Drážďany, památky a muzea

Drážďanský Zwinger je světově proslulý barokní umělecký skvost, zosobnění lesku knížecího dvora. Bohatě zdobené pavilony a sály obklopují nádvoří pro pořádání slavností a spolu s půvabnými fontánami tvoří úžasnou kulisu.

Soubor pavilónů a sálů je světově ojedinělým mistrovským dílem dvorské barokní architektury. Bohatá sochařská výzdoba s nádhernou architekturou tvoří komplexní umělecké dílo. Stavba vybudovaná původně jako oranžérie sloužila pro reprezentační účely saského kurfiřta Augusta Silného a byla místem přepychových slavností. Stěžejními stavbami jsou Glockenpavillon se zvonkohrou z míšeňského porcelánu, Wallpavillon s fantastickou sochařskou výzdobou a rovněž Matematicko-fyzikální salón a Sbírka porcelánu. Světově proslulé poklady ukrývá Obrazárna starých mistrů se Sixtinskou madonou od Raffaela.

Muzea v Drážďanech

Mnohá z více než 30 městských muzeí se těší světovému věhlasu. Ve "Zwingeru" se nachází známá Obrazárna starých mistrů se "Sixtinskou Madonou" a největší sbírkou porcelánu na světě. Pojmem, známým na celém světě je i Sbírka klenotů v muzeu "Grüne Gewölbe" na Brülschenské terase. Současné umění je prezentováno v Galerii nových mistrů, Novém saském uměleckém spolku, Vysoké škole výtvarného umění a v 60 různých galeriích

1. Zelená klenba
"Zelená klenba - Grüne Gewölbe" ", bývalá klenotnice wettinsko-saského vládnoucího rodu, zahrnuje cca 2.000 m˛ výstavní plochy a ročně okouzlí tisíce návštěvníků svými mistrovskými díly šperkařského a zlatnického umění. Vhodné pro vozíčkáře, okružní prohlídka s vícejazyčným audioprůvodcem. Za hodinu se však na tuto fascinující cestu časem smí vydat jen 100 návštěvníků. Vstup do „Zelené klenby“ je pouze s časovou vstupenkou. To znamená, že vstupenka opravňuje ke vstupu v době, která je vám předem stanovena při rezervaci. Zavírací den: úterý.

Zelená klenba v Drážďanech, která pochází původně ze 16. století a novou podobu jí v letech 1723-1730dodal kurfiřt August Silný, má pověst nejnádhernějšího a nejbohatšího muzea-klenotnice v Evropě. Po znovuotevření v roce 2006 může návštěvník v rezidenčním zámku obdivovat nashromážděné poklady saských kurfiřtů a králů v novém lesku.

 Klenotnice saských kurfiřtů a králů: K „Tajné úschovně“, která vznikla zhruba kolem roku 1730, náleželo sedm místností. Kvůli malachitově zelenému zbarvení jednotlivých stavebních částí byly označovány jako „Zelená klenba“. Jsou zde shromážděna mistrovská díla šperkařského a zlatnického umění, a také drahocennosti z jantaru, slonoviny, nádoby z drahokamů a umělecké sošky z bronzu. „Nová zelená klenba“ se nachází v prvním patře západního křídla, „historická Zelená klenba“ v přízemí. V historických prostorách stojí cenná umělecká díla volně na konzolách stěn a nádherných stolech. Návštěvníci si mohou okázalost klenotnice jako souhrnného barokního uměleckého díla vychutnat v jejím nejkrásnějším lesku a na vlastní oči.

Exponáty: V souladu se slavnostní architekturou se prezentuje zhruba 3.000 celosvětově jedinečných uměleckých děl. Lístkové zlato, dřevem obložené stěny ze saského dubu, mramorové podlahy, třpytící se zrcadla, zlaté konzoly, ornamenty vyzdobené stropy dávají uměleckým pokladům ten správný rámec. Dvůr Velkého mogula od Johanna Melchiora Dinglingera nebo zlatý kávový servis, třešňová pecka se „186 tvářemi“, velká fregata ze slonoviny a fantastické perlové figury nebo jiná umělecká díla vysoké úrovně se v moderní podobě představují na výstavě, která je jedinečná na celém světě. V přízemí, v „historické Zelené klenbě“ je možné si zcela osobitým způsobem vychutnat vrchol klenotnice - soubory klenotů Augusta Silného a jeho syna, které jsou jedinečnou historickou kolekcí reprezentativních šperků 18. století.
» www.skd-dresden.de

2. Muzeum dopravy
Pod heslem „Pět odvětví dopravy pod jednou historickou střechou“ nabízí Muzeum dopravy v Drážďanech kromě výstav ma téma železnice a městská hromadná doprava rozsáhlý inventář. Originální exponáty, modely a tabulky ukazují zajímavý nástin vývoje nákladní a cyklistické dopravy. Muzeum je v pondělí zavřeno (kromě velikonoc a svatodušních svátků). Jsou nabízeny přehledné a tematické prohlídky s průvodcem pro děti, mládež a dospělé – prosíme o nahlášení předem. »Uprostřed staré části Drážďan v „Johanneu“, někdejší budově kurfiřtských stájí a kočárovně, se nachází muzeum dopravy, založené roku 1952 Jeho sběratelská činnost sahá až do roku 1877. Hostí jednu z nejstarších sbírek v Německu s hlavní orientací na Sasko a východní Německo.

 Kde kurfiřti parkovali se svými kočáry a koňmi?

„Johanneum“, renesanční budova z roku 1556, kde již před 400 lety „parkovali“ saští kurfiřti se svými kočáry a koňmi, nabízí muzeu dopravy skvostný architektonický rámec. Návštěvník zde najde vše, co jezdí, létá a plave – lokomotivy a tramvaje, auta, motocykly a jízdní kola – vlastně všechno, co člověkem v nejpravdivějším smyslu slova hýbe. Představuje vývoj a stav dopravní techniky v oblastech železniční dopravy, místní městské dopravy, nákladní a vzdušné přepravy, a také vnitrozemské a námořní plavby. Muzeum patří k několika málo německým muzeím, které představují všechna odvětví dopravy s výjimkou kosmonautiky.

Exponáty: Ten, kdo vstoupí do „Johannea“, ponoří se do jiného světa. Jedinečná sbírka zahrnuje věcné svědky dějin dopravy předindustriální epochy i věcné svědky, vzniklé po roce 1850, a unikáty zvláštního historického významu. Od filigránských miniatur až po originální kolosy, vážící tuny, jako saská legendární lokomotiva „Muldenthal“ (1861). Nejstarší exponát muzea, nosítka drážďanské gildy radničních nosičů nosítek z roku 1705, a autobus tažený koňmi, jsou milníky městské osobní dopravy. Který fanoušek veteránů už dnes zná Záporožec SAS 865A, který se kdysi v 60. letech prodával v NDR? Nebo Daimlerův „reitwagen“ na petrolej, první motocykl na světě z roku 1855? Kromě historie dvoukolových vozidel jsou tu i dějiny letecké dopravy, od horkovzdušného balónu až po nadzvukové dopravní letadlo.
» www.verkehrsmuseum-dresden.de

3.Státní umělecké sbírky Drážďany – Obrazárna starých mistrů

Obrazárna v drážďanském Zwingeru vlastní jednu z nejvýznamnějších sbírek evropského malířství z let cca 1350 až 1800 na světě. V jejích výstavních prostorách je k vidění více než 760 děl. Inventář jedinečným způsobem odráží vkus nejvýznamnějšího sběratele, krále Augusta Silného a krále Augusta II. z první poloviny 18. století, kdy byly přednostně získávány obrazy ze završených a zralých epoch renesance a baroka. Mimo jiné je zde zastoupeno italské malířství s hlavními díly Raffaela, Correggia, Giorgiona, Tiziana a jiných. Stejně významná je sbírka holandského a vlámského malířství 17. století – Rembrandta, Vermeera, Ruysdaela, Rubense, Jordaense a Van Dycka. Jsou zde » www.skd-dresden.de

4. Kabinet mincí Drážďany
Kabinet mincí je jedním z nejstarších muzeí v Drážďanech. Založil jej vévoda Jindřich Jiří Vousatý (1500-1539). Mince, medaile a bankovky jsou důležitými hmotnými svědky historie. S kolekcí cca 300.000 exponátů patří kabinet mincí k velkým univerzálním sbírkám s evropským významem. Inventář zahrnuje mince od starověku přes středověk až po současnost, medaile od 15.století do dnešní doby, bankovky a historické cenné papíry ze tří posledních staletí, řády, vyznamenání, pečeti a otisky razítek, razidla a technické nástroje k výrobě mincí. Otevřeno od března do začátku listopadu, zavírací den úterý. Na požádání zvláštní prohlídky s průvodcem.
» www.dresden-tourist.de

5. Sbírka Schwarzkopf Drážďany
Cenná kulturně historická sbírka Schwarzkopf se jako trvalá zápůjčka nacházíod roku 1995 v Německém muzeu hygieny v Drážďanech. Za více než čtyři staletí byla vybudována fascinující sbírka, týkající se dějin péče o krásu a hygieny. K více než 2.000 exponátům kolekce patří antické břitvy, jehlice do vlasů a náčiní lazebníků a holičů, mycí soupravy, toaletky, pudřenky, pasti na blechy, paruky, natáčky a přístroj na trvalou. Sbírka informuje o péči o krásu, tělo a zdraví v různých kulturních epochách od antiky přes středověk, renesanci, baroko, klasicismus až po současnost. Zavírací den: pondělí.
» www.dhmd.de

6. Münchowova sbírka Drážďany – Německé muzeum hygieny
Zwickauský oční lékař Dr. Wolfgang Münchov (1923-1986) založil roku 1984 v Německém muzeu hygieny v Drážďanech výzkumnou sbírku, týkající se dějin oftalmologie. Sbírka zahrnuje více než 1.000 exponátů ze 17. až 20. století, mezi nimi historické zrakové pomůcky, diagnostické a vyšetřovací přístroje, operační nástroje, grafiky a obrazy, a také rozsáhlou knihovnu, týkající se historie medicíny. Ukazuje nejen nejdůležitější vývoj v oboru očního lékařství, ale i publicistický a kulturně historický rozměr této historie. Zavírací den: pondělí.
» www.dhmd.de

Máte zájem o zájezd do Drážďan? Nabídku cestovní kanceláře GEOPS najdete na www. geops.cz/zajezdy/nemecko/sasko/drazdany. 

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu