autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Historické slavnosti a průvody Relaxační víkendy Termální lázně a wellness Poznávací zájezdy pro seniory Adventní zájezdy
Přidat k oblíbeným zájezdům
Jedna z nejkrásnějších německých tradičních oblastí je Bavorsko a Franky. Na tak zvané historické Romantické cestě máte možnost poznat krásu a tradice v několika malých městech, která si zachovala středověkou krásu a kde se stále drží lidové tradice jako řemeslné jarmarky, velikonoční a vánoční zdobení historických kašen. Čeká vás město Vánoc Rothenburg, starobylé město Bamberg, přírodní krásy Romantické cesty, koupání v nejslanějších termálních lázních a nejkrásnější místa romantické cesty Bavorska a řemeslné adventní trhy. Prodloužený adventní víkend plný zážitků, ubytování ve 4* hotelu v lázeňské město Bad Windsheim s jedinečnými termálními lázněmi - to musíte prostě zažít!
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 3-4* (2lůžkový pokoj), 2x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupné (60 €) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.800 Kč za 1lůžkový pokoj
650 Kč za 1x večeře
105 Kč za komplexní pojištění
90 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Dinkelsbühl - "hlavní město Romantické cesty", Schwäbnisch Hall - malebné poříční scenérie, Rothenburg - německé město Vánoc, Nördlingen - romantika vánočních trhů - Bamberg
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-741
9.12 - 11.12.2022
2
Praha a další níže
7 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: odjezd z Prahy v 6 hodin, přejezd Německem do oblasti Bavorska a Franky, vánoční město ROTHENBURG - středověké a renesanční městečko celé obklopené hradbami s mohutnými branami a barbakánem, s výstavnou radnicí, vánočně nazdobenou kašnou, malebnými hrázděnými domy, křivolakými uličkami… jako stvořené pro romantickou atmosféru Vánoc, legendární vánoční trh Reiterlesmarkt s tradicí 500 let, světoznámé obchody s vánočním zbožím Käthe Wohlfahrt - ozdoby, historické panenky, dřevěné hračky, medvídci, procházka po hradbách s výhledy na zasněžené střechy, možnost návštěy Muzea Vánoc, ubytování v lázeňském městě Bad Widsheim, BAD WINDSHEIM, relax a návštěva adventních trhů, variantní program dle zájmu: rozsáhlý skanzen v přírodě představuje nejrůznější francká řemesla a bavorské vánoční tradice (komentovaná prohlídka s průvodcem), a poté pobyt v termálních lázních Bad Windsheim s nejslanějším termálním bazénem v Evropě (bývá nazýván malé „Mrtvé moře“) nebo procházka v městečku v historickém centru (vánočně ozdobená kašna), adventní trhy a relax v uličkách či posezení v cukrárně; zájemci mohou využít individuálně možnost pobytu v termálních lázních po celé odpoledne, večer návrat na hotel

2. den: bavorské město DINKELSBÜHL obehnané hradbami s řadou 2. den: výlet bavorské město DINKELSBÜHL obehnané hradbami s řadou malebných barevných hrázděných domů, půvabné adventní trhy ve Špitálském dvoře (při hlasování r. 2014 získal Dinkelsbühel první místo mezi německými adventními městy, předčil i Rothenburg), NÖRDLINGEN, středověké město vystavěné v kráteru po meteoritu, výstavní barevné hrázděné domy a veselé adventní trhy na hlavních ulicích, živé betlémy, Nördlingenská stezka jesliček na 40 originálních jesliček v kostelích a výlohách možnost vystoupit na kostelní věž Daniel, hradby s věžemi, Muzeum meteoritu nebo téměř 3km trasa po hradbách s úžasnými výhledy, místní speciality a vyhlášené karamelové pivo na rozloučenou ... návrat na ubytování do BAD WINDSHEIMU, podvečerní návštěva adventních trhů v Bad Windsheimu, fakultativně večeře v hotelu (místní kulinářské speciality) nebo večerní návštěva termálních lázní

3. den: barokní skvost ANSBACH na Hradní stezce, ryze barokní zámek, tradiční vánoční trh na náměstích Martin-Luther Platz a Montgelastplatz s místními specialitami, velká dřevěná vánoční pyramida a zdobené kašny: BAMBERG (UNESCO), jedno z nejkrásnějších německých historických měst s tisícovkou historických domů s kostely na 7 návrších a s 8 pivovary v podzámčí, čtvrť Malé Benátky, hrad z filmu Tři mušketýři, radnice na ostrůvku, možnost návštěvy Rezidence, nazdobené kašny, návrat do Prahy do půlnoci

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám v adventních místech. V případě uzavření některých trhů s ohledu na zpřísnění z důvodu pandemie je připraven náhradní program.

Doprava

klimatizovaným zájezdovým autobusem vybaveným přehravačem DVD, o přestávkách možnost občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč).

Ubytování

2x hotel 3-4* , 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

2x snídaně formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Rothenburg, město Vánoc
V březnu 1964 založili Wilhelm a Käthe Wohlfahrtovi obchod, ze kterého se stala nejslavnější světová firma s vánočními tradičními dekoracemi a předměty. Nápad vznikl, když byli o vánocích u Wohlfahrtových na návštěvě američtí přátelé a uchvátila je hrací skříňka z Krušných hor, původního saského domova této rodiny. Dnes je hlavní sídlo firmy ve vánočním městě Rothenburg, kde má celkem 6 obchodů. Součástí hlavního obchodu je světoznámá Vánoční vesnice a Německé muzeum vánoc. Návštěva Rothenburgu a Käthe Wolfahrt je součástí základních cest turistů z Japonska a USA jako typický kus Německa a v podstatě i Evropy.
Vánoční vesnice – největší světová sbírka německých vánočních ozdob na ploše 1.000 m2. Ocitnete se na zasněženém franckém náměstí s hrázděnými domky, uprostřed září 5m vysoký bílý vánoční strom a na něm 7.240 lampiček a přes 1.000 vánočních koulí. Je tu 380 cm vysoká louskáčková královna, 550 cm vysoká vánoční pyramida o váze 2 tuny, na 4 kilometrech girland září 80 tisíc vánočních světel. Venku stojí „dárkový expres“ – snad nejznámější foto motiv německých vánoc.


Bad Windsheim
Staré historické středověké město ve Frankách, jeho počátky sahají až do konce 7.století (královský farní kostel sv. Martina). Ve 12. století byl císařem Fridrichem II. vyhlášen Windsheim císařským městem. Ve 13. století vznikl klášter. V 16. století zde kázal Luther a město bylo jakousi baštou protestantů. Na konci 16. století zde byly vedeny procesy s čarodějnictvím a upáleno 25 žen.
Za 30ti leté války město utrpělo požáry. Na počátku 19.st.bylo město přiděleno Bavorsku.
Velké slávy město docílilo, na samém počátku 20. století byly využity solné prameny (popsané už v r.1752 Wilhelmem Simonem Carl Hirschingem).
V roce 1973 dostalo město jméno Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. V roce 2007 dostalo město německou cenu pro cestovní ruch. V roce 1972 bylo otevřen skanzen Freilandmuseum - Franconian Open Air Museum.
Dnes je Bad Windsheim velmi oblíbené turisty pro své úžasné a jedinečné termální lázně, rozlehlý skanzen, který stí tradice a zachovalé středověké městské jádro s velikonoční kašnou.


Skanzen Freilandmuseum
je velice rozlehlý a zajímavý. Jeho tvůrcem byl Konrad Bedal. Do kouzelné krajiny bylo přeneseno na 100 nejrůznějších staveb z oblasti Frank, Švábska a Horního Bavorska. Stavby jsou uspořádány do několika tematických celků (pivovar, mlýn, drtírna lněného oleje, cihelna, pekárna, špitál, část muzea jsou též přilehlé městské domky a patří k němu i přilehlá středověká vesnička. Můžete ochutnat místní tradiční pivo, výborné dobroty anebo zakoupit lidový suvenýr.

Termální lázně Franken Therme ve Windshemu
Termální solný bazén
(1,5% solný roztok, 30°C - 32°C)
V největším z termálních bazénů si můžete zaplavat v líné řece, relaxovat v bublající vířivce nebo si vychutnat další vodní atrakce. Každé dvě hodiny zde každý den nabízíme vodní gymnastiku a Qi Gong. Hned vedle tohoto termálního solného bazénu je zimní zahrada s panoramatickým výhledem na venkovní bazén.
Termální slané vířivky (4% solný roztok, 32°C - 34°C)
Bublající atrakce ve 4% slaném bazénu, od vzduchových bublin přes perličky a proudy až po 15 metrové masážní trysky.
Horké slané bazény (12% solanka, cca 34°C - 36°C)
Jemná hudba a podvodní osvětlení s barevnými změnami v teple přibližně 36 °C v teple 12% slaném bazénu.
Relaxační místnosti
K dispozici jsou relaxační místnosti - včetně "ložnice" - teplé barvy, spousta dřeva a kolem 60 pohodlných lehátek pro příjemnou atmosféru. Skleněnou fasádou si můžete vychutnat výhled na termální zahradu. V létě lze plně otevřít panoramatická okna, která umožňují snadný přístup na dřevěnou terasu a venkovní bazén.
Odpočiňte si ve vodní posteli a nechte svou duši relaxovat: Šest pohodlných vodních lůžek a ratanová lehátka jsou k dispozici pro malé přestávky mezi koupáním.
Venkovní bazén s venkovním solným roztokem (1,5% solanky, 30°C - 32°C)
Ve venkovním bazénu se můžete těšit na teplé vody v létě i v zimě. Je zde možnost plavání, relaxu na vodních bublinách i využití masážních trysek.
Speciální bazén – solné jezero (asi 28° -30°C)
částečně zakryté a vyhřívané po celý rok solné jezero Vám nabízí mimořádný zážitek z plavání a koupání.
Vysoce procento solného roztoku (26,9% slanosti), který napájí slané jezero, poskytuje tělu obrovský relax. Díky vysoké koncentraci soli doslova ležíte na vodní hladině.
Solanka je čerpána z hloubky asi 200 metrů v Bad Windsheimu, kde spočívá v podobě solné kupole o tloušťce přibližně dvanáct metrů.
Termální zahrada
Využívá se pro relax na slunci v letním období.

Poznámky

Podrobné programy a konečné ceny adventních zájezdů mohou být aktualizovány vzhledem k možným změnám podmínek v ubytování a místech na trase během roku.

Rothenburg - Bad Windseim - Dinkelsbühl - Nördlingen - Ansbach - Bamberg

Termální aquapark nedaleko Mnichova napájený ze sirného pramene bohatého na minerálie. Termální a zážitkové bazény, vodní atrakce, zábavní areál Galaxy (tobogány), odpočinkový areál Vital oáza, svět saun.

zobrazit celý článek

Lázně s termální slanou vodou v atraktivní přírodě bavorských Alp. Odpočinkové termální bazény, plavecké bazény, vodní masáže, kanál s divokou vodou, fantastický svět saun s alpínskou zahradou.

zobrazit celý článek

Termální lázně v městečku na severu Bavorska - dva venkovní bazény s korytem s proudící vodou, velký vnitřní bazén, teplé i chladné nádrže, vířivky, masážní i terapeutické bazény, různé sauny a páry...

zobrazit celý článek
Německo - Bad Fussing  - termální lázně, vnitřní bazény

Největší termální lázeňský komplex v Evropě, s třemi rozsáhlými areály, termálními bazény napájenými z vřídla se sirnou vodou, množství plaveckých i zážitkových bazénů, rozsáhlý svět saun a bohatá nabídka wellnesssužeb. Termální lázně se nacházejí v Bavorsku v údolí řeky Inn.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany - Semperopera, interiéry

Významná evropská operní scéna v Drážďanech (spjatá především s působením Richarda Wagnera a Richarda Strausse). Název má podle architekta Gottfrieda Sempera, který ji vybudoval.

zobrazit celý článek
Německo - Harz - Teufelsmauer (Čertova zeď), pevné santonské pískovce vyzdvižené podél hlubinného zlomu

Pohoří Harz leží ve středním Německu na rozhraní tří spolkových zemí – Durynska, Dolního Saska a Saska-Anhaltska. Táhne se od severozápadu k jihovýchodu téměř 95 km a je široké až 35 km. Toto hrásťové pohoří je tvořeno starými horninami (hlavně žuly a ruly, dále i břidlice a slepence. Nejvyšší hora Brocken má jen 1.142 metrů. Typické jsou náhorní plošiny s protáhlými úzkými údolími s horskými říčkami, skalnaté srázy i skalní zdi (pískovcová stěna Teufelsmauer, přes 4 km dlouhá). Vyšší část pohoří Horní Harz (Oberharz) pokrývají jehličnaté lesy, nižší část Dolní Harz (Unterharz) je porostlá lesy listnatými. Poznejte přírodu i kulturu tohoto jedinečného národního parku na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek

V jihovýchodním cípu Německa leží Berchtesgadenské Alpy, které jsou chráněny stejnojmenným národním parkem. Jde o masiv triasových vápenců a tak jsou všude vidět bílé štíty. Nedosahují sice výšek jiných částí Alp (nejvyšší vrchol Watzmann má 2.713 m), ale krásy mají spoustu. Pohoří je výrazně členité, s hlubokými údolími a strmými štíty a vše dotvářejí hojná ledovcová jezera. Největší z nich, Königssee (521 ha) leží pod východní stěnou Watzmannu, je hluboké až 190 metrů a téměř 8 km dlouhé. Na ostrůvku uprostřed je poutní kostelík sv. Bartoloměje z roku 1134. Berchtesgaden je velmi oblíbený cíl poznávacích zájezdů do oblasti Alp.

zobrazit celý článek
Německo - Drážďany v jarním hávu.

Drážďany - kulturní město, v němž se nachází různá atraktivní muzea, zejména sbírky proslulého Zwingru, klenotnice saských panovníků, ale také Muzeum dopravy a pozoruhodné německé muzeum hygieny. Plno významných památek i perliček pro víkendové poznávací zájezdy.

zobrazit celý článek
Německo - Harz - Quedlinburg, hrázděné domy na Marktpatzu

Přehled všech německých lokalit zapsaných na seznamu UNESCO - historická i moderní města, významná architektura, zámky, zahrady, pozoruhodné krajiny, biologicky významné lokality, technické památky...

zobrazit celý článek

Neuschönau se nachází v národním parku Bavorský les. Najdete zde cestu postavenou v korunách stromů a také věž, ze které je překrásný výhled do krajiny. Jedná se o unikátní atrakci, kterou by si neměl nikdo nechat ujít. Zelená perlička na poznávacích zájezdech s CK GEOPS.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Advent ve středověkých městech Německa a zdobené kašny 2022

Německo Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce, pojištění CK
03.12 - 04.12 4 390,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu