macena.

Citrusové korzo Zlatých plodů (Corsi des Fruits d´Or) v Mentonu je barevný průvod alegorických vozů s různými sochami a bláznivými kreacemi z citronů a pomerančů v doprovodu karnevalové hudby a zářivě barevných tanečníků ve stylu Rio de Janeiro.
Zahrady se sochami z citrusů v Mentonu - během dne si lze prohlédnout všechny výtvory z citrusů vystavené v zahradách Bioves s hudebním doprovodem.(Platí se vstupné.)

Co vše zažijete v době KARNEVALU?
Květinová bitva v Nice (Bataile des fleurs) je odpolední průvod alegorických vozů nazdobených pestrobarevnými květy včetně zářivě žlutých mimóz a exotických orchidejů, průvod připomíná honosnější a barevnější květinové korzo v Holandsku. Tanečníci otrhávají čerstvé květy a házejí je přihlížejícím turistům, takže květy nepřijdou nazmar a potěší tak spoustu návštěvníků, kteří si je odnášejí sebou. 
Večerní karnevalový průvod v Nice ještě ozvláštňují obrovské nafukovací figuríny a velké množství hudebníků a pestrobarevných tanečníků, tak trochu jako v Rio de Janeiru. Každý rok je vyhlášené nové téma, pro tento rok je to "Král módy" a francouzská móda je pojem nejen od doby Coco Chanel. ..

Citrusový průvod v Mentonu. Menton má svůj karnevalový průvod, většinou v neděli odpoledne. Zde vzhledem k tradici pěstování citrusů, jsou alegorické vozy nazdobené citrusy - hlavně mandarinkami a citrony připevněnými na obrovské konstrukci na alegorických vozech a Zahrady světel noční kaneval statických soch v zahradách Biovés. 

Cap Ferrat - vila Ephrussi-Rotschild - Nice - Menton

Francie - Provence - na ochutnávce zdejších vynikajících vín

Vína z Provence sice nejsou známá tolik jako příroda a památky téhle krásné oblasti, rozhodně však stojí za to se s nimi seznámit, nejlépe na poznávacích zájezdech do Provence. Najdeme tu např. známé apelace Bandol, Côtes de Provence či Cassis a různé vzácné odrůdy. Růžová vína z Provence jsou sama o sobě pojem.

zobrazit celý článek
Francie - Provence - Camargue, proslavení bílí koně

Camargue - kraj v deltě Rhôny utvářený říčními rameny a lagunami s mořskou vodou. Žije tu mnoho vzácných živočišných druhů, zejména mořských ptáků vč. plameňáků a také pověstní bílí koně. Na poznávacích zájezdech do Provence vzbuzuje údiv, jak se zdejší krajina liší od jiných míst tohoto kraje.

zobrazit celý článek
Francie - Provence -  Les Baux, Fenêtre Renaissance, 1571

Specialitou Provence jsou mimo jiné též villages perchés – vesnice ve vnitrozemí umístěné na skalnatých vrcholech jako orlí hnízda, často vystavěné stupňovitě do několika pater, někdy do spirály. Některé malebné můžete vidět na poznávacích zájezdech do Francie od CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Francie - Národní park Mercantour

Národní park (685 km2) leží na severovýchodě Provence a tvoří jej protáhlý hřeben centrální části Přímořských Alp (Alpes Maritimes) při hranici s Itálií. Většina území leží nad hranicí 1.800 metrů nad mořem. Reliéf je výrazně členitý, se soutěskami a hlubokými údolími řek. Nachází se zde více než 200 menších ledovcových jezer, největší je Lac d´Allos (54 ha). Podloží tvoří většinou žuly. Na italské straně navazuje přírodní park Cima d´Argentera ve stejnojmenném horském masivu.

zobrazit celý článek
Francie - NP Port-Cross - typické v porostu garrigue jsou rody Cistus and Senecio

Tento nejmenší francouzský národní park (35 km2) byl prvním mořským národním parkem Evropy. Leží na Hyérském souostroví (Iles d´Hyères) asi 15 km od pobřeží Riviéry mezi Toulonem a St.Tropez. Kromě ostrovů Port-Cros a Porquerolles a skalnatých ostrůvků Bagaud, Gabinière a Rascass patří k národnímu parku i moře do vzdálenosti asi 600 m od pobřeží. Okolní moře dosahuje hloubky až 90 metrů. Jižní okraj ostrova Port-Cros tvoří srázné skalnaté útesy. Tento národní park můžete poznat na poznávacích zájezdech CK GEOPS do oblasti Provence a Azurového pobřeží.

zobrazit celý článek
Francie - Provence -  Aix au Provence, kulinářské speciality

Gastronomie Provence je založena na olivovém oleji, zelených bylinkách (provensálském koření), citronech, rajčatech a česneku. Těchto 5 základních surovin najdete v každém provensálském jídle. V Provence se jinak hodně jedí ryby a plody moře, ale i maso v lehčích úpravách a čerstvé sýry často kozí a spousta salátů. Na poznávacích zájezdech do Provence se jistě najde příležitost seznámit se s touhle chutnou a zdravou kucbyní.

zobrazit celý článek
Francie - Menton, Corsi des Fruits d´Or, královna všech mušlí

Karneval na Azurovém pobřeží je pojatý jako slavnost citrusů. Vrcholem je průvod alegorických vozů se sochami z citrónů, pomerančů a a mandarinek a poté ohňostroj. Celá slavnost má pestrý program s hudebními a tanečními vystoupeními a spoustou doprovodných akcí.

zobrazit celý článek
Francie - Nice - Promenade du Paillon, 2010-3, M.Pena, vodní zrcadlo

Azurové pobřeží (též Francouzská riviéra) se stalo synonymem nejoblíbenější pobřežní oblasti jižní Francie. Říká se tak pobřežní oblasti od hranic s Itálií a letoviska Menton až po Marseille. Historicky je tato oblast řazena do Provence.

zobrazit celý článek
Francie - vila Ephrussi, hudební fontány - voda a tóny Mozarta, Verdiho či Čajkovského

Vila na Azurovém pobřeží, na ostrohu Cap Ferrat. Zajímavé jsou především rozsáhlé zahrady s několika tematickými částmi - francouzská, japonská, florentská, zahrada kamenů, provensálská. Přístupné jsou i interiéry s přepychovým zařízením ve stylu rokoka a se sbírkami původní majitelky, baronky Béatrice Ephrussi Rotschildové.

zobrazit celý článek

Francouzi jsou díky zemědělské tradici hluboce vnímaví k měnícím se ročním obdobím. V mírném podnebí se po většinu roku mohou konat akce pod širým nebem. Dějiny a tradice jsou uctívány prostřednictvím fêtes, jako je třeba dobytí Bastily (14.července). Milovníci kultury zde mohou zhlédnout tisíce uměleckých festivalů od obrovského Avignonského divadelního festivalu po malé místní akce. Velké národní závody, například cyklistická Tour de France, představují hlavní atrakci kalendária. V průběhu roku se pořádají oslavy na počest všech druhů pokrmů a vín.

zobrazit celý článek
Francie - Provence -  Aix au Provence, kulinářské speciality

Gastronomie Provence je založena na olivovém oleji, zelených bylinkách (provensálském koření), citronech, rajčatech a česneku. Těchto 5 základních surovin najdete v každém provensálském jídle. V Provence se jinak hodně jedí ryby a plody moře, ale i maso v lehčích úpravách a čerstvé sýry často kozí a spousta salátů. Na poznávacích zájezdech do Provence se jistě najde příležitost seznámit se s touhle chutnou a zdravou kucbyní.

zobrazit celý článek
Francie - Provence - Arles, kostel sv.Trofima, křížová románsko-gotická chodba

Přehled všech lokalit na území Francie (vč. Korsiky a zámořských departementů) zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek
Francie - Menton, Corsi des Fruits d´Or, královna všech mušlí

Karneval na Azurovém pobřeží je pojatý jako slavnost citrusů. Vrcholem je průvod alegorických vozů se sochami z citrónů, pomerančů a a mandarinek a poté ohňostroj. Celá slavnost má pestrý program s hudebními a tanečními vystoupeními a spoustou doprovodných akcí.

zobrazit celý článek
Francie - Nice - Promenade du Paillon, 2010-3, M.Pena, vodní zrcadlo

Azurové pobřeží (též Francouzská riviéra) se stalo synonymem nejoblíbenější pobřežní oblasti jižní Francie. Říká se tak pobřežní oblasti od hranic s Itálií a letoviska Menton až po Marseille. Historicky je tato oblast řazena do Provence.

zobrazit celý článek
Francie - vila Ephrussi, hudební fontány - voda a tóny Mozarta, Verdiho či Čajkovského

Vila na Azurovém pobřeží, na ostrohu Cap Ferrat. Zajímavé jsou především rozsáhlé zahrady s několika tematickými částmi - francouzská, japonská, florentská, zahrada kamenů, provensálská. Přístupné jsou i interiéry s přepychovým zařízením ve stylu rokoka a se sbírkami původní majitelky, baronky Béatrice Ephrussi Rotschildové.

zobrazit celý článek
Itálie - Benátky - i zdejší karneval hýří tvary a barvami

Pestré a veselé slavnosti s více než tisíciletou tradicí se konají v únoru a březnu (popř. i v jiných termínech) po celém světě. Na zájezdech CK GEOPS na karnevaly se i vy můžete účastnit karnevalového veselí - v Benátkách, na Azurovém pobřeží i pobřeží Toskánska,  zažít maďarský karneval Busójárás, který je již oslavou přicházejícího jara.

zobrazit celý článek
Francie - vila Ephrussi, hudební fontány - voda a tóny Mozarta, Verdiho či Čajkovského

Také už v únoru vyhlížíte, kdy už začne jaro a bude už konečně teplo a začnou kvést pestrobarevné květiny ? A víte, že není nutné opouštět Evropy a stačí si jen odskočit na jih Francie na Francouzskou riviéru, kde i v únoru je příjemně teplo a všechno je barevné a svěží a přes poledne se dá sedět venku a vyhřívat se na sluníčku a kochat se výhledy na moře a barevné květiny a citrusy obzvláště v Mentonu a Nice. A ještě lépe se skleničkou francouzského vína a třeba čerstvou rybou nebo jiným pokrmem se středomořským šarmem. A přitom se i potěšit krásnými uměleckými památkami. Že to zní lákavě ?

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu