Národní park Snowdonia

Díky členitému reliéfu zde existuje mnoho různých biotopů. Zajímavé jsou například ekosystémy pobřežních společenstev písečných dun s písečnými travami a orchidejemi (kruštíky a tořiče), slanomilné biotopy (slanorožce, jitrocele, hvězdnice slanistá), kamenná moře a skály s rozchodníky, vřesoviště a rašeliniště. Rostou zde zbytky původních dubových lesů s lískou a jasanem, ale také vysázené porosty borovice lesní s pokroucenými kmeny, smrku sitka či douglasky sivé. Díky vlhkému klimatu rostou skoro všude různé druhy mechů a dávají krajině trochu pohádkový nádech, jen čekáte že se objeví bájní keltští hrdinové. Ze zvířat zde můžete vidět od tuleňů kuželozubých, přes jezevce a zdivočelé kozy také různé druhy ptáků. Třeba kosa horského, bělokura rousného či bělořita šedého. Z památek lákají středověké hrady (třeba v Caernarfonu), rozsáhlý podzemní jeskynní labyrint krále Artuše a další památky keltské kultury a jazyka.

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu