Národní park Dartmoor

Národnímu parku dominují rozsáhlá vrcholová slatiniště a rašeliniště o rozloze přes 120 km2 s vrstvou rašeliny až 10 m mocnou. Střídají je vřesoviště a chudé travnaté porosty spásané ovcemi. Stromy zde prakticky nerostou. Pouze zde můžete vidět světlík Vigursův, nevelkou polocizopasnou rostlinu. Lesy byly vykáceny většinou kvůli zpracování zde těženého cínu. Krajina má skutečně pochmurný charakter, až v nižších polohách přechází v typicky anglickou kulturní krajinu z pastvinami ohrazenými kamennými zídkami a živými ploty. Ze zvířeny je zajímavý výskyt ptáků – třeba severský kulík zlatý nebo koliha velká a bekasina otavní. Celá oblast je významnou pramennou oblastí s hustou sítí vodních toků. Je zde celá řada vodopádů a kaskád, např. Lydford Gorge či Becky Falls. Z památek se u osady Postbridge zachoval zajímavý kamenný most z 13.století, tvořený obřími kamennými plotnami usazenými na kamenných pilířích. Nebo navštivte městečko Princetown se známou věznicí z napoleonských válek, kde je dnes hlavní informační středisko národního parku. Ačkoliv je většina parku v soukromém majetku, téměř všude je volný přístup a vede zde přes 720 km turistických stezek. Každopádně je oblast známá nestálým počasím a tak je třeba na to být vybavený.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu