Národní park Berchtesgaden

 V jihovýchodním cípu Německa leží Berchtesgadenské Alpy, které jsou chráněny stejnojmenným národním parkem. Jde o masiv triasových vápenců a tak jsou všude vidět bílé štíty. Nedosahují sice výšek jiných částí Alp (nejvyšší vrchol Watzmann má 2.713 m), ale krásy mají spoustu. Pohoří je výrazně členité, s hlubokými údolími a strmými štíty a vše dotvářejí hojná ledovcová jezera. Největší z nich, Königssee (521 ha) leží pod východní stěnou Watzmannu, je hluboké až 190 metrů a téměř 8 km dlouhé. Na ostrůvku uprostřed je poutní kostelík sv. Bartoloměje z roku 1134.

Nedaleko od Königssee leží Ledová kaple (Eiskapelle). Jde o trvalé firnoviště o rozměrech zhruba 500x200 metrů, doplňované každoročně lavinami z východní strany Watzmannu. Je to nejnižší místo Alp kde leží sníh celý rok (cca 900 m n.m.). Ve sněhovém poli je vyhlouben tunel. Národní park pokrývají téměř z poloviny lesy od bukových a jedlobukových pralesů po horské smrčiny. Na Hochkalteru se uchoval unikátní zbytek smrkovomodřínového pralesa. Vyskytuje se i borovice limba. Nad hranicí lesa roste borovice kleč a pěnišník chlupatý. Subalpínské louky a skalnatá úbočí zdobí bohatá vápnomilná květena s různými druhy protěží, bramboříků či čemeřice. Velké šelmy byly v minulosti vyhubeny a tak zbývá kamzík, svišť, kozorožec (vysazený v minulém století), bělokur horský či orel skalní. Místní horská městečka mají typickou architekturu i atmosféru. Lákavé jsou průjezdy vyhlídkovými horskými silničkami , např. Höhenringstrasse s 13% stoupáním (platí se mýtné). Na vrcholu Kehlesteinu vzniklo v roce 1939 Hitlerovo Orlí hnízdo. V oblasti se těžila sůl a tak je možné v Salzbergwerku navštívit solný důl.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady

Související zájezdy

Související destinace

Bavorsko

Bavorsko

Bavorsko má status svobodného spolkového státu a představuje v rámci Německa skutečně svět sám pro sebe. Patří sem oblast německé Šumavy - Bavorský les, německé Podunají s kulturními městy Řezno a Pasov, oblast Horní Falce s malebnou kopcovatou krajinou, někdejší významná říšská města Norimberk, Augsburg a Ulm či Bavorské Alpy s překrásnou krajinou Berchtesgadenska a se slavnými zámky Ludvíka Bavorského. Hlavní město Mnichov patří k evropským velkoměstům a je významným střediskem kultury. Bavorsko je známé především díky pivu a klobásám, je zde však také mnoho přírodních krás, památek, významných muzeí, sportovních center a jsou zde také termální lázně na úrovní - zejména Bad Füssing, ale také např. Bad Tölz či Bad Birnbach.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu