Jihovýchodní pobřeží Anglie a pahorkatina Downs

Oblast jihovýchodní Anglie při pobřeží proslula díky svému mírnému podnebí jako zahrada Anglie a stala se také vyhledávanou rekreační oblastí. Rozkládají se zde travnaté vršky South Downs, podél moře se táhne pás zalesněných křídových útesů. Při pobřeží leží ostrov Wight. Ojedinělým koutem divoké přírody je New Forest nedaleko Southamptonu a Winchesteru, někdejší lovecký revír Viléma Dobyvatele a jeho následníků – oblast lesů a vřesovišť, kde se uchovaly původní dubové lesy jižní Anglie. Vnitrozemí je hlavní ovocnářskou oblastí Anglie, první sady vznikaly opět již v římské éře. Typickým ovocem je jablko, pěstují se tu však i broskve, jahody nebo maliny, hojně se pěstuje chmel a na kopcích kolem Lamberhurstu se vzmáhá vinařství.

Stručná historie jihozápadní Anglie

Svá sídla tu měli už staří Římané – zakládali pevnosti při pobřeží (Porchester Castle) a na některých místech se zachovaly zbytky obytných budov – např. nynější Fishbourne Palace. Město Winchester, původně středisko království Wessex, patřilo k prvním významným sídlům anglických králů a rovněž k náboženským centrům. Na pobřeží prospívaly četné přístavy, ochranu zajišťovaly mohutné hrady (Dover, Lewes, Arundel) a od tudorovské éry si zde stavěli sídla bohatí šlechtici. Nechybí ani sídla příslušníků královské rodiny – Royal Pavillon v Brightonu či Osborne House na ostrově Wight. I v nejnovější době tu vznikla řada luxusních vil pro příslušníky horních deseti tisíc. Z přímořských měst se stala oblíbená letoviska, Brighton je údajně prvním městem, kam se lidé začali jezdit koupat v moři.

Přístavy a letoviska jižní Anglie

K nejvýznamnějším přístavům této oblasti patří jistě Dover, hlavní přístav pro dopravu přes průliv La Manche, střežený mohutným hradem Plantagenetů, a dále Portsmouth, v němž se nachází historická loděnice (Portsmouth Historic Ships) s pozoruhodnými starými loděmi (např. Mary Rose, oblíbená loď Jindřicha VIII., která se potopila při své první plavbě, nebo Victory, loď admirála Nelsona), Námořní muzeum a Muzeum dne D (D-Day Museum), kde je mj. k vidění i výšivka vytvořená r. 1968, na níž jsou zachyceny události vylodění v Normandii. Hastings byl ve středověku též významným přístavem, v současnosti je ovšem znám hlavně díky bitvě, v níž získal Vilém Dobyvatel vládu nad Anglií. Na místě bojiště, v městečku Battle, nechal nový král založit opatství Battle Abbey. Z dalšího historického přístavu Southamptonu vyplula r. 1620 loď Mayflower se skupinou puritánů, kteří založili kolonii v Severní Americe, a v roce 1912 odtud s velkou slávou vyplul Titanic.
Brighton proslul především jako přímořské letovisko, které si oblíbil koncem 18. století princ regent, pozdější Jiří IV., žil zde spolu se svou milenkou vdovou Fitzgeraldovou a v roce 1815 si nechal vybudovat monumentální sídlo Royal Pavillon v orientálním stylu. V roce 1929 vzniklo ve městě mořské akvárium. K dalším oblíbeným letoviskům patří viktoriánské Eastbourne, které je rovněž východiskem pro výlety v pahorkatině South Downs. Nedaleko odtud se nachází záhadný pravěký obrazec v kopci - Dlouhý muž z Wilmingtonu.

Nejkrásnější katedrály při pobřeží jižní Anglie

Počátky historie Winchesteru splývají s pověstmi o legendárním králi Artušovi. V síni Great Hall, která je zbytkem hradu Viléma Dobyvatele, se ukazuje údajný původní Kulatý stůl, který ovšem vznikl až ve 13. století. Každopádně zde sídlili vládci jednoho z anglosaských království - Wessex. Poté, co jeho král Alfred Veliký ovládl jižní Anglii, patřil Winschester až do příchodu Normanů k hlavním královským sídlům. Hrad Wolverey Castle později sloužil jako sídlo biskupa. Klenotem města i celého kraje je katedrála, která vznikala v areálu bývalého kláštera v průběhu staletí od 11. do 16. století a zachovala si výrazné normanské prvky. Zdejší knihovna uchovává přes 4 000 písemností vč. překrásně iluminované winchesterské bible. Další katedrála vznikla ve 12. století v Chichesteru, kde se nachází rovněž kostel Holy Trinity Church ještě z anglosaských dob.

Související zájezdy

Související destinace

Anglie

Anglie

Zájezdy do ANglie - klasická "stará dobrá Anglie" s moderní i tradiční metropolí Londýn, na královské sídlo Windsor, do univerzitního města Oxford, arcibiskupského Canterbury či k prastarému záhadnému Stonehenge. Za vyhlášenými zahradami anglických venkovských sídel. Na příjemné pobřeží jižní Anglie i do pohádkového Cornwallu s útesy a vřesovišti. Za přírodními krásami Jezerní oblasti či do půvabné oblasti Midlands s Cotwoldskou pahorkatinou. A také do dalších zemí britského království - Walesu, Skotska i s jeho ostrovy a také do severního Irska.

Velká Británie

Velká Británie

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu