Londýn, město na Temži

LONDÝN je hlavním městem Velké Británie, největším městem Evropské Unie (na počátku minulého století ještě největší město na světě) a světovým střediskem obchodu, kultury a módy.

LONDÝN se nachází na jihovýchodě Anglie nedaleko ústí řeky Temže. V dnešní době má Londýn se svými předměstími až 10 milionů obyvatel. Hlavním rysem Londýna je jeho multietnicita, multikulturalita, multinacionalita, multi-, multi-, multi-. Už když přijíždíte autobusem do města z jihu, všimnete si v menších čtvrtích řeckých, karibských, tureckých a thajských obchodů…

Historie Londýna

Poprvé bylo místo osídleno již kolem roku 800 př.n.l., poté se zde kolem roku 43 n.l. usadily legie Julia Ceasara a založily vojenský tábor nazývaný Londinium, ze kterého se brzy stal prosperující přístav. Římané si byli vědomi nebezpečí plynoucí z nájezdů kmenů ze severu a tak osadu silně opevnili(dnešní City). Ze země odešli po pádu impéria v 5. století a město bylo osídleno původními obyvateli.

Ti ale museli žít v neustálém strachu z nájezdů vikingů. Těmto ničivým pohromám učinil za dost až anglosaský král Alfréd Veliký, když vikingy porazil u skotského města Edinburgh.

Gotické stavby Londýna

V 11. století byly položeny základy prvních gotických staveb, zejména pak katedrál – např. Westminster Abbey, kde byl jako první korunován vévoda Vilém Dobyvatel, který r. 1066 zvítězil v bitvě u Hastingsu. Vilém Dobyvatel také zahájil stavbu pevnosti Tower a jeho syn se podílel na stavbě Westminster Hall a přilehlých paláců. S příchodem Tudorovců na trůn (1485) dochází v Londýně k hospodářskému rozmachu, středověk definitivně končí.

Anglikánská církev

Významnou událostí pro fungování britské monarchie je založení protestantské církve Jindřichem VIII.. Došlo k němu kvůli tomu, že papež nebyl ochoten anulovat jeho manželství s Kateřinou Aragonskou. Král si proto založil církev vlastní, která to povolovala. Dodnes platí, že vládnoucí monarcha se automaticky stává také hlavou anglikánské církve.

Tato reformace shora se ovšem neobešla bez protestů i obětí - kvůli svému nesouhlasu s královým rozvodem byl popraven kancléř Thomas More, jeden z předních intelektuálů této doby. Anglikánská církev se ve svých počátcích příliš nelišila od katolické, teprve za vlády Jindřichových potomků získala definitivní podobu. Jindřichova starší dcera Krvavá Mary se během své několikaleté vlády pokusila zemi znovu vrátit ke katolictví, ale toto úsilí skončilo s její smrtí.

V této době se Londýn stává největším městem Anglie, žije v něm téměř 500 tisíc obyvatel.

Další významnou osobností, jež přispěla k vývoji města je bezpochyby mladší Jindřichova dcera, královna Alžběta I. (vládne v letech 1588 – 1603). Alžbětinská éra patří k nejslavnějším anglickým obdobím, v té době žije a tvoří v Londýně například William Shakespeare. Nachází se zde kulturní a společenské centrum země. K úpadku dochází až za diktatury Olivera Cromwella (1649–1660).

Katastrofy 17.století

17. století přináší Londýnu hned několik katastrof za sebou. První z nich byl velký mor rok 1665, při kterém zahynulo asi 85 tisíc lidí. Hned rok na to přišla katastrofa ještě horší, a tou byl velký požár. Ten r. 1666 zničil převážnou část města.

Kvůli zničení požárem došlo k významné stavitelské vlně, která podstatně ovlivnila dnešní vzhled města. Po architektonické stránce v té době nejvíce působil architekt Christopher Wren, jenž projektoval během svého života 52 kostelů a chrámů, mezi nimi například katedrála sv. Pavla St. Paul´s Cathedral. Londýn se stal vzorem pro ostatní města a s rozšiřujícími se zámořskými objevy a postupnou kolonizací také centrem impéria.

Hannoverská dynastie

Významnou dynastií, jenž se dostává na trůn počátkem 18. století, jsou němečtí Hannoveřané. První z této dynastie byl hannoverský kurfiřt Jiří, který se dostal na trůn jakožto vzdálený příbuzný dynastie Stuartovců. Pro nás není bez zajímavosti, že byl po přeslici potomkem zimního krále Fridricha Falckého, jehož manželka byla dcera anglického krále Jakuba I. Potomci této dynastie vládnou v Británii pod jménem Windsor dodnes. Po nástupu královny Viktorie (1837–1901) na trůn se Británie stává světovou velmocí a tvář Londýna se začíná měnit – opět dochází k usilovné stavitelské činnosti. Staví se v tzv. viktoriánském stylu, jenž odpovídá novogotice. Nejtypičtějším příkladem jsou např. budovy parlamentu či Royal Albert Hall (pojmenovaná po muži královny Viktorie).

Novodobé dějiny Londýna

K velikým ztrátám, nejen architektonickým, dochází za druhé světové války, kdy byl Londýn bombardován a rakety typu V1 a V2 výrazně rozbořily město. To způsobilo ekonomickou krizi a k vzestupu města dochází opět až v 70. letech.

Dnes je Londýn zcela kosmopolitním městem, ve kterém je možné najít snad všechny druhy architektury. V posledních letech přibyly ve městě lehce kontroverzní stavby jako budova Pojištovny Lloyds of London, Londýnské oko, Millennium Dome, londýnská centrála Swiss Re Tower, tzv. okurka. Názory na tyto budovy se liší, zda se vám líbí či ne, už záleží jen na vás.

Londýnské parky

Přestože je Londýn město neustále přelidněné, udrželo se zde ještě mnoho zeleně. Parkům jako Hyde Park či Regent´s Park se říká plíce města. Hyde Park býval známý díky Řečnickému koutku (Speaker´s Conner), na kterém mohl kdokoli v kteroukoli dobu vystoupit a řečnit. V nedávné době však byl koutek zrušen, protože o něj Londýňané zcela ztratili zájem.

Londýn je společně s New Yorkem, Tokiem a Paříží označován za jedno ze čtyř nejdůležitějších měst na světě.

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu