letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům Letecky na Normanské ostrovy - Čechům téměř neznámé souostroví v průlivu La Manche nedaleko francouzského pobřeží. Nevelké rozlohou, avšak s mnoha lákadly jak přírodními, tak historickými, o atmosféře „staré dobré Anglie“ ani nemluvě. Velkolepé útesy, písečné pláže, staré hrady, bílé majáky, jedinečné prehistorické památky a památky na 2. sv. válku i vyhlášená pohostinnost ostrovanů… Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu včetně tax a poplatků, místní dopravu (pro dny se společným programem, letištní transfery), 7x penzion nebo hotel se snídaní, vedoucí zájezdu, základní léčebné pojištění
Cena nezahrnuje
pojištění storna, stravování, lodní výlet na ostrov Guernsey a další fakult. výlety a vstupné
Příplatky
3 300 CZK jednolůžkový pokoj
1790 CZK fakult. výlet na ostrov Guernsey
240 CZK doplatek za připojištění na storno K5S
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
ostrov Jersey: levandulová farma - duny Les Blanches se vzácnou květenou - St.Brelade´s Bay, kostel s gotickými freskami - Jersey War Tunnels, muzeum 2. sv. války a okupace - hlavní město Saint Helier - hrad Mont Orgueil a cesta po severním pobřeží - vinařské středisko a ochutnávka vín - ostrov Guernesy, hl. město Saint Peter´s Port, dům Victora Huga
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
092-252
29.6 - 6.7.2019
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
27 590,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet Praha-Jersey, odlet na největší ze šesti Normanských ostrovů Jersey, transfer z letiště a ubytování

2. den: západní pobřeží Jersey, exkurze na levandulové farmě, vycházka přes duny Les Blanches se vzácnou květenou k zálivu St. Ouen´s Bay a k majáku Corbiére. záliv St. Brelade´s Bay, gotický kostel s freskami, románská kaple Fisherman´s Chapel

3. den: válečné muzeum Jersey War Tunnels, autentická připomínka okupace ostrovů za 2. sv. války, muzeum s osobními příběhy místních obyvatel, hlavní město ST.HELIER s viktoriánským koloritem, historická i moderní architektura, městská a rybí tržnice, parní hodiny, jachetní přístav, pěšky či obojživelným vozidlem po mořském dně na hrad Elizabeth Castle na skalnatém ostrůvku

4. den: východní pobřeží, Jersey, pyšný hrad Mont Orgueil na skalnatém ostrohu, nejfotografovanější skvost zdejší architektury, výhledy na pobřeží Normandie a záliv Grouville, kde se pěstují ústřice, dolmen de Faldouet, který vznikl před 6 000 lety, kouzelná zátoka Bouley Bay s pláží, výhledy na skalnaté pobřeží, pěšky podél pobřeží k zátoce a vesničce v Rozel Bay

5. den: severní pobřeží Jersey, skalní kráter Devil ´s Hole, strmé útesy, skvělé výhledy na skalnaté pobřeží, vinařské středisko La Mare Wine Estate s možností prohlídky s průvodcem,a ochutnávky vína a místních specialit, "vřesem oděný" výlet z L´Etacq ke hradu Grosnez, útes „Věžička“ a zátoka Plemont Bay s červenozlatým pískem

6.-7. den: individuální volno, pobyt u moře a vycházky do okolí, fakult. výlet lodí na sousední ostrov Guernsey hlavní město ST. PETER PORT, považované některými za nejkrásnější evropský přístav, hrad Cornet, domky z červené a modré žuly s bíle orámovanými okny, zahrady s hortensiemi a růžemi, dům Hauteville House, v němž žil ve vyhnanství Victor Hugo a kde napsal Bídníky (Ubožáky) či Dělníky moře, interiéry si spisovatel navrhl sám

8. den: transfer na letiště a odlet zpět do Prahy


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a letovým řádům.

Doprava

letecky Praha-Jersey-Praha, místní dopravou po ostrově Jersey

Ubytování

hotel nebo penzion na ostrově Jersey - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

Stravování

v ceně jsou snídaně

Pojištění

Zájezd obsahuje povinné pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 sb. proti úpadku; nezahrnuje komplexní pojištění. Doporučujeme komplexní pojištění u pojišťovny UNIQA (pojištění úrazové, léčebné v zahraničí, za náhradu škod a především pojištění na storno zájezdu ve výši 28 Kč/den (minimálně však 84 Kč) nebo pouze léčebné pojištění ve výši 20 Kč/den.

Pořadatel: Nomád, IČO:

Jersey: duny Les Blanches - St.Ouen Bay - St.Brelade´s Bay - Saint Helier - Elizabeth Castle - Devil´s Hole - La Mare Wine Estate - Grosnez - ostrov Guernsey, Saint Peter Port

Velká Británie - Wales - NP Pembrokeshire Coast - Bae Ceibwr

Nachází se na jihozápadě Walesu na poloostrově Pembrokeshire (629 km2). Jeho podstatnou část tvoří pobřeží St. George´s Channel (Svatojiřský průliv) mezi Keltským a Irským mořem a 3 blízké ostrovy – Grassholm, Skokholm a Skomer. Jsou zde příkré skalnaté útesy, pláže oblázkové i písčité, členité zátoky a písečné duny. To vše tvoří nádherné scenérie, které jsou potěšením pro oko. Příliv je zde opravdu mohutný, dosahuje až 8 metrů. K parku patří i jižní okraj vrchoviny Preseli Hills.

zobrazit celý článek

Náhorní park Jezerní oblast, jak zní v překladu jeho jméno, leží v severní Anglii od pobřeží Irského moře k podhůří Pennin v hrabství Cumbrie, mezi městy zhruba Carliste a Barrowin. Je největší (2.292 km2) a nejkrásnější z anglických národních parků a když už jsme u těch nej, leží zde i nejvyšší vrchol Anglie Scafell Pike (978 m). Podloží tvoří směs vápenců, červených pískovců, břidlic a hlubinných vyvřelin. Celé pohoří bylo ve čtvrtohorách přeformováno ledovcem a tak zde najdete ledovcové kary, trogovitá údolí ve tvaru velkého U, morény a 16 ledovcových jezer.

zobrazit celý článek

Do tohoto waleského národního parku (1.347 km2) patří řetězec pohoří - Black Mountains, Fforest Fawr a Brecon Beacon s nejvyšším vrcholem Pen-y-Fan (886 m). Leží od hranic s Anglií až po Llandeilo a pokrývá ho hornatá půvabná krajina s travnatými svahy a pískovcovými devonskými skalami. V jižní části parku se nachází souvrství slepenců a karbonských vápenců s krasovými jevy, rozsáhlými jeskyněmi a skalními převisy. Reliéf je zde pestrý, tvořený mělkými údolími, plochými vrcholy hor, soutěskami, ledovcovými jezery a malebnými vodopády (např. v okolí Yastradfellte).

zobrazit celý článek

Velšsky se nazývá Eryri a leží v severním Walesu (2.132 km2). Jeho jádro tvoří vulkanické pohoří Kambrické hory (Cambrian Mountains) s nejvyšší velšskou horou Snowdon (1.085 m) podle které je nazván. Staré vulkanity přemodeloval čtvrtohorní ledovec a vytvořil zde trogovitá údolí tvaru velkého U, s mělkými ledovcovými jezery hrazenými morénami, z kterých někde vytékají vodopády (např. Benglog Fall z jezera Llyn Ogwen). Místy mají hory členitý reliéf připomínající velehory. A navíc zde ročně naprší neuvěřitelných 5.000 mm srážek.

zobrazit celý článek
V.Británie - Anglie - NP Dartmoor - Sharpitor

Leží na Cornwallském poloostrově (954 km2) a tvoří ho stará žulová plošina rozbrázděná roklemi, soutěskami (tzv. coombe) a údolími řek. Je to divoká krajina charakteristická častými mlhami, dešti a hojnými větry. Nejvyšší vrchol parku High Willhays měří 621 metrů. Vlhké a mírné podnebí prospívá mechům a lišejníků, které obrůstají vše, včetně kmenů stromů. Právě dartmoorská blata, které leží téměř vždy v mlžném oparu inspirovala sira A.C.Doyla k napsání jeho nejslavnějšího příběhu se Sherlockem Holmsem, Psa baskervilského. Také sem často jezdila Agatha Christie a dokončila zde svůj první detektivní román Záhada na zámku Styles.

zobrazit celý článek

Tento rozsáhlý skotský národní park (1.865 km2) leží na pomezí Highlands a Lowlands na jihozápadním okraji pohoří Grampiany. The Trossachs (nejvyšší vrchol Ben More 1.174 m) je hrásťové pohoří s příkrými svahy a vrcholy zarovnanými čtvrtohorním ledovcem, místy až do podoby náhorních plošin. Do nich jsou zaříznuta hluboká údolí s hojnými ledovcovými jezery. Podloží parku tvoří staré, většinou paleozoické metamorfované horniny a žuly, zformované kaledonským vrásněním. Z vrcholů se nabízejí fantastické výhledy na zelený kraj všude kolem a na vlny hor.

zobrazit celý článek

Londýn je společně s New Yorkem, Tokiem a Paříží označován za jedno ze čtyř nejdůležitějších měst na světě. Na jeho památky, zajímavosti, muzea a galerie, parky a zahrady i jedinečnou atmosféru rozhodně nestačí jeden den, k poznání Londýna se proto výborně hodí eurovíkend.

zobrazit celý článek

Památky Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska i zámořských území náležejících k britskému království, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek

Oblast jihovýchodní Anglie při pobřeží proslula pro své mírné podnebí jako zahrada Anglie a stala se také vyhledávanou rekreační oblastí. Při pobřeží se táhnou proslulé bílé útesy doverské, pobřeží střeží hrady a pevnosti. Vznikly tu významné přístavy (Dover, Portsmouth, Southampton) a četná přímořská letoviska (Brighton). Winchester byl jedním z prvních královských sídel a náboženským centrem, vznikla tu nádherná katedrála.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Velká Británie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Normanské ostrovy Jersey a Guernsey 2020

Velká Británie Cena zahrnuje:
leteckou dopravu vč. tax a poplatků, místní dopravu dle programu a letištní transfery, 7x hotel se snídaní, českého průvodce, základní zdravotní připojištění, ...
27.06 - 04.07 27 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu