Národní park Mercantour

Národní park (685 km2) leží na severovýchodě Provence a tvoří jej protáhlý hřeben centrální části Přímořských Alp (Alpes Maritimes) při hranici s Itálií. Většina území leží nad hranicí 1.800 metrů nad mořem. Reliéf je výrazně členitý, se soutěskami a hlubokými údolími řek. Nachází se zde více než 200 menších ledovcových jezer, největší je Lac d´Allos (54 ha). Podloží tvoří většinou žuly. Na italské straně navazuje přírodní park Cima d´Argentera ve stejnojmenném horském masivu. Podhorské lesy tvoří vždyzelené duby (cer a dub kermesový), borovice halepské a kaštanovníky, výše jsou krásné modřínové lesy s příměsí jedle a smrku až do 2.400 m. Nad nimi roste již jen borovice limba a kosodřevina. Bohatství zástupců rostlinné říše dokládá 2.000 zjištěných druhů, z toho několik desítek endemitů, které můžete vidět jen zde. Kvetou zde upolíny, protěže, hořce, lilie, horské pelyňky a dokonce i 63 různých druhů orchidejí. Z fauny jsou k vidění, kamzíci, muflon, kozorožec alpský, v poslední době ojediněle i vlk. Z ptáků brázdí oblohu orlosup bradatý, orel skalní a vyskytují se i různé druhy kurů (orebice, bělokur horský). Mezi skvosty národního parku patří Údolí zázraků (Vallée des Merveiles), kde se v nádherné přírodě nachází přes 30.000 skalních rytin z doby bronzové (1.800 až 1.500 př.n.l.). Zobrazují lidské postavy, zvířata, zbraně a symbolické obrazce, jejichž smysl odborníci stále ještě zkoumají. Seznámí Vás s nimi i jednotlivá zastavení naučné stezky.

Související zájezdy

Související destinace

Azurové pobřeží

Azurové pobřeží

Azurové pobřeží, u nás známé také jako Francouzská riviéra, patří k nejvyhlášenějším rekreačním oblastem vůbec. Od 19. století tu vznikají letoviska s luxusními hotely a honosnými vilami. Ale už dávno předtím tuto oblast objevili staří Řekové a po nich Římané a založili tady řadu vzkvétajících měst, z nichž některá existují dodnes (Nice, Antibes, Fréjus).. I v současnosti se na pobřeží navíc zachovaly pokojné rybářské vesnice, které si oblíbili mnozí malíři, a nahoře na útesech se tyčí malebné "vesnice na bidýlku".

Přímořské Alpy

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu