kombinovaná kombinovaná hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory Slavnosti vína a gastronomie Kuchyně a gastronomie světa Specializované zájezdy za vínem a gastronomií Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Objevte půvaby a kouzla jihozápadní Francie, krajů Poitou a Akvitánie. Samozřejmostí jsou vyhlášená vína z Bordeaux a Saint-Émilionu a také koňak, koupání na pobřeží v Atlantiku i na ostrovech a chutná gastronomie Bordeaux včetně čerstvých ústřic. Na programu jsou ale také krásná starobylá města, římské a středověké památky, některé na seznamu světového dědictví UNESCO, výstup na největší písečnou dunu v Evropě, putování okouzlující krajinou vinic. Různé zážitky nabízí samotné Bordeaux, historické i moderní velkoměsto. A pro vaše pohodlí letecká doprava.
Poznejte naše Francouzské puzzle.

Existuje také varianta tohoto zájezdu: A21a nebo A21b- viz též podobné zájezdy
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
letenku Praha–Bordeaux v ekonomické třídě vč. letištních poplatků, příruční zavazadlo, transfer z letiště, vlak do La Rochelle, 7x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 7x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytové taxy, 2.zavazadlo do 20kg, fakult. služby, ochutnávky, městskou dopravu, vstupné (do 105 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
6.990 Kč za 1lůžkový pokoj
1.200 Kč za 2. zavazadlo do 20 kg
700 Kč za 1x večeři
790 Kč za výlet na Saint-Émilion (od 15 os.)
495 Kč za komplexní pojištění K5S
270 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
přístav La Rochelle a fakult. plavba na ostrovy kolem pevnosti Boyard - katedrála v Angouleme - Cognac, návštěva výrobny koňaku - Bordeaux - duna Pyla - oblíbené letovisko Arcachon - ochutnávky vín v Saint-Emilionu, zámku s výrobou dezertních vín Sauterne a ve vinařské oblasti Médoc
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-032
28.6 - 6.7.2024
8
a další níže
30 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy odpoledne do Francie, Akvitánie, Město BORDEAUX, transfer k hotelu v centru, podvečerní město BORDEAUX, procházka městem a posezení v hospůdce

2. den: ráno cesta vlakem do LA ROCHELLE, pevnost hugenotů, vzpomínka na Tři mušketýry a kardinála Richelieu, hradby, opevněný přístav s majákem a věží sv. Mikuláše, světoznámé akvárium, stylové hospůdky i restaurace s výhledem na moře, starý přístav a paláce ze 17. stol., živá tržnice plná čerstvých místních produktů od ryb a plodů moře až po sýry, uzeniny, ovoce a zeleninu, námořní muzeum Musée maritime přímo na lodích, možnost koupání na příjemné blízké městské pláži, půjčení kol nebo fakult. cesta lodí na ostrov Aix kolem pevnosti Boyard, na ostrově Aix jsou bílé domky se slézovými růžemi, románský kostelík, pro zájemce možnost návštěvy Musea Napoleona nebo Musea dekorací a šperků z mušlí a lastur, procházky a koupání v moři, ubytování

3. den: přejezd po dlouhém (3 km) lanovém mostě na ostrov Île-de-Ré, ostrov rybářů s bělavými domky se zelenými dveřmi a okenicemi, všude kolem kvetou barevné slézy, romantický přístav SAINT MARTIN, plný plachetnic, tržnice s místními produkty, možnost oběda s vyhlídkou na přístav, středověký chrám s vyhlídkovou věží, Vaubanova pevnost (UNESCO), maják a možnost koupání na plážích Atlantiku, zpět na pevninu a cesta do SAINTES (UNESCO), starověké památky, amfiteátr a Germanikův oblouk (19. st. př. n. l.) nad řekou Charente, obrovská gotická katedrála, klášter Abbaye aux Dames s románským kostelem, opatství, kde se vzdělávaly dcery z bohatých rodin včetně Madame de Montespan, jedné z favoritek Ludvíka XIV., prohlídka, ubytování, fakultativně večerní ochutnávka vína a gastronomických specialit kraje

4. den: výlet za kulturou i koňakem: ANGOULÊME, starobylé město nad řekou Charente, vystavěné vysoko na vápencovém ostrohu, skvostně zdobená románská katedrála St-Pierre, radnice - původně královský hrad, socha navarrské královny Markéty, sestry krále Františka I., která se tu narodila, cesta po hradbách, v jejíchž serpentinách se jezdí závody, krásné výhledy, COGNAC, metropole světoznámého koňaku, prohlídka výrobny a muzea, ochutnávka koňaku zn. Martell, včetně prohlídky prostor, kde koňak zraje v sudech a pohled ”do ráje”, kde se uchovávají nejstarší koňaky, exteriéry paláce, kde se narodil francouzský král František I., tvůrce slavných zámků na Loiře, radnice a hist. centrum včetně středověké brány a nábřeží řeky Charente, přejezd do města BORDEAUX, ubytování v centru, večerní procházka městem, které je zapsáno na seznamu UNESCO, monumentální brány, živá náměstí, osvětlené nábřeží, řeky Garonny, most sv. Petra, náměstí Burzy a klasicistní budovy, paláce, kostely, možnost večeře ve městě

5. den: den po pobřeží Atlantiku, Arcachonský záliv s barevnými domky, nejprve možnost navštívit velmi zajímavé přírodovědné Muzeum ústřic a ochutnat čerstvé ústřice přímo u pěstitele, malý rybářský přístav s barevnými rybářskými loďkami, nebo alternativně pro ty co dávají přednost masu možnost navštívit farmářský trh, oblast Gaskoňské Landy - velké písečné duny a lesy z borovic a středomořských dubů, přírodní park Landeský les, nejvyšší duna Evropy Pyla (Dune du Pilat), výstup nahoru na písečný vrchol a hřeben s výhledy na moře a pláže, dle počasí nádherné koupání pod dunou, nebo procházka stezkou v piniovém lese, navečer městečko ARCACHON, oblíbené přímořské lázeňské centrum, které měla v oblibě i manželka císaře Napoleona III. Evženie, koupání a pohledy na moře z dlouhé plážové promenády, fakultativně možnost večeře (rybí speciality a plody moře), pozdější návrat do hotelu

6. den: volný den, fakultativně výlet za víny Bordeaux i za kulturou, přejezd oblastí vinic do městečka SAINT-ÉMILION (UNESCO), proslulého díky vínům, kouzelné starobylé město se skalním kostelem a poustevnu svatého Emiliona, středověké opevnění, pro zájemce bývalý klášter Cordeliers s ochutnávkou cremantů (místních sektů), ochutnávka vína s průvodcem za příplatek, SAUTERNE, středisko výroby zlatých dezertních vín, nejslavnějších na světě, exkurze do vinařského zámku s ochutnávkou a možností nákupu, nebo individuální volno v BORDEAUX a možnost návštěvy jedinečného moderního muzea Cité du Vin, příp. individuální program, možnost jet samostatně vlakem opět do ARCACHONU a celodenní koupání a odpočinek u Atlantiku na dlouhých příjemných plážích, večer pro všechny možnost společné večeře za příplatek (kachní menu)
, návrat na hotel

7. den: památky BORDEAUX, historické město (UNESCO), středověká brána St. Eloi, katedrála St. André, kde měla svatbu Eleonora Akvitánská se zlacenou sochou Panny Marie na zvonici, návštěva Muzea vína a historie města Bordeaux s průvodcem s ochutnávkou, pohledy na La Cité du Vin (nově otevřené muzeum vína v r. 2016 nazývané "chrám vína"- největší toho druhu na světě), unikátní moderní architektura, odpoledne kraj bordeauxských vín, tajemství kraje vína Médoc a vinařské zámky châteaux, výlet do oblasti ústí Gironde (řeka vzniklá soutokem Garonny a Dordogne), vinná cesta lemovaná řadou slavných zámků a vinařských závodů včetně slavného Château Latour, exkurze v některém z místních vinařských zámků - châteaux s ochutnávkou, projížďka vesničkami ST. JULIAN, PAULLAC a MARGAUX, které všechny proslavily etikety jejich vín, možnost nákupu jedinečných vín, sýrů a specialit, navečer přejezd na sever Akvitánie do oblasti Poitou, ubytování

8. den: za památkami UNESCO: opatství ST.-SAVIN, opatský kostel se souborem překrásných románských fresek (UNESCO) s biblickými výjevy na románské valené klenbě, museum, středověký most, město POITIERS, historické centrum kraje Poitou-Charentes, kde se mnohokrát psaly dějiny Francie, řada středověké architektury (UNESCO), kostel sv. Hilaria, zvonice, středověký palác akvitánských vévodů vč. Eleonory Akvitánské (Justiční palác), kostel Notre-Dame-la-Grande s nejhezčím románským průčelím ve Francii, katedrála a raně křesťanské baptistérium, krásný románský kostel svaté Radegundy, procházka městem a možnost návštěvy muzeí, přejezd místním busem k Futuroscopu, jedinečný zážitek Futuroscope, park filmových projekcí a nejmodernější audiovizuální techniky: Kinémax s největší projekční plochou v Evropě (600 m2), Zábavné filmy i dokumenty o přírodě a kultuře Omnimax s projekční plochou ve tvaru polokoule zabírající celé zorné pole, „létající koberec“ s projekcí na podlaze, dynamické kino s křesly na hydraulických zvedácích, reliéfní s trojrozměrným plátnem, IMAX 4K laserové kino, panoramatické s 35 projektory - skvosty moderní architektury; vyhlídkový bar i věž, zážitkové show pro mládež, areál obsahuje i restaurace, kavárny, bary a obchody, laserová noční show, odjezd pozdě večer, transfer přes SRN

9. den: cesta přes SRN, návrat do ČR odpoledneCK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

letenka Praha - Bordeaux, transfer na hotel, dále vlakem do La Rochelle na setkání s paralelním zájezdem, dále čs busem po trase a zpět, transfery. 2. den cesta do La Rochelle vlakem, tam se setkáte s paralelním autobusovým zájezdem a další program ve Francii s klimatizovaným autobusem vybaveným WC a s možností prodeje nápojů.

Ubytování

7x hotel (1x v Bordeaux, 1x u La Rochelle, 1x u Saintes, 4x v Bordeaux) – vždy 2-3lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
Možnost třílůžkových pokojů - individ. v CK (jedná se většinou o pokoj s francouzskou postelí pro 2 osoby a nad ní palandu pro ev. přistýlku – doporučujeme pouze pro děti nebo rodinu – pokoje jsou poměrně malé)
V ceně ubytování nejsou případné místní pobytové taxy (1-2€/noc, které se hradí až na místě dle místních zákonů.

Stravování

7x Snídaně v ceně formou bufetu francouzského typu (džus, výběr teplých nápojů, několik marmelád, med, slané a sladké máslo, 1-2 druhy bagety, topinka, sladký rohlík, sladká bagetka nebo magdaléna, někdy výběr přesnídávka nebo jogurt, občas pudink), podávají se vždy v hotelu.
Večeře: individuálně ve městě; jednoduchá večeře se dá pořídit od 20 €, menu od 25 €, ale až od 19. hodiny. Doporučujeme využít nabídky fakultativních večeří s doprovodem průvodce. Místa v restauraci je nutné rezervovat předem.
Nákupy: Během zájezdu bude několikrát umožněno nakoupit si v supermarketech, kde jsou ceny srovnatelné s českými a je někdy možné i teplé bufetové jídlo. Příležitost k nákupu budete mít i na místních trzích, které jsou mimořádným zážitkem a možností nakoupit speciality. Průvodce během cesty umožní nákup ve velkoprodejně na levné základní potraviny.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

LA ROCHELLE: věž sv. Mikuláše:8 €, akvárium: 16 €, Musée maritime 8 €, cesta lodí kolem pevnosti Boyard na ostrov Aix: 30 €
SAINTES, opatství: 5 €
večerní ochutnávka vín, sýrů a místních produktů: 12 €
BORDEAUX: museum vína: 10 €
SAINT-ÉMILION: exkurze a ochutnávka vín: 12 €; poustevna + katakomby + podzemní kostel: 8 €
Sauterne: exkurze a ochutnávka vína 8 €
MÉDOC, exkurze v chateau s ochutnávkou 10 €
muzeum ústřic 4,50 € a ochutnávka ústřic s bagetou a vínem 6,50 €
COGNAC: ochutnávka koňaku a muzeum: 8 €
POITIERS:

Kapesné

doporučujeme minimální kapesné na vstupné a ochutnávky min. 105 €, další kapesné dle vlastního uvážení. Průkazy na slevu (ISIC, IYTC, ITIC, novinářské legitimace) vezměte s sebou. Na většině míst lze uplatnit slevu pro skupinu, o to se postará průvodce.

Výlety

Fakultativní výlet za vínem (za příplatek v českých korunách) doporučujeme zajistit při koupi zájezdu, minimální počet k odjetí je 15 osob. Ve výjimečném případě lze dokoupit ještě na místě, pokud bude již přihlášen dostatek zájemců. Upozornění: cena výletu nezahrnuje případné vstupné a ochutnávky.
Ostatní fakultativní výlety jsou individuální nebo se hradí až na místě.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

AKVITÁNIE
Vítejte v kraji červeného vína, borovic a atlantického pobřeží. Na rozdíl od sousedních Pyrenejí je Akvitánie plná úrodných nížin, kopce zde téměř nenajdete, moře a pláže jsou úžasné a vytváří duny jemného zlatého písku. Od Atlantiku se po pláních prohání západní vítr a když se budete pozorně koukat, jistě objevíte i větrné mlýny z 18. a 19. století. Vinice vás budou provázet téměř všude, v okolí Bordeaux jinou krajinu nezahlédnete a budete mít nespočet možností navštívit malé rodinné podniky na výrobu vína a vychutnat si tak nejznámější francouzská vína. Nejznámější z odrůd jsou Cabernet Savignon, Merlot a Cabernet Franc..
Oceán je pro zdejší obyvatele hlavní zdroj živobytí, to znamená nejen rybolov, ale i cestovní ruch, protože pobřeží je hojně navštěvováno turisty. Ovšem moře je zde jiné než klidné Středozemní na Francouzské riviéře. Zdejší moře je živější a je zde více vln, takže mezi surfaři je Atlantik oblíbenější. Hlavně je tu ale příliv a odliv, který řídí rytmus života celého pobřeží. Hodiny přílivů a odlivů si můžete vyzvednout v jakémkoliv informačním středisku (Office de Tourisme), abyste věděli, kdy určitě nesmíte s loďkou vyjet na moře a nebo naopak nenechávat své věci na pláži napospas přílivovým vlnám.
V Bordeaux pochopíte, proč zrovna sem prchala francouzská vláda před německou okupací. Město má zkrátka svůj osobitý styl klidné provincie. V nedalekém St.-Emilionu se nechte zlákat nabídkou jedné z místních vinoték. St. Emilionské víno je skutečně pojem. A nakonec se jeďte vykoupat do Arcachonu, kde můžete strávit bezstarostné dny, projít se několik kilometrů po dlouhé a nejvyšší duně Evropy - duně Pilat.
Legenda praví, že tato duna vznikla důsledkem vykácení borového lesa, které nařídil Napoleon, když tudy táhl. Vykácení nařídil prý proto, aby prošla kolona slonů.
(čerpáno z www.orbion.cz)

Víte, že?
…. Francouzské město Bordeaux vyhrálo hlasování o Nejlepší evropskou destinaci 2015 « European Best Destination 2015 ».

Tato soutěž je vyhlašována každoročně agenturou sídlící v Bruselu a on-line hlasování se účastní turisté z celého světa.
Titul město Bordeaux vyhrálo s rekordním počtem hlasů (42 396 online hlasů) a v souboji s takovými konkurenty jako je Londýn, Řím, Amsterdam, Brusel nebo Berlín.
V pořadí další byly pro tento rok: Lisabon, Athény, Valetta, Riga, Záhřeb, Lublaň, Innsbruck, Milán, Brusel, Vídeň, Řím, Barcelona, Istanbul a Madrid.

CAPC – Muzeum současného umění v Bordeaux
Muzeum je umístěno v pěkné historické budově skladu koloniálního zboží, upravené architekty a návrháři D. Valodem, J. Pistrem a A. Putmanovou. Jeho sbírka patří k největším ve Francii – 1 299 děl od 189 moderních umělců. Od založení v roce 1984 už se tu stihly vystřídat celé generace tvůrců. Po celý rok se v něm pořádají výstavy i různé komentované prohlídky, programy týkající se dějin umění i zábavné umělecké programy pro děti.

Od roku 2007 je Bordeaux součástí seznamu světového dědictví UNESCO. Zápis znamená uznání hodnoty a významu města, které se v průběhu století modernizovalo, aniž by porušilo původní harmonii a architektonické bohatství.
Památková zóna UNESCO v Bordeaux představuje rozsáhlý městský komplex vybudovaný na ploše 1 810 ha, který odpovídá polovině rozlohy města a zahrnuje nejen bulváry, ale také nábřeží řeky Garonny.
Bordeaux mělo v kapse všechny trumfy k tomu, aby porotu dokázalo přesvědčit o své výjimečnosti: více než 347 historických památek, zachovalý městský prostor o rozloze 150 ha, 3 kostely, které již byly na seznam UNESCO zařazené v rámci dědictví cesty do Santiaga de Compostella (Saint-André, Saint-Michel, Saint-Seurin).
Hlavní město oblasti Gironde je klenotem architektury 18.století, přesto za svou krásu vděčí rovněž slavným architektům současnosti: Jacques Gabriel (Allées de Tourny), Victor Louis (Grand Théâtre), Jacques d’Welles (městský stadion) nebo Richard Rogers, který postavil centrum Beaubourg v Paříži a soudní budovu Tribunal de Grande Instance v Bordeaux .
Vedle svého architektonického bohatství nabízí Bordeaux také živé a kosmopolitní čtvrti, které napomohly jeho zápisu na seznam UNESCO. Patří k nim úzké uličky ve čtvrti Saint-Michel a budovy ze 60. a 70. let minulého století od Mériadecka, symboly rozvoje města, které zároveň zachovaly jeho identitu a charakter.
Zapsání na seznam světového dědictví UNESCO bylo završením rozsáhlých modernizačních prací, které započaly v roce 1996 z podnětu tehdejšího starosty Alaina Juppého a zahrnovaly úpravu nábřeží, renovace fasád a zavedení tramvajové dopravy.

Bordeaux - La Rochelle - ostrov Ile-de-Ré - Saintes - Angouleme - Cognac - duna Pyla - Arcachon - Saint-Emilion -vinařská oblast Médoc

Francie - Akvitánie - v okolí St.Emilion převládá odrůda Merlot, doplněná Cabernetem Sauvignon, Malbecem a Cabernetem Franc   foto Pavel Michal

Červená i bílá vína v rozsáhlé oblasti Bordeaux můžeme ochutnat v široké škále chutí. Je zde na 20.000 výrobců a tak si vybere každý. Odborníci doporučují především červená vína z kraje Haut-Médoc, Graves, Pauillac, St.Emilion či Pomerol. Najdeme zde vína vhodná k dlouhodobému skladování, která jsou vynikající i po stovce let i lehká vína vhodná k okamžité konzumaci. Jak by bylo možné na poznávacích zájezdech do oblasti Bordeaux a Akvitánie přehlížet vína bordeaux?

zobrazit celý článek

Tato vinařská oblast zahrnuje několik dílčích regionů, která však mohou směle konkurovat známějším vínům z Bordeaux. V první řadě jde o oblast Bergeracu (vína velmi podobná Bordeaux, stejně kvalitní, ale mnohem levnější), dále sladká bílá vína Monbazillacu nebo Cahors, Gaillac či Irouléguy s víny drsnými, bohatými tříslovinami, ale zcela originálními a vyrobenými z odrůd, která jinde na světě nenajdete – Tannat, Fer, Len de L´Elh, Gros nebo Petit Menseng.

zobrazit celý článek
Francie - Atlantik - Bordeaux, fontána na náměstí náměstí Esplanade de Quinconcens - jedno z největších náměstí Evropy

Od roku 2007 je Bordeaux součástí seznamu světového dědictví UNESCO. Zápis znamená uznání hodnoty a významu města, které se v průběhu století modernizovalo, aniž by porušilo původní harmonii a architektonické bohatství. Přesvědčíte se o tom na poznávacích zájezdech do oblasti Akvitánie a Gaskoňska.

zobrazit celý článek
Francie, Atlantik, Futuroscope

Největší park moderních filmových atrakcí Evropy se nachází v Poitiers.
Futuroscope je obrovský park se skvostnými moderními stavbami a zahradní architekturou. Většina atrakcí a promítání je v krytých sálech. Park již více než 10 let prezentuje zábavnou formou to nejmodernější a nejnovější z audiovizuální techniky. Celá rodina si najde filmovou zábavu a až pozdní večer může zakončit uměleckým představením s hudbou a laserovým show. Den v parku Futuroscope zpestří poznávací zájezdy do oblasti Bordeaux a Akvitánie.

zobrazit celý článek
Francie - Agen, švestková povidla, těmi je město a okolí proslavené

Baskické gastronomii vládnou feferonky, základ jídel tvoří především mořské i sladkovodní ryby a korýši, šunka, drůbež a divocí holubi, oblibě se těší ovčí sýry. Périgord je krajem drůbeže, omeletek a plněných jídel s hříbky, lanýži, kaštany a ořechy a vyrábí se tu delikatesní jatýrka foie gras. Sláva Bordeaux obletěla celý svět zejména díky prestižním vínům. V restauracích si můžete vychutnat ústřice nebo grilované žebírko s dobrým bílým vínem Entre-Deux-Mers nebo červeným Saint-Emilion z Libournais. Bordeaux nabízí tradiční a vybranou gastronomii úzce spjatou se španělskou kuchyní.

zobrazit celý článek
Francie - Akvitánie - vinice v okolí Cognac

Gastronomii Bordeaux nejvíce ovlivňuje Atlantický oceán, který je plný ryb a plodů moře a omývá i louky a díky silnému přílivu a odlivu se mořská voda dostává až hluboko do vnitrozemí. Pěstují se tu ústřice na ústřičných lavicích a ve vnitrozemí se chová dobytek a drůbež. Místní dobytek, který pojídá trávu z prosolených luk, prý má přirozeně slané maso. Z místního slavného červeného vína se dělají výborné omáčky na maso i ryby a zlatavá dezertní vína se ideálně hodí ke speciálním husím játrům foie gras. A pečou se tu výborné máslové koláče… Seznamte se s jedninečnou gastronomií Bordeaux na poznávacích zájezdech do jižní Francie.

zobrazit celý článek

Vína z Bordeaux jsou symbolem Francie a ne náhodou, pokud má francouzský prezident darovat něco typicky francouzského, je to právě archivní víno z Bordeaux. Slavná Châteaux jako Lafíte-Rothschild, Latour, Petrus nebo Château d´Yquem jsou synonymem kvality a luxusu a jejich věhlas už dávno přesáhl hranice Evropy.

Ale v Bordeaux se pěstují i vína pro obyčejné smrtelníky, kteří si také chtějí vychutnat nezaměnitelnou chuť místních červených vín nebo zlatavých dezertních vín Sauternes. Pěstují se tu i vína bílá v oblasti Grave a Entre-Deux-Mers, ale ty jsou trochu ve stínu těch červených.

zobrazit celý článek
Francie - Périgord - Sarlat la Caneda, sobotní trh a něco na zub

Jižní Francie od Bordeaux přes vnitrozemské oblasti Périgordu a okolí Cahors přes Languedoc až k Lyonu - to je ráj gastronomie, výborných vín, sýrů, specialit z kachního a husího masa, ale i hub, ořechů, zvěřiny a sladkovodních ryb.

zobrazit celý článek
Francie - Akvitánie - Sarlat la Caneda, apsida katedrály

Akvitánie, třetí největší region Francie, vám nabízí ty nejlepší možnosti od baskického pobřeží po přírodní park Périgord-Limousin. Najdete zde pláže, písečné duny s borovými lesy,vinice Bordeaux, města plná historie, malebné vesnice, opevněná města, hrady - vše tohle uvidíte na poznávacích zájezdech GEOPS do Francie.

zobrazit celý článek
Francie - Atlantik - Bordeaux, fontána na náměstí náměstí Esplanade de Quinconcens - jedno z největších náměstí Evropy

Od roku 2007 je Bordeaux součástí seznamu světového dědictví UNESCO. Zápis znamená uznání hodnoty a významu města, které se v průběhu století modernizovalo, aniž by porušilo původní harmonii a architektonické bohatství. Přesvědčíte se o tom na poznávacích zájezdech do oblasti Akvitánie a Gaskoňska.

zobrazit celý článek
Francie - Languedoc - Villefranche, posezení u vína, zvlášť růžové je vynikající

Chablis, Saint-Emilion, Bergerac, Sancerre… tato známá francouzská vína jsou pojmenována podle zajímavých měst a vesnic. Tyto oblasti nejsou spjaty jen s produkcí a prodejem vína, ale skrývá se zde také bohatá historie reprezentovaná mnohými památkami a dalšími turistickými zajímavostmi. Na poznávacích zájezdech do Francie si proto vychutnáte nejen víno, ale i souznění historie měst s vínařskou tradicí, krajinou a místními zvyky.

zobrazit celý článek
Francie - Agen, švestková povidla, těmi je město a okolí proslavené

Baskické gastronomii vládnou feferonky, základ jídel tvoří především mořské i sladkovodní ryby a korýši, šunka, drůbež a divocí holubi, oblibě se těší ovčí sýry. Périgord je krajem drůbeže, omeletek a plněných jídel s hříbky, lanýži, kaštany a ořechy a vyrábí se tu delikatesní jatýrka foie gras. Sláva Bordeaux obletěla celý svět zejména díky prestižním vínům. V restauracích si můžete vychutnat ústřice nebo grilované žebírko s dobrým bílým vínem Entre-Deux-Mers nebo červeným Saint-Emilion z Libournais. Bordeaux nabízí tradiční a vybranou gastronomii úzce spjatou se španělskou kuchyní.

zobrazit celý článek

Vína z Bordeaux jsou symbolem Francie a ne náhodou, pokud má francouzský prezident darovat něco typicky francouzského, je to právě archivní víno z Bordeaux. Slavná Châteaux jako Lafíte-Rothschild, Latour, Petrus nebo Château d´Yquem jsou synonymem kvality a luxusu a jejich věhlas už dávno přesáhl hranice Evropy.

Ale v Bordeaux se pěstují i vína pro obyčejné smrtelníky, kteří si také chtějí vychutnat nezaměnitelnou chuť místních červených vín nebo zlatavých dezertních vín Sauternes. Pěstují se tu i vína bílá v oblasti Grave a Entre-Deux-Mers, ale ty jsou trochu ve stínu těch červených.

zobrazit celý článek
Francie - Provence - Arles, kostel sv.Trofima, křížová románsko-gotická chodba

Přehled všech lokalit na území Francie (vč. Korsiky a zámořských departementů) zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek
Francie - Akvitánie - Sarlat la Caneda, apsida katedrály

Akvitánie, třetí největší region Francie, vám nabízí ty nejlepší možnosti od baskického pobřeží po přírodní park Périgord-Limousin. Najdete zde pláže, písečné duny s borovými lesy,vinice Bordeaux, města plná historie, malebné vesnice, opevněná města, hrady - vše tohle uvidíte na poznávacích zájezdech GEOPS do Francie.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu