Velká Británie – informace o zemi

Obecné:
Originální název: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Český název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Užívaný název: Velká Británie
Anglický název: United Kingdom
Rozloha: 244 820 km2
Poloha: 8° z.-2° v. d. a 49°-62° s. š.
Využití plochy: 25 % orná půda, 46 % pastviny, 10 % lesy, 19 % ostatní
Reliéf: nejvyšší bod - Ben Nevis (1 343 m), nejnižší bod - Fenland (-4 m)
Vodstvo: významná řeka - Temže (338 km)
Klima: mírný pás
Biota: lesy mírného pásu

Politika:
Hlavní město: Londýn (6 962 000 obyv.)
Další města (tis. obyv.): Birmingham 1 008, Leeds 724
Správní členění: 4 hist. země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (Anglie, Skotsko, Wales, Sev. Irsko) - 54 hrabství, 12 krajů (Skotsko), 26 okresů (Sev. Irsko)
Datum vzniku: 1066
Forma vlády: konstituční monarchie
Státní zřízení: království
Hlava státu (2013): ELIZABETH (Alžběta) II
Předseda vlády (2013): David CAMERON
Členství: EU, NATO, OSN, Commonwealth, CE, G8, OBSE, OECD

Obyvatelstvo:
Počet obyvatel (2009): 61 113 205
Hustota zalidnění: 249,6 obyv./km2
Národnostní složení: Angličané 82 %, Skotové 10 %, Irové 3 %, Velšané 2 %
Náboženství: anglikáni 38 %, katolíci 21 %, presbyteriáni 14 %, muslimové 11 %
Věkové složení: 0-14 r. 16,7 %, 15-64 r. 67,1 %, nad 65 r. 16,2 %
Roční přirozený přírůstek: 0,28 %
Střední délka života - muži: 76,52 let
Střední délka života - ženy: 81,63 let
Gramotnost: 99 %
Urbanizace: 90 %
Úřední jazyk: angličtina

Hospodářství:
Tvorba HDP: 75,0 % služby, 23,8 % průmysl, 1,2 % zemědělství
Zaměstnanost: 80,4 % služby, 18,2 % průmysl, 1,4 % zemědělství
HDP (parita kupní síly): 2 165 mld. USD
HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 35 400 USD
Inflace (2009): 2,1 %
Hospodářský růst: -4,3 %
Nezaměstnanost (2009): 8,0 %
Dluh (2009): 1 483,03 mld. USD
Zemědělství - sklizeň: pšenice, oves, ječmen, brambory, cukrová řepa, luštěniny, zelenina, ovoce
Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, kozy, prasata, drůbež, koně
Průmysl - těžba: černé uhlí, ropa, zemní plyn, želená ruda, olovo, cín
Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 69,38 %, jaderné 26,68 %, vodní 1,55 %, ostatní 2,39 %
Průmysl - energetika (výroba): 342,77 mld. kWh
Průmysl - energetika (spotřeba): 333,012 mld. kWh
Vývoz: stroje, paliva, chemikálie, potraviny
Dovoz: stroje, paliva, potraviny
Odběratelské země: USA, Německo, Francie, Nizozemsko, Irsko, Belgie, Itálie
Dodavatelské země: Německo, Francie, Nizozemsko, USA, Belgie, Itálie
Doprava: 16 878 km železnice, 371 603 km silnice
Měna: britská libra (GBP)

Ostatní:
Mezinárodní zkratka: GBR
Vstoupení do OSN: 1945
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): GB
Jízda: vlevo
Internetová doména: .gb
Internetových uživatelů: 48 755 000
Čas k SEČ: -1

převzato ze stránek: www.zemepis.com  

Související zájezdy

Související destinace

Anglie

Anglie

Zájezdy do ANglie - klasická "stará dobrá Anglie" s moderní i tradiční metropolí Londýn, na královské sídlo Windsor, do univerzitního města Oxford, arcibiskupského Canterbury či k prastarému záhadnému Stonehenge. Za vyhlášenými zahradami anglických venkovských sídel. Na příjemné pobřeží jižní Anglie i do pohádkového Cornwallu s útesy a vřesovišti. Za přírodními krásami Jezerní oblasti či do půvabné oblasti Midlands s Cotwoldskou pahorkatinou. A také do dalších zemí britského království - Walesu, Skotska i s jeho ostrovy a také do severního Irska.

Skotsko (UK)

Skotsko (UK)

Velká Británie

Velká Británie

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu