Národní park Harz

 Pohoří Harz leží ve středním Německu na rozhraní tří spolkových zemí – Durynska, Dolního Saska a Saska-Anhaltska. Táhne se od severozápadu k jihovýchodu téměř 95 km a je široké až 35 km. Toto hrásťové pohoří je tvořeno starými horninami (hlavně žuly a ruly, dále i břidlice a slepence. Nejvyšší hora Brocken má jen 1.142 metrů. Typické jsou náhorní plošiny s protáhlými úzkými údolími s horskými říčkami, skalnaté srázy i skalní zdi (pískovcová stěna Teufelsmauer, přes 4 km dlouhá). Vyšší část pohoří Horní Harz (Oberharz) pokrývají jehličnaté lesy, nižší část Dolní Harz (Unterharz) je porostlá lesy listnatými.

Přes 95% rozlohy národního parku zabírají lesy. V nižších polohách bukové a smíšené, směrem do vyšších poloh přecházejí do horských pralesovitých smrčin. Horní hranice lesa je zde neuvěřitelně nízko, pouhých 1.100 metrů (to je zhruba o 800 níže než v Alpách), vlivem drsného klimatu. Na hřebenech jsou horské louky, suťoviska, skály a hojně i rozsáhlá rašeliniště (s kyhankou, klikvou, suchopýry i masožravou rosnatkou). Zvířena odpovídá lesnímu charakteru parku (asi jako u nás na Šumavě), od roku 2.000 je zde pokusně vysazován rys. Z ptáků je zajímavý výskyt křivky obecné, živící se semeny šišek, kterou u nás lze vidět jen za tuhých zim, kdy přilétá od severu. Vlastní území parku je osídleno jen minimálně, zato turistů se zde ročně vystřídá na 10 milionů, ale nebojte se, klidu si zde užijete dost.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.

 

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu