Britské království - památky UNESCO

UNESCO je anglická zkratka názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, což znamená Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu.

UNESCO je jednou ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN. Sídlí v Paříži. Podnětem ke vzniku organizace byly hrůzy právě skončené druhé světové války. Hlavním úkolem UNESCO je proto usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. UNESCO bylo založeno podepsáním Ústavy v Londýně na ustavující diplomatické konferenci 4. listopadu 1945. Ratifikace Ústavy se zúčastnilo dvacet zakládajících států: Austrálie, Brazílie, Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Francie, Indie, Jižní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko, Norsko, Nový Zéland, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené království, Turecko a USA. V současné době má UNESCO 191 členů. Zabývá se činností v pěti hlavních oborech: Vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace. Projekty podporované UNESCO zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií ve světě.

Památky na seznamu UNESCO na britském území:

Gwynedd (Wales)
Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd
Hrady a opevnění krále Eduarda I. z 13. století jsou příkladem obranné architektury.
1986

Durham
Durham Castle and Cathedral
Pevnost a katedrála z 11. a 12. století jsou příklady normanské architektury.
1986

Schodiště obrů (Severní Irsko)
Giant's Causeway and Causeway Coast
Čedičové útvary a skalní pobřeží v okolí.
1986

Ironbridge
Ironbridge Gorge
Technické památky na průmyslovou revoluci v údolí řeky Severn, první litinový most na světě.
1986

St. Kilda (Skotsko)
St Kilda
Souostroví vulkanického původu se skalními útesy a hnízdišti ohrožených druhů ptáků.
1986, 2004, 2005

Stonehenge a Avebury
Stonehenge, Avebury and Associated Sites
Lokality památek megalitické kultury.
1986

Studley
Studley Royal Park including the Ruins of Fountains Abbey
Královský park založený v 18. století, zámek a ruiny opatství
1986

Blenheim Palace
Blenheim Palace
Zámek z 18. století je typickým příkladem knížecího obydlí.
1987

Bath
City of Bath
Město založené Římany, s lázeňským komplexem a elegantní novoklasicistní architekturou.
1987

Hadriánův val
Frontiers of the Roman Empire
Zbytky obranného valu, který ve 2. století postavili Římané mezi Anglií a Skotskem. Pokračuje dále napříč Evropou až k Černému moři.
1987, 2005, 2008

Londýn, Westminster
Westminster Palace, Westminster Abbey and Saint Margaret's Church
Původní královská rezidence (nyní sídlo parlamentu), přestavěná v novogotickém stylu, spolu s opatstvím a kostelem z 11. století.
1987

Canterbury
Canterbury Cathedral, St Augustine's Abbey, and St Martin's Church
Katedrála, kostel sv. Martina (nejstarší v Anglii) a bývalé opatství sv. Augustina.
1988

Tower v Londýně
Tower of London
Londýnský hrad, středověké královské sídlo.
1988

Edinburgh
Old and New Towns of Edinburgh
Historické jádro města s pevností.
1995

Maritime Greenwich
Maritime Greenwich
Budovy v Greenwichi nedaleko Londýna a park, ve kterém jsou umístěny, jsou význačné symboly anglického uměleckého i vědeckého úsilí v 17. a 18. století.
1997

Srdce neolitických Orknejí
Heart of Neolithic Orkney
Neolitické monumenty.
1999

Blaenavon – průmyslová krajina v okolí.
Blaenavon Industrial Landscape
Kraj největších světových vývozců železa a uhlí v 19. století.
2000

Přádelny v Derwent Valley (Derbyshire)
Derwent Valley Mills
Průmyslová krajina velkého historického významu.
2001

Pobřeží Dorsetu a Východního Devonu
Dorset and East Devon Coast
Útesy zachycují 185 milionů let v historii Země.
2001

New Lanark
New Lanark
Skotská vesnice, kde utopista Robert Owen vytvořil svůj model průmyslové společnosti.
2001

Saltaire
Saltaire
Zachovalé průmyslové městečko z druhé poloviny 19. století.
2001

Královské botanické zahrady
Royal Botanic Gardens, Kew
Dokumentují vývoj zahradní architektury od 18. do 20. století.
2003

Liverpool – námořní obchodní centrum
Liverpool - Maritime Mercantile City
Šest oblastí historického centra a doků je dokladem rozmachu světového průmyslu a obchodu v 18. a 19. stol.
2004

Důlní oblast v hrabstvích Cornwal a West Devon
Cornwall and West Devon Mining Landscape
Svědectví rozmachu průmyslové revoluce na počátku 19. stol. Průmyslové stavby a důlní díla po intenzivní těžbě mědi a cínu.
2006

Akvadukt Pontcysyllte
Pontcysyllte Aqueduct and Canal
Přibližně 18 kilometrů dlouhý kanál bez použití zdymadel nebo vrat postavený během průmyslové revoluce
2009

Zámořská území:

St. George a přilehlé pevnosti, Bermudy
Historic Town of St George and Related Fortifications, Bermuda
Příklad nejranějších anglických městských kolonií v Novém světě.
2000

Ostrovy Gough a Inaccessible
Gough and Inaccessible Islands
Ostrovy v jižním Atlantiku, přírodní rezervace a hnízdiště ptáků.
1995, 2004

Hendersonův ostrov
Henderson Island
Ostrov v jižním Pacifiku, jeden ze skupiny ostrovů Pitcairn. Představuje přírodu nedotčenou člověkem.
1988

Převzato ze seznamů památek UNESCO na wikipedii. 

Související zájezdy

Související destinace

Anglie

Anglie

Zájezdy do ANglie - klasická "stará dobrá Anglie" s moderní i tradiční metropolí Londýn, na královské sídlo Windsor, do univerzitního města Oxford, arcibiskupského Canterbury či k prastarému záhadnému Stonehenge. Za vyhlášenými zahradami anglických venkovských sídel. Na příjemné pobřeží jižní Anglie i do pohádkového Cornwallu s útesy a vřesovišti. Za přírodními krásami Jezerní oblasti či do půvabné oblasti Midlands s Cotwoldskou pahorkatinou. A také do dalších zemí britského království - Walesu, Skotska i s jeho ostrovy a také do severního Irska.

Skotsko (UK)

Skotsko (UK)

Velká Británie

Velká Británie

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu