autokarem hotel Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy a metropole Slavnosti vína a gastronomie Kuchyně a gastronomie světa Specializované zájezdy za vínem a gastronomií Zájezdy za vínem a gastronomií Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávací zájezd na samý západ Francie, do Akvitánie, s koupáním na nejkrásnějších plážích Atlantiku a za památkami a gastronomií a vínem. Poznáte nekonečné pláže Atlantiku a písečné duny v kraji Landy, vystoupáte na největší dunu Evropy Pyla, ale na programu je i zelené vnitrozemí, vinice v krajině, která je na seznamu UNESCO. Románská a gotická architektura, výstavné kostely a katedrály, četné památky UNESCO, bělostné přístavní město La Rochelle, velkoměsto Bordeaux, historické Poitiers. Příznivci vín a gastronomie si přijdou na své - ochutnáte vynikající vína se známými značkami z oblasti Bordeaux, Sauterne, St. Émilion i Médoc, ušlechtilý koňak a také méně známá vína z oblasti Charente a Pineau, mořské plody a čerstvé ryby z moře, ale i pochoutky z kachního masa, lahůdky z gastronomie Bordeaux a Charente. A něco pro fanoušky filmu - návštěva parku filmových projekcí Futuroscope. Potěší vás pestrost programu a čas na koupání v Atlantiku.
Nabízíme také komfortní leteckou dopravu do Bordeaux pro ty, kteří by si rádi zkrátili dlouhou cestu.
Poznejte naše Francouzské puzzle.
Existuje také varianta tohoto zájezdu: A21b viz též podobné zájezdy
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 6x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, stravu, pobytovou taxu, ochutnávky, místní dopravu, vstupné (130 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
5.900 Kč za 1lůžkový pokoj
1.400 Kč za 6x snídani
700 Kč za 1x večeři
790 Kč za výlet na Saint-Émilion (od 20 os.)
495 Kč za komplexní pojištění K5S
270 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
přístav La Rochelle a fakult. plavba na ostrovy kolem pevnosti Boyard - katedrála v Angouleme - Cognac, návštěva výrobny koňaku - Bordeaux - duna Pyla - oblíbené letovisko Arcachon - ochutnávky vín v Saint-Emilionu, zámku s výrobou dezertních vín Sauterne a ve vinařské oblasti Médoc - Poitiers
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-030
28.6 - 6.7.2024
8
Praha a další níže
17 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ve 12 hod, nástupní místa: Beroun, Plzeň a dle dohody místa po trase, transfer přes SRN do Francie

2. den: LA ROCHELLE, pevnost hugenotů, vzpomínka na Tři mušketýry a kardinála Richelieu, věž sv. Mikuláše, paláce ze 17. století, hradby, opevněný přístav s majákem, světoznámé akvárium, stylové hospůdky i restaurace s výhledem na moře a starý přístav a paláce ze 17. stol., živá tržnice plná čerstvých místních produktů od ryb a plodů moře až po sýry, uzeniny, ovoce a zeleninu, námořní muzeum Musée maritimep římo na lodích, možnost koupání na příjemné blízké městské pláži, půjčení kol nebo fakult. cesta lodí kolem pevnosti Boyard a na pevnostní ostrov Aix, romantika atlantského pobřeží láká k procházce i ke koupání, bílé domky se slezovými růžemi, románský kostelík a pro zájemce možnost návštěvy Musea Napoleona nebo Musea dekorací a šperků z mušlí a lastur

3. den: přejezd po dlouhém (3 km) lanovém mostě na ostrov Île-de-Ré, ostrov rybářů s bělavými domky se zelenými dveřmi a okenicemi, všude kolem kvetou barevné slézy, romantický přístav SAINT MARTIN, plný plachetnic, tržnice s místními produkty, možnost oběda s vyhlídkou na přístavu, středověký chrám s vyhlídkovou věží, Vaubanova pevnost (UNESCO), maják a možnost koupání na plážích Atlantiku, zpět na pevninu a cesta do SAINTES (UNESCO), starověké památky, amfiteátr a Germanikův oblouk (19. st. př. n. l.) nad řekou Charente, obrovská gotická katedrála, klášter Abbaye aux Dames s románským kostelem, opatství, kde se vzdělávaly dcery z bohatých rodin včetně Madame de Montespan, jedné z favoritek Ludvíka XIV., prohlídka, fakultativně večerní ochutnávka vína a gastronomických specialit kraje

4. den: výlet za kulturou i koňakem: ANGOULÊME, starobylé město nad řekou Charente, vystavěné vysoko na vápencovém ostrohu, skvostně zdobená románská katedrála St-Pierre, radnice - původně královský hrad, socha navarské královny Markéty, sestry krále Františka I., která e tu narodila, cesta po hradbách, v jejíchž serpentinách se jezdí závody, krásné výhledy, COGNAC, metropole světoznámého koňaku, prohlídka výrobny a musea, ochutnávka koňaku zn. Martell, včetně prohlídky prostor, kde koňak zraje v sudech a pohled ”do ráje”, kde se uchovávají nejstarší koňaky, exteriéry paláce, kde se narodil francouzský král František I., tvůrce slavných zámků na Loiře, radnice a hist. centrum včetné středověké brány a nábřeží řeky Charente, přejezd do města BORDEAUX, ubytování v centru, večerní procházka městem, které je zapsáno na seznamu UNESCO, monumentální brány, živá náměstí, osvětlené nábřeží, řeky Garonny, most sv. Petra, náměstí Burzy a klasicisní budovy, paláce, kostely, možnost večeře ve městě

5. den: den pro pobřeží Atlantiku, Arcachonský záliv s barevnými domky, nejprve možnost navštívit velmi zajímavé přírodovědné Muzeum ústřic a ochutnat čerstvé ústřice přímo u pěstitele, malý rybářský přístav s barevnými rybářskými loďkami, nebo alternativně pro ty co dávají přednost masu možnost navštívit farmářský trh, oblast Gaskoňské Landy - velké písečné duby a lesy z borovic a středomořských dubů, přírodní park Landský les, nejvyšší duna Evropy Pyla (Dune du Pilat), výstup nahoru na písečný vrchol a hřeben s výhledy na moře a pláže, dle počasí nádherné koupání pod dunou, nebo procházka stezkou v piniovém lese, navečer městečko ARCACHON, oblíbené přímořské lázeňské centrum, které měla v oblibě i manželka císaře napoleona III. Evženie, koupání a pohledy na moře z dlouhé plážové promenády, fakultativně možnost večeře (rybí speciality a plody moře), pozdější návrat do hotelu

6. den: volný den, fakultativně výlet za víny Bordeaux i za kulturou, přejezd oblastí vinic do městečka SAINT-ÉMILION (UNESCO), proslulého díky vínům, kouzelné starobylé město se skalním kostelem a poustevnu svatého Emiliona, středověké opevnění, pro zájemce bývalý klášter Cordeliers s ochutnávkou cremantů (místních sektů), ochutnávka vína s průvodcem za přípl., SAUTERNE, středisko výroby zlatých dezertních vín, nejslavnějších na světě, exkurze do vinařského zámku s ochutnávkou a možností nákupu nebo individuální volno v BORDEAUX a možnost návštěvy jedinečného moderního muzea Cité du Vin, příp. variantně individuální program, možnost jet samostatně vlakem opět do ARCACHONU a celodenní koupání a odpočinek u Atlantiku na dlouhých příjemných plážích, večer pro všechny možnost společné večeře za příplatek (kachní menu)

7. den: památky BORDEAUX, historické město (UNESCO), středověká brána St. Eloi, katedrála St. André, kde měla svatbu Eleonora Akvitánská se zlacenou sochou Panny Marie na zvonici, návštěva Muzea vína a historie města Bordeaux s průvodcem s ochutnávkou, pohledy na La Cité du Vin (nově otevřené muzeum vína v r. 2016 nazývané "chrám vína"- největší toho druhu na světě), unikátní moderní architektura, odpoledne kraj bordeauxských vín, tajemství kraje vína Médoc a vinařské zámky châteaux, výlet do oblasti ústí Gironde (řeka vzniklá soutokem Garonny a Dordogne), vinná cesta lemovaná řadou slavných zámků a vinařských závodů včetně slavného Château Latour, exkurze v některém z místních vinařských zámků - châteaux s ochutnávkou, projížďka vesničkami ST. JULIAN, PAULLAC a MARGAUX, které všechny proslavily etikety jejich vín, možnost nákupu jedinečných vín, sýrů a specialit, navečer přejezd na sever Akvitánie do oblasti Poitou, ubytování

8. den: za památkami UNESCO: opatství ST.-SAVIN, opatský kostel se souborem překrásných románských fresek (UNESCO) s biblickými výjevy na románské valené klenbě, museum, středověký most, město POITIERS, historické centrum kraje Poitou-Charentes, kde se mnohokrát psaly dějiny Francie, řada středověké architektury (UNESCO), kostel sv. Hilaria, zvonice, středověký palác akvitánských vévodů vč. Eleonory Akvitánské (Justiční palác), kostel Notre-Dame-la-Grande s nejhezčím románským průčelím ve Francii, katedrála a raně křesťanské baptistérium, krásný románský kostel svaté Radegundy, procházka městem a možnost návštěvy muzeí, přejezd místním busem k Futuroscopu, jedinečný zážitek Futuroscope, park filmových projekcí a nejmodernější audiovizuální techniky: Kinémax s největší projekční plochou v Evropě (600 m2), Zábavné filmy i dokumenty o přírodě a kultuře Omnimax s projekční plochou ve tvaru polokoule zabírající celé zorné pole, „létající koberec“ s projekcí na podlaze, dynamické kino s křesly na hydraulických zvedácích, reliéfní s trojrozměrným plátnem, IMAX 4K laserové kino, panoramatické s 35 projektory - skvosty moderní architektury; vyhlídkový bar i věž, zážitkové show pro mládež, areál obsahuje i restaurace, kavárny, bary a obchody, laserová noční show, odjezd pozdě večer, transfer přes SRN

9. den: cesta přes SRN, návrat do ČR odpoledneCK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

klimatizovaným autobusem s DVD a prodejem nápojů.

Jako zavazadla použijte kufr, tašku nebo i měkký batoh. Cesta k Atlantiku je časově poměrně náročná, doporučujeme pohodlné oblečení do autobusu, polštářek, příruční zavazadlo nejlépe pro dvojici s možností umístění na zem na věci na 2. den programu, doklady, osobní léky a jídlo na přejezdový den. Manipulace se zavazadly v zavazadlovém prostoru je během cesty obtížnější. Zavazadla – je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/osobu. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě! V autobuse mají p. řidiči dostatek nápojů, nelze převážet celá balení nápojů. 2. a 8. den programu je nutná bezpečnostní 9 hodinová pauza pro řidiče, na tuto dobu je připraven celodenní program mimo autobus, nelze využívat jeho služby.

Ubytování

6x turistický hotel (z toho 3x hotel v centru města Bordeaux) – vždy 2-3lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím: 1x hotel Premiere classe u La Rochelle, 1x Premiere classe u Angouleme, 3x turistický hotel** v Bordeaux (umístěn v centru města a umožňuje individuální program a hlavně individuální večerní procházky; 1x znovu Premiere classe u Angouleme.
Možnost třílůžkových pokojů - individ. v CK (jedná se většinou o pokoj s francouzskou postelí pro 2 osoby a nad ní palandu pro ev. přistýlku – doporučujeme pouze pro děti nebo rodinu – pokoje jsou poměrně malé)
V ceně ubytování nejsou případné místní pobytové taxy (1-2€/noc, které se hradí až na místě dle místních zákonů).

Stravování

není zahrnuto v ceně zájezdu, ale lze si zajistit snídaně, popř. večeři za příplatek.
Snídaněza příplatek předem formou bufetu francouzského typu (džus, výběr teplých nápojů, několik marmelád, med, slané a sladké máslo, 1-2 druhy bagety, topinka, sladký rohlík, sladká bagetka nebo magdaléna, někdy výběr přesnídávka nebo jogurt, občas pudink), podávají se vždy v hotelu. Velmi doporučujeme mít zajištěné snídaně (v hotelích je velmi přísně pod pokutou zakázáno užívání jakýchkoli varných konvic a vařičů a hotely jsou situovány na okrajích měst a ráno se ve Francii nedá snídaně sehnat ani v blízkosti těch, které jsou blízko centra a program je bohatý - ráno nemají řidiči možnost teplých nápojů). Pokoje většinou nejsou vybaveny lednicí a v autobuse potraviny rychle podléhají zkáze. Snídaně vřele doporučujeme za příplatek. Zajišťování dodatečně na místě už je problematické neb již není možné.
Večeře: Na hotelích většinou nelze zajistit večeře, někdy ubytování umožňuje v blízkosti stravování, večeře se dá pořídit od 20 €, menu od 25 €, ale až od 19. hodiny. Doporučujeme využít nabídky fakultaativních večeří s doprovodem průvodce. Místa v restauraci je nutné rezervovat předem.
Nákupy: Během zájezdu bude několikrát umožněno nakoupit si v supermarketech, kde jsou ceny srovnatelné s českými a je někdy možné i teplé bufetové jídlo. Příležitost k nákupu budete mít i na místních trzích, které jsou mimořádným zážitkem a možností nakoupit speciality. Průvodce během cesty umožní nákup ve velkoprodejně na levné základní potraviny.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

LA ROCHELLE: věž sv. Mikuláše:8 €, akvárium: 16 €, Musée maritime 8 €, cesta lodí kolem pevnosti Boyard na ostrov Aix: 30 €
SAINTES, opatství: 5 €
večerní ochutnávka vín, sýrů a místních produktů: 12 €
BORDEAUX: museum vína: 10 €
SAINT-ÉMILION: exkurze a ochutnávka vín: 12 €; poustevna + katakomby + podzemní kostel: 8 €
Sauterne: exkurze a ochutnávka vína 8 €
MÉDOC, exkurze v chateau s ochutnávkou 10 €
muzeum ústřic 4,50 € a ochutnávka ústřic s bagetou a vínem 6,50 €
COGNAC: ochutnávka koňaku a muzeum: 8 €
ST-SAVIN: opatský kostel: 7 €
POITIERS: křestní kaple 2 €, jízdenka místní bus k Futuroscopu: 1,50 € Futuroscope: 43 € na celý den, společně od 17 hod.: 20 €

Kapesné

doporučujeme minimální kapesné na vstupné a ochutnávky min.120 € + 20-43 € za Futuroscope, další kapesné dle vlastního uvážení. Průkazy na slevu (ISIC, IYTC, ITIC, novinářské legitimace) vezměte s sebou. Na většině míst lze uplatnit slevu pro skupinu, o to se postará průvodce.

Výlety

Fakultativní výlet za vínem (za příplatek v českých korunách) doporučujeme zajistit při koupi zájezdu, minimální počet k odjetí je 20 osob. Ve výjimečném případě lze dokoupit ještě na místě, pokud bude již přihlášen dostatek zájemců. Upozornění: cena výletu nezahrnuje případné vstupné a ochutnávky.
Ostatní fakultativní výlety jsou individuální nebo se hradí až na místě.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

AKVITÁNIE
Vítejte v kraji červeného vína, borovic a atlantického pobřeží. Na rozdíl od sousedních Pyrenejí je Akvitánie plná úrodných nížin, kopce zde téměř nenajdete, moře a pláže jsou úžasné a vytváří duny jemného zlatého písku. Od Atlantiku se po pláních prohání západní vítr a když se budete pozorně koukat, jistě objevíte i větrné mlýny z 18. a 19. století. Vinice vás budou provázet téměř všude, v okolí Bordeaux jinou krajinu nezahlédnete a budete mít nespočet možností navštívit malé rodinné podniky na výrobu vína a vychutnat si tak nejznámější francouzská vína, Nejznámější jsou z odrůd Cabernet Savignon, Merlot a Cabernet Franc..
Oceán je pro zdejší obyvatele hlavní zdroj živobytí, to znamená nejen rybolov, ale i cestovní ruch, protože pobřeží je hojně turisty navštěvováno. Ovšem moře je zde jiné než klidné Středozemní na Francouzské riviéře. Zdejší moře je živější a je zde více vln, takže mezi surfaři je Atlantik oblíbenější, ale hlavně tu je příliv a odliv, který řídí rytmus života celého pobřeží. Hodiny přílivů a odlivů si můžete vyzvednout v jakémkoliv informačním středisku (Office de Tourisme), abyste věděli, kdy určitě nesmíte s loďkou vyjet na moře a nebo naopak nenechali své věci na pláži napospas přílivovým vlnám.
V Bordeaux pochopíte, proč zrovna sem prchala francouzská vláda před německou okupací. Město má zkrátka svůj osobitý styl klidné provincie. V nedalekém St.-Emilionu se nechte zlákat nabídkou jedné z místních vinoték, St. Emilionské víno je skutečně pojem. A nakonec do Arcachonu se jeďte vykoupat a strávit bezstarostné dny, můžete se projít několik km po dlouhé a nejvyšší duně Evropy - duně Pilat.
Legenda praví, že tato duna vznikla důsledkem vykácení borového lesa, které nařídil Napoleon, když tudy táhl. Vykácení nařídil prý, aby prošla kolona slonů.
(čerpáno z www.orbion.cz)

Největší park moderních filmových atrakcí Evropy se nachází v Poitiers.
Futuroscope
je obrovský park se skvostnými moderními stavbami a zahradní architekturou. Většina atrakcí a promítání je v krytých sálech. Celá rodina si najde filmovou zábavu a až pozdní večer může zakončit uměleckým představením s hudbou a laserovým show.

Pro představu uvádíme popisy některých z více než dvaceti atrakcí.
1. Le Solido: reliéfní obraz promítaný na polokulovou plochu - každý divák je vybaven brýlemi s tekutými krystaly, které jsou řízeny infračerveným paprskem tak, aby do každého oka přicházel obraz , který je mu určen. Film je snímán dvěma kamerami a synchronně promítán z dvojitého projektoru. Tato technika dovolí vzniknout velmi dokonalé představě třírozměrného prostoru.
2. Le Pavillon de la Communication: obrazová mozaika - více než 2 videoprojektory, několik diaprojektorů a laser je synchronizováno tak, že vytváří jeden informační celek na více plochách.
3. Le Cinéma Haute Résolution: Vysoké rozlišení je zde dosaženo tím, že místo obvyklých 24 filmových polí je promítnuto 48 obrázků za sekundu.
4. La Gyrotour: věž ze které je možno shlédnout panorama parku. 5. Le 360°: Kruhový obraz je dosažen synchronizací 9 projektorů, která dává divákovy pocit, že se ocitl zcela uvnitř filmu.
5. L'Imax 3D: velký třírozměrný obraz (plátno 540 m2, 28 m vysoké) je dosažen klasickou metodou za použití normálních polarizovaných brýlí.
6. Le Tapis Magique: La Double Image Géante - spojení dvou projektorů IMAX, projekce je realizována jednak na obří plátno 672 m2 a jednak pod diváka na druhé plátno oddělené silným sklem, které má rozměr 748 m2.
7. L'Aquascope: L'image Interactive extra-large - jedná se o spojení interaktivního filmu - před každým křeslem je počítač a divák může odpovídat na otázky a zasahovat do průběhu filmu. Většina filmu je promítaná na 30 m vysoké polokruhové plátno pomocí tří synchronizovaných projektorů.
8. Le Pavillon de la Vienne: Le Mur d'image et le Simulateur - zde najdete největší projekční plochu sestavenou z 850 obrazovek o úhlopříčce 53 cm. Videoprojekce je řízena pěti počítači. V druhém sále je instalováno jedno z nejlepších dynamických kin. Sedadla jsou ovládána 6 hydraulickými písty, obraz je promítán na 300 m2 plátno rychlostí 30 polí za sekundu.
9. Les Paysages d'Europe: Promenade en bateau - relaxační kousek parku, ve kterém na lodičkách projedete různé " zahrady " reprezentující jednotlivé části Evropy.


Víte, že?
…. Francouzské město Bordeaux vyhrálo hlasování o Nejlepší evropskou destinaci 2015 « European Best Destination 2015 ».

Tato soutěž je vyhlašována každoročně agenturou sídlící v Bruselu a on-line hlasování se účastní turisté z celého světa.
Titul město Bordeaux vyhrálo s rekordním počtem hlasů (42 396 online hlasů) a v souboji s takovými konkurenty jako je Londýn, Řím, Amsterdam, Brusel nebo Berlín.
V pořadí další jsou pro tento rok: Lisabon, Athény, Valetta, Riga, Záhřeb, Lublaň, Innsbruck, Milán, Brusel, Vídeň, Řím, Barcelone, Istanbul a Madrid

CAPC – Muzeum současného umění v Bordeaux
Muzeum je umístěno v pěkné historické budově skladu koloniálního zboží, upravené architekty a návrháři D. Valodem, J. Pistrem a A. Putmanovou. Jeho sbírka patří k největším ve Francii – 1 299 děl 189 moderních umělců, od založení v roce 1984 už se tu stihly vystřídat celé generace tvůrců. Po celý rok se v něm pořádají výstavy i různé komentované prohlídky, programy týkající se dějin umění i zábavné umělecké programy pro děti.

Od roku 2007 je Bordeaux součástí seznamu světového dědictví UNESCO. Zápis znamená uznání hodnoty a významu města, které se v průběhu století modernizovalo, aniž by porušilo původní harmonii a architektonické bohatství.
Památková zóna UNESCO v Bordeaux představuje rozsáhlý městský komplex vybudovaný na ploše 1 810 ha, který odpovídá polovině rozlohy města a zahrnuje nejen bulváry, ale také nábřeží řeky Garonny.
Bordeaux mělo v kapse všechny trumfy k tomu, aby porotu dokázalo přesvědčit o své výjimečnosti: více než 347 historických památek, zachovalý městský prostor o rozloze 150 ha, 3 kostely, které již byly na seznam UNESCO zařazené v rámci dědictví cesty do Santiaga de Compostella (Saint-André, Saint-Michel, Saint-Seurin).
Hlavní město oblasti Gironde je klenotem architektury 18.století, přesto za svou krásu vděčí rovněž slavným architektům současnosti: Jacques Gabriel (Allées de Tourny), Victor Louis (Grand Théâtre), Jacques d’Welles (městský stadion) nebo Richard Rogers, který postavil centrum Beaubourg v Paříži a soudní budovu Tribunal de Grande Instance v Bordeaux .
Vedle svého architektonického bohatství nabízí Bordeaux také živé a kosmopolitní čtvrti, které napomohly jeho zápisu na seznam UNESCO. Patří k nim úzké uličky ve čtvrti Saint-Michel a budovy ze 60. a 70. let minulého století od Mériadecka, symboly rozvoje města, které zároveň zachovaly jeho identitu a charakter.
Zapsání na seznam světového dědictví UNESCO bylo završením rozsáhlých modernizačních prací, které započaly v roce 1996 z podnětu tehdejšího starosty Alaina Juppého a zahrnovaly úpravu nábřeží, renovace fasád a zavedení tramvajové dopravy.
Aquarium La Rochelle

Jedno z největších soukromých aquarií v Evropě se nachází v centru města s výhledem na starý přístav a nabízí jedinečné zážitky. V roce 2018 bylo celé aquarum inovováno a rozšířeno a nabízí zcela nové ponoření do podmořského světa. Během 2 hodin navštivte srdce oceánu, setkejte se s více než 12 000 mořskými živočichy a nechte se ohromit biologickou rozmanitostí Atlantiku, Středozemního moře a tropů. Od křehkých medúz až po fascinující žraloky zažijte jedinečnou cestu za snem a pochopením moře.

La Rochelle - ostrov Ile-de-Ré - Saintes - Angouleme - Cognac - Bordeaux - duna Pyla - Arcachon - Saint-Emilion -vinařská oblast Médoc - Saint-Savin - Poitiers

Francie - Akvitánie - v okolí St.Emilion převládá odrůda Merlot, doplněná Cabernetem Sauvignon, Malbecem a Cabernetem Franc   foto Pavel Michal

Červená i bílá vína v rozsáhlé oblasti Bordeaux můžeme ochutnat v široké škále chutí. Je zde na 20.000 výrobců a tak si vybere každý. Odborníci doporučují především červená vína z kraje Haut-Médoc, Graves, Pauillac, St.Emilion či Pomerol. Najdeme zde vína vhodná k dlouhodobému skladování, která jsou vynikající i po stovce let i lehká vína vhodná k okamžité konzumaci. Jak by bylo možné na poznávacích zájezdech do oblasti Bordeaux a Akvitánie přehlížet vína bordeaux?

zobrazit celý článek

Tato vinařská oblast zahrnuje několik dílčích regionů, která však mohou směle konkurovat známějším vínům z Bordeaux. V první řadě jde o oblast Bergeracu (vína velmi podobná Bordeaux, stejně kvalitní, ale mnohem levnější), dále sladká bílá vína Monbazillacu nebo Cahors, Gaillac či Irouléguy s víny drsnými, bohatými tříslovinami, ale zcela originálními a vyrobenými z odrůd, která jinde na světě nenajdete – Tannat, Fer, Len de L´Elh, Gros nebo Petit Menseng.

zobrazit celý článek
Francie - Atlantik - Bordeaux, fontána na náměstí náměstí Esplanade de Quinconcens - jedno z největších náměstí Evropy

Od roku 2007 je Bordeaux součástí seznamu světového dědictví UNESCO. Zápis znamená uznání hodnoty a významu města, které se v průběhu století modernizovalo, aniž by porušilo původní harmonii a architektonické bohatství. Přesvědčíte se o tom na poznávacích zájezdech do oblasti Akvitánie a Gaskoňska.

zobrazit celý článek
Francie, Atlantik, Futuroscope

Největší park moderních filmových atrakcí Evropy se nachází v Poitiers.
Futuroscope je obrovský park se skvostnými moderními stavbami a zahradní architekturou. Většina atrakcí a promítání je v krytých sálech. Park již více než 10 let prezentuje zábavnou formou to nejmodernější a nejnovější z audiovizuální techniky. Celá rodina si najde filmovou zábavu a až pozdní večer může zakončit uměleckým představením s hudbou a laserovým show. Den v parku Futuroscope zpestří poznávací zájezdy do oblasti Bordeaux a Akvitánie.

zobrazit celý článek
Francie - Agen, švestková povidla, těmi je město a okolí proslavené

Baskické gastronomii vládnou feferonky, základ jídel tvoří především mořské i sladkovodní ryby a korýši, šunka, drůbež a divocí holubi, oblibě se těší ovčí sýry. Périgord je krajem drůbeže, omeletek a plněných jídel s hříbky, lanýži, kaštany a ořechy a vyrábí se tu delikatesní jatýrka foie gras. Sláva Bordeaux obletěla celý svět zejména díky prestižním vínům. V restauracích si můžete vychutnat ústřice nebo grilované žebírko s dobrým bílým vínem Entre-Deux-Mers nebo červeným Saint-Emilion z Libournais. Bordeaux nabízí tradiční a vybranou gastronomii úzce spjatou se španělskou kuchyní.

zobrazit celý článek
Francie - Akvitánie - vinice v okolí Cognac

Gastronomii Bordeaux nejvíce ovlivňuje Atlantický oceán, který je plný ryb a plodů moře a omývá i louky a díky silnému přílivu a odlivu se mořská voda dostává až hluboko do vnitrozemí. Pěstují se tu ústřice na ústřičných lavicích a ve vnitrozemí se chová dobytek a drůbež. Místní dobytek, který pojídá trávu z prosolených luk, prý má přirozeně slané maso. Z místního slavného červeného vína se dělají výborné omáčky na maso i ryby a zlatavá dezertní vína se ideálně hodí ke speciálním husím játrům foie gras. A pečou se tu výborné máslové koláče… Seznamte se s jedninečnou gastronomií Bordeaux na poznávacích zájezdech do jižní Francie.

zobrazit celý článek

Vína z Bordeaux jsou symbolem Francie a ne náhodou, pokud má francouzský prezident darovat něco typicky francouzského, je to právě archivní víno z Bordeaux. Slavná Châteaux jako Lafíte-Rothschild, Latour, Petrus nebo Château d´Yquem jsou synonymem kvality a luxusu a jejich věhlas už dávno přesáhl hranice Evropy.

Ale v Bordeaux se pěstují i vína pro obyčejné smrtelníky, kteří si také chtějí vychutnat nezaměnitelnou chuť místních červených vín nebo zlatavých dezertních vín Sauternes. Pěstují se tu i vína bílá v oblasti Grave a Entre-Deux-Mers, ale ty jsou trochu ve stínu těch červených.

zobrazit celý článek
Francie - Périgord - Sarlat la Caneda, sobotní trh a něco na zub

Jižní Francie od Bordeaux přes vnitrozemské oblasti Périgordu a okolí Cahors přes Languedoc až k Lyonu - to je ráj gastronomie, výborných vín, sýrů, specialit z kachního a husího masa, ale i hub, ořechů, zvěřiny a sladkovodních ryb.

zobrazit celý článek
Francie - Akvitánie - Sarlat la Caneda, apsida katedrály

Akvitánie, třetí největší region Francie, vám nabízí ty nejlepší možnosti od baskického pobřeží po přírodní park Périgord-Limousin. Najdete zde pláže, písečné duny s borovými lesy,vinice Bordeaux, města plná historie, malebné vesnice, opevněná města, hrady - vše tohle uvidíte na poznávacích zájezdech GEOPS do Francie.

zobrazit celý článek
Francie - Atlantik - Bordeaux, fontána na náměstí náměstí Esplanade de Quinconcens - jedno z největších náměstí Evropy

Od roku 2007 je Bordeaux součástí seznamu světového dědictví UNESCO. Zápis znamená uznání hodnoty a významu města, které se v průběhu století modernizovalo, aniž by porušilo původní harmonii a architektonické bohatství. Přesvědčíte se o tom na poznávacích zájezdech do oblasti Akvitánie a Gaskoňska.

zobrazit celý článek
Francie - Languedoc - Villefranche, posezení u vína, zvlášť růžové je vynikající

Chablis, Saint-Emilion, Bergerac, Sancerre… tato známá francouzská vína jsou pojmenována podle zajímavých měst a vesnic. Tyto oblasti nejsou spjaty jen s produkcí a prodejem vína, ale skrývá se zde také bohatá historie reprezentovaná mnohými památkami a dalšími turistickými zajímavostmi. Na poznávacích zájezdech do Francie si proto vychutnáte nejen víno, ale i souznění historie měst s vínařskou tradicí, krajinou a místními zvyky.

zobrazit celý článek
Francie, Atlantik, Futuroscope

Největší park moderních filmových atrakcí Evropy se nachází v Poitiers.
Futuroscope je obrovský park se skvostnými moderními stavbami a zahradní architekturou. Většina atrakcí a promítání je v krytých sálech. Park již více než 10 let prezentuje zábavnou formou to nejmodernější a nejnovější z audiovizuální techniky. Celá rodina si najde filmovou zábavu a až pozdní večer může zakončit uměleckým představením s hudbou a laserovým show. Den v parku Futuroscope zpestří poznávací zájezdy do oblasti Bordeaux a Akvitánie.

zobrazit celý článek
Francie - Agen, švestková povidla, těmi je město a okolí proslavené

Baskické gastronomii vládnou feferonky, základ jídel tvoří především mořské i sladkovodní ryby a korýši, šunka, drůbež a divocí holubi, oblibě se těší ovčí sýry. Périgord je krajem drůbeže, omeletek a plněných jídel s hříbky, lanýži, kaštany a ořechy a vyrábí se tu delikatesní jatýrka foie gras. Sláva Bordeaux obletěla celý svět zejména díky prestižním vínům. V restauracích si můžete vychutnat ústřice nebo grilované žebírko s dobrým bílým vínem Entre-Deux-Mers nebo červeným Saint-Emilion z Libournais. Bordeaux nabízí tradiční a vybranou gastronomii úzce spjatou se španělskou kuchyní.

zobrazit celý článek

Vína z Bordeaux jsou symbolem Francie a ne náhodou, pokud má francouzský prezident darovat něco typicky francouzského, je to právě archivní víno z Bordeaux. Slavná Châteaux jako Lafíte-Rothschild, Latour, Petrus nebo Château d´Yquem jsou synonymem kvality a luxusu a jejich věhlas už dávno přesáhl hranice Evropy.

Ale v Bordeaux se pěstují i vína pro obyčejné smrtelníky, kteří si také chtějí vychutnat nezaměnitelnou chuť místních červených vín nebo zlatavých dezertních vín Sauternes. Pěstují se tu i vína bílá v oblasti Grave a Entre-Deux-Mers, ale ty jsou trochu ve stínu těch červených.

zobrazit celý článek
Francie - Provence - Arles, kostel sv.Trofima, křížová románsko-gotická chodba

Přehled všech lokalit na území Francie (vč. Korsiky a zámořských departementů) zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek
Francie - Akvitánie - Sarlat la Caneda, apsida katedrály

Akvitánie, třetí největší region Francie, vám nabízí ty nejlepší možnosti od baskického pobřeží po přírodní park Périgord-Limousin. Najdete zde pláže, písečné duny s borovými lesy,vinice Bordeaux, města plná historie, malebné vesnice, opevněná města, hrady - vše tohle uvidíte na poznávacích zájezdech GEOPS do Francie.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu