letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům Letecky na Normanské ostrovy - Čechům téměř neznámé souostroví v průlivu La Manche nedaleko francouzského pobřeží. Nevelké rozlohou, avšak s mnoha lákadly jak přírodními, tak historickými, o atmosféře „staré dobré Anglie“ ani nemluvě. Velkolepé útesy, písečné pláže, staré hrady, bílé majáky, jedinečné prehistorické památky a památky na 2. sv. válku i vyhlášená pohostinnost ostrovanů… Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu v ekonomické třídě vč. tax a poplatků, místní dopravu dle programu a letištní transfery, 7x hotel 2-3* nebo penzion (2lůžkové pokoje), 7x snídani, českého průvodce, základní zdravotní připojištění, informační materiály a pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
pojištění storna, stravování, lodní výlet na ostrov Guernsey, další fakultativní výlety, vstupné a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.490 Kč za 1lůžkový pokoj
2.790 Kč za výlet na ostrov Guernsey
240 Kč za doplatek za připojištění na storno K5S (do 40.000 Kč)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
ostrov Jersey: levandulová farma - duny Les Blanches se vzácnou květenou - St.Brelade´s Bay, kostel s gotickými freskami - Jersey War Tunnels, muzeum 2. sv. války a okupace - hlavní město Saint Helier - hrad Mont Orgueil a cesta po severním pobřeží - vinařské středisko a ochutnávka vín - ostrov Guernesy, hl. město Saint Peter´s Port, dům Victora Huga
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
002-185
27.6 - 4.7.2020
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
27 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet Praha-Jersey, odlet na největší ze šesti Normanských ostrovů Jersey, transfer z letiště a ubytování

2. den: západní pobřeží Jersey, exkurze na levandulové farmě, vycházka přes duny Les Blanches se vzácnou květenou k zálivu St. Ouen´s Bay a k majáku Corbiére. záliv St. Brelade´s Bay, gotický kostel s freskami, románská kaple Fisherman´s Chapel

3. den: válečné muzeum Jersey War Tunnels, autentická připomínka okupace ostrovů za 2. sv. války, muzeum s osobními příběhy místních obyvatel, hlavní město ST.HELIER s viktoriánským koloritem, historická i moderní architektura, městská a rybí tržnice, parní hodiny, jachetní přístav, pěšky či obojživelným vozidlem po mořském dně na hrad Elizabeth Castle na skalnatém ostrůvku

4. den: východní pobřeží, Jersey, pyšný hrad Mont Orgueil na skalnatém ostrohu, nejfotografovanější skvost zdejší architektury, výhledy na pobřeží Normandie a záliv Grouville, kde se pěstují ústřice, dolmen de Faldouet, který vznikl před 6 000 lety, kouzelná zátoka Bouley Bay s pláží, výhledy na skalnaté pobřeží, pěšky podél pobřeží k zátoce a vesničce v Rozel Bay

5. den: severní pobřeží Jersey, skalní kráter Devil ´s Hole, strmé útesy, skvělé výhledy na skalnaté pobřeží, vinařské středisko La Mare Wine Estate s možností prohlídky s průvodcem,a ochutnávky vína a místních specialit, "vřesem oděný" výlet z L´Etacq ke hradu Grosnez, útes „Věžička“ a zátoka Plemont Bay s červenozlatým pískem

6.-7. den: individuální volno, pobyt u moře a vycházky do okolí, fakult. výlet lodí na sousední ostrov Guernsey hlavní město ST. PETER PORT, považované některými za nejkrásnější evropský přístav, hrad Cornet, domky z červené a modré žuly s bíle orámovanými okny, zahrady s hortensiemi a růžemi, dům Hauteville House, v němž žil ve vyhnanství Victor Hugo a kde napsal Bídníky (Ubožáky) či Dělníky moře, interiéry si spisovatel navrhl sám

8. den: transfer na letiště a odlet zpět do Prahy


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a letovým řádům.

Doprava

letecky Praha-Jersey-Praha, místní dopravou po ostrově Jersey

Ubytování

hotel nebo penzion na ostrově Jersey - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

Stravování

v ceně jsou snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena zájezdu zahrnuje pouze základní léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění s připojištěním na storno K5S za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Pořadatel: Nomád, IČO:

Jersey: duny Les Blanches - St.Ouen Bay - St.Brelade´s Bay - Saint Helier - Elizabeth Castle - Devil´s Hole - La Mare Wine Estate - Grosnez - ostrov Guernsey, Saint Peter Port

Velká Británie - Wales - NP Pembrokeshire Coast - Bae Ceibwr

Nachází se na jihozápadě Walesu na poloostrově Pembrokeshire (629 km2). Jeho podstatnou část tvoří pobřeží St. George´s Channel (Svatojiřský průliv) mezi Keltským a Irským mořem a 3 blízké ostrovy – Grassholm, Skokholm a Skomer. Jsou zde příkré skalnaté útesy, pláže oblázkové i písčité, členité zátoky a písečné duny. To vše tvoří nádherné scenérie, které jsou potěšením pro oko. Příliv je zde opravdu mohutný, dosahuje až 8 metrů. K parku patří i jižní okraj vrchoviny Preseli Hills.

zobrazit celý článek

Náhorní park Jezerní oblast, jak zní v překladu jeho jméno, leží v severní Anglii od pobřeží Irského moře k podhůří Pennin v hrabství Cumbrie, mezi městy zhruba Carliste a Barrowin. Je největší (2.292 km2) a nejkrásnější z anglických národních parků a když už jsme u těch nej, leží zde i nejvyšší vrchol Anglie Scafell Pike (978 m). Podloží tvoří směs vápenců, červených pískovců, břidlic a hlubinných vyvřelin. Celé pohoří bylo ve čtvrtohorách přeformováno ledovcem a tak zde najdete ledovcové kary, trogovitá údolí ve tvaru velkého U, morény a 16 ledovcových jezer.

zobrazit celý článek

Do tohoto waleského národního parku (1.347 km2) patří řetězec pohoří - Black Mountains, Fforest Fawr a Brecon Beacon s nejvyšším vrcholem Pen-y-Fan (886 m). Leží od hranic s Anglií až po Llandeilo a pokrývá ho hornatá půvabná krajina s travnatými svahy a pískovcovými devonskými skalami. V jižní části parku se nachází souvrství slepenců a karbonských vápenců s krasovými jevy, rozsáhlými jeskyněmi a skalními převisy. Reliéf je zde pestrý, tvořený mělkými údolími, plochými vrcholy hor, soutěskami, ledovcovými jezery a malebnými vodopády (např. v okolí Yastradfellte).

zobrazit celý článek

Velšsky se nazývá Eryri a leží v severním Walesu (2.132 km2). Jeho jádro tvoří vulkanické pohoří Kambrické hory (Cambrian Mountains) s nejvyšší velšskou horou Snowdon (1.085 m) podle které je nazván. Staré vulkanity přemodeloval čtvrtohorní ledovec a vytvořil zde trogovitá údolí tvaru velkého U, s mělkými ledovcovými jezery hrazenými morénami, z kterých někde vytékají vodopády (např. Benglog Fall z jezera Llyn Ogwen). Místy mají hory členitý reliéf připomínající velehory. A navíc zde ročně naprší neuvěřitelných 5.000 mm srážek.

zobrazit celý článek
V.Británie - Anglie - NP Dartmoor - Sharpitor

Leží na Cornwallském poloostrově (954 km2) a tvoří ho stará žulová plošina rozbrázděná roklemi, soutěskami (tzv. coombe) a údolími řek. Je to divoká krajina charakteristická častými mlhami, dešti a hojnými větry. Nejvyšší vrchol parku High Willhays měří 621 metrů. Vlhké a mírné podnebí prospívá mechům a lišejníků, které obrůstají vše, včetně kmenů stromů. Právě dartmoorská blata, které leží téměř vždy v mlžném oparu inspirovala sira A.C.Doyla k napsání jeho nejslavnějšího příběhu se Sherlockem Holmsem, Psa baskervilského. Také sem často jezdila Agatha Christie a dokončila zde svůj první detektivní román Záhada na zámku Styles.

zobrazit celý článek

Tento rozsáhlý skotský národní park (1.865 km2) leží na pomezí Highlands a Lowlands na jihozápadním okraji pohoří Grampiany. The Trossachs (nejvyšší vrchol Ben More 1.174 m) je hrásťové pohoří s příkrými svahy a vrcholy zarovnanými čtvrtohorním ledovcem, místy až do podoby náhorních plošin. Do nich jsou zaříznuta hluboká údolí s hojnými ledovcovými jezery. Podloží parku tvoří staré, většinou paleozoické metamorfované horniny a žuly, zformované kaledonským vrásněním. Z vrcholů se nabízejí fantastické výhledy na zelený kraj všude kolem a na vlny hor.

zobrazit celý článek

Londýn je společně s New Yorkem, Tokiem a Paříží označován za jedno ze čtyř nejdůležitějších měst na světě. Na jeho památky, zajímavosti, muzea a galerie, parky a zahrady i jedinečnou atmosféru rozhodně nestačí jeden den, k poznání Londýna se proto výborně hodí eurovíkend.

zobrazit celý článek

Památky Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska i zámořských území náležejících k britskému království, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

zobrazit celý článek

Oblast jihovýchodní Anglie při pobřeží proslula pro své mírné podnebí jako zahrada Anglie a stala se také vyhledávanou rekreační oblastí. Při pobřeží se táhnou proslulé bílé útesy doverské, pobřeží střeží hrady a pevnosti. Vznikly tu významné přístavy (Dover, Portsmouth, Southampton) a četná přímořská letoviska (Brighton). Winchester byl jedním z prvních královských sídel a náboženským centrem, vznikla tu nádherná katedrála.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Velká Británie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu