Azurové pobřeží a oblast Alpes Maritimes

NICE

Mondénní město Nice je hlavní město départementu Alpes Maritimes, sídlo biskupství a univerzity. Nice je bezpochyby metropolí celé pobřežní oblasti, jejím hospodářským a kulturním centrem.
Město má historii odr. 400 př. n.l., kdy založili fókajští Řekové z Massalie osadu Nikaia. Kolem roku 150 př.n.l. přišli Římané a usídlili se v Cemenelum (Cimiez).V roce 1388 se město připojilo k Savojsku, nazývalo se Nizza. V lidovém hlasování v roce 1860 připadlo Francii pod názvem NICE.
Nice je položeno v Andělském zálivu pod Přímořskými Alpami až k údolí řeky Var. Koryto Paillonu odděluje uličky Starého města od širokých ulic Nového města. Podél pobřeží probíhá Promenade des Anglais (Anglická promenáda) v 19. století oblíbená Angličany.
Staré město se soustředí kolem vršku Le Chateau až po boulevard Jean-Jaures. Mezi domy ze 17. a 18. století vyniká několik hezkých barokních kostelů v čele Svatojakubský kostel a katedrála ze 17. století. Cours Saleya, place Pierre-Gautier, place Charles-Félix… a starý přístav obklopený červenými až okrovými budovami z 18. století, jimž vévédí neoklasicistní Notre Dame du Port.
Náměstí place Masséna – vystavěné roku 1835 přes řeku Paillon je centrem nového Nice a skrze fontány a palmy z něho lze pozorovat kopce nad městem.
Cimiez – severní předměstská část s přepychovými vilami; v minulosti hlavní středisko římské provincie Alpes Maritimae (zbytky římských lázní, malý amfiteátr).

Zajímavé tipy:
Trhy starého města: Květinový a ovocný trh na Cours Saleya (denně odpoledne); Legendární rybí trh (největší na Riviéře)- Po-So dopoledne je na Place St-Francois a Place Rossetti.
Musée Chagall - Chagallovo muzeum Pro největší sbírku Marca Chagalla byla roku 1982 v Cimiez zřízena vlastní budova. Jádro tvoří "Poselství bible" - Píseň písní. 17 obrazů, rytiny, skici, sochy a velká mozaika. Musée Matisse - Matissovo muzeum Ve vile v italském slohu ze 17. století v Cimiez lze shlédnout přehled díla Henriho Matisse (1869 - 1954), pohřbeného v Nice.

CANNES
Druhé největší město Francouzské riviéry bylo do r.1834 rybářským přístavem se 4 000 obyv. Rozkvět Cannes se zasloužil anglický lord Brougham. Když v Nice vypukla cholera (1834), usadil se v Cannes, vystavěl si zde vilu a až do konce života tam jezdil na dovolenou. Jeho příkladu samozřejmě následovala ostatní britská šlechta a Cannes se postupně vyvinulo v lázeňské středisko pro zimní sezónu a po 2. světové válce i plážovým letoviskem.
Staré město – Le Suquet se jmenuje podle vršku, na kterém se rozprostírá. Poskytuje skvělý výhled na 12 km dlouhou pláž a v jeho nejvyšším bodě se nacházejí zbytky opevněného převorství z 11. století a Chapelle Ste-Anne z 10. století. Rue d’Antibes, rue Meynardier, Promenade de la Croisette – hlavní třídy. Na začátku Promenade de la Croisette stojí na uměle nasypaném výběžku ohraničujícím přístav mohutný nový festivalový palác, kde se koná i slavný filmový festival.

Zajímavé tipy:
Museé de la Castre - Muzeum kastelu
V dosud dochovaných zbytcích hradu Lérinských opatů je úctihodná národopisná sbírka s exponáty z pěti kontinentů.

GRASSE
Grasse, umístěné na ostrohu s výhledem na Azurové pobřeží, má středověké jádro a kdysi bývalo samostatnou republikou. Je známé jako nejvýznamnější středisko parfumérství. Původně se ve městě vyráběly především rukavičky. Kolem roku 1600 se rukavice začaly parfémovat Měšťané v Grasse proto začali vyrábět i vońavky a tím nakonec své město proslavili nejvíc. Dodnes toto půvabné město obklopují pole s voňavými květy, ačkoliv se značná část surovin dováží. Okolí Grasse je jedinečné tím, že se zde jako na jediném místě na francouzské půdě na plantážích pěstuje jasmín.
Staré město (Vieux Grasse) si zachovalo podobu z 18. století a historické budovy. Obzvláště pěkné je Place aux Aires s podloubími a kašnou. Jednou z nejstarších staveb je věž z červeného tufu z 12. století, součást radnice (bývalý biskupský palác). Z Place de Cours se otvírá nádherný rozhled.

Zajímavé tipy:
Muzeum umění a dějin Provence (Museé d'Art et d'Histoire de Provence) – např. ukázky historické výbavy a původní kuchyně z 18. století. Mezinárodní muzeum parfémů - Museé International de la Parfumerie. Sbírka nádobek na parfémy pocházející od dob starověkého Řecka přes 17. a 18. století až po současnost.

ANTIBES
Antibes má již antický původ – bylo založeno pod jménem Antipolis ve 4. století řeckými osadníky z Marseille na poloostrově, zvaném dnes Cap d‘ Antibes. Od roku 1386 ve vlastnictví Grimaldiů, kteří si tu nechali vybudovat hrad, v 16. století připadlo Francii a sloužilo jako pohraniční pevnost. Vynikající stavitel opevnění Vauban tu zřídil koncem 17. století mohutné hradby, z nichž se dochovala pevnost Fort Cartré na severu starého města a opevnění nad pobřežními skalisky.

Zajímavé tipy:
Château Grimaldi –Picassovo muzeum - původní hrad, přebudovaný v 16. století na zámek. Obsáhlá sbírka děl Pabla Picassa.
Trh v Antibes (červen až srpen - denně) - ranní krytý trh v Cours Masséna, jeden z nejzajímavějších trhů na Azurovém pobřeží, množství řezaných květin a různé provensálské lahůdky.

MENTON
Menton je nejteplejší letovisko na Azurovém pobřeží. Nachází se u hranic s Itálií pod Přímořskými Alpami a obklopené citrusovými plantážemi. Od 14. století bylo pod nadvládou Grimaldiů a monackého knížectví, roku 1860 odstoupilo Monako Menton Francii. Oblázkový břeh mentonské zátoky Baie du Soleil (Slunečná zátoka) lemuje promenade du Soleil, která se táhne od nábřeží Quai Napoleón III. kolem kasina směrem k Roquebrune. Kolem města se prostírají hájky citrusových stromů.
Staré město si uchovalo původní ráz. Kostel sv. Michala je asi největším a nejkrásnějším barokním kostelem Azurového pobřeží. Nachází se na příjemném náměstí italského rázu Parvis St-Michel. Shora je pěkný výhled na zátoku. Dále je tu kaple Pénitents Noir z narůžovělého a bílého marmoru s pastelovými zvonicemi. Na samotném vršku starého města, kde dříve stával hrad, se prostírá městský hřbitov, který stojí za to navštívit už díky panoramatickému výhledu. Kolem se nachází početné zahrady, náležející k elegantním vilám.
Některé z nich:
Zahrada Les Colombieres – snad všechny typy středomořských zahrad, fontány, sochy a freskami zdobený bazén.
Val Rahmeh
Maria Serena
Serre de la Madone
Fontana Rosa
La Citronneraie
Le Clos du Peyronnet
L’esquinade

Zajímavé tipy:
Fête du Citron - Svátek citronů: Během únorových a březnových slavností se zahrada Jardins Bioves stává hlavním shromaždištěm citrusových skulptur. Svátek vrcholí průvodem Zlatých plodů.

Související zájezdy

Související destinace

Azurové pobřeží

Azurové pobřeží

Azurové pobřeží, u nás známé také jako Francouzská riviéra, patří k nejvyhlášenějším rekreačním oblastem vůbec. Od 19. století tu vznikají letoviska s luxusními hotely a honosnými vilami. Ale už dávno předtím tuto oblast objevili staří Řekové a po nich Římané a založili tady řadu vzkvétajících měst, z nichž některá existují dodnes (Nice, Antibes, Fréjus).. I v současnosti se na pobřeží navíc zachovaly pokojné rybářské vesnice, které si oblíbili mnozí malíři, a nahoře na útesech se tyčí malebné "vesnice na bidýlku".

Přímořské Alpy

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu