Národní park Loch Lomond a The Trossachs

Tento rozsáhlý skotský národní park (1.865 km2) leží na pomezí Highlands a Lowlands na jihozápadním okraji pohoří Grampiany. The Trossachs (nejvyšší vrchol Ben More 1.174 m) je hrásťové pohoří s příkrými svahy a vrcholy zarovnanými čtvrtohorním ledovcem, místy až do podoby náhorních plošin. Do nich jsou zaříznuta hluboká údolí s hojnými ledovcovými jezery. Podloží parku tvoří staré, většinou paleozoické metamorfované horniny a žuly, zformované kaledonským vrásněním. Z vrcholů se nabízejí fantastické výhledy na zelený kraj všude kolem a na vlny hor.

Lesy jsou zde pouze v údolích a na úpatí hor, horní hranice lesa probíhá ve výšce zhruba v kolem 650 metrů. Vrcholy i svahy jsou porostlé trávou, jen občas s křovinami, rašeliništi nebo vřesovišti. Je to krajina, kterou přetvořila lidská ruka, ale do kouzelné podoby. Bylinná vegetace je bohatá, roste zde celá čtvrtina všech britských druhů. Většinou jde o rostliny rostoucí i u nás, zvláštní jsou místy rozsáhlé porosty kapradiny hasivky orličí, která dosahuje velikosti dospělého člověka, takže tvoří jakési kapradinové „lesy“. Zvířena je také běžná, vyskytuje se zde i tetřev hlušec, reprodukovaná kočka divoká a na nebi létá orel skalní. Největším britským sladkovodním jezerem je Loch Lomond (71 km2), které obsahuje 2,6 miliardy kubických metrů vody. Hluboké je necelých 190 metrů, leží výrazném zlomovém pásmu z dob kaledonského vrásnění a jeho malebné břehy (zvlášť ten východní) lákají k procházce. O něco více na sever leží jezero Loch Ness proslavené po celém světě pozorováním tajuplné „jezerní příšery“. Když budete projíždět tímto krajem, zaručeně upoutají vaši pozornost stáda huňatého skotského náhorního skotu, potomka původního keltského skotu, který žije na pastvinách celý rok bez zimního ustájení.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu