Národní park Pembrokeshire Coast

Podloží je tvořeno starými vyvřelinami a metamorfity prekambrického a prvohorního stáří. Většinu parku tvoří zemědělsky využívaná krajina s loukami, pastvinami a poli. Jen v některých údolích ve vnitrozemí se uchovaly ostrůvky lesů. Místy jsou i vřesoviště. Nad útesy je pobřeží zarostlé křovinami. Z útesů můžeme pozorovat nejen lákavé scenérie, ale i množství ptačích druhů, pro které je zde ideální místo na hnízdění. Papuchalkové, alkouni, alky, buřňáci a burňáčci, terejové, rackové, rybáci, ale i suchozemský sokol zde je k vidění. Dole na pobřeží se objevuje na bahnitých náplavech největší tuleň severních moří, tuleň kuželozubý. Dosahuje váhy až 350 kg a živí se hlavně rybami a hlavonožci. V moři se občas objeví i delfíni a plískavice. Téměř podél celého pobřeží vede skoro 300 km dlouhá pobřežní stezka Pembrokeshire Coast Path, ideální pro turistické tůry. Z památek je asi nejatraktivnější město St.David´s s normanskou katedrálou z 12. století.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu